Těsnopisecká zpráva

o 45. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 3. března 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Zápis o 42. schůzi schválen

Přikázáno výborům

Denní pořad:

1. Druhé čtení zprávy výboru sociálně-politického a výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny stran vládního návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení zákonů o odpočivných požitcích státních zaměstnanců a učitelstva škol obecných a občanských(tisk 547)

Řeč zpravodaje sen Smrtky

Zpravodaj sen. dr Karas vzdal se slova

Osnova zákona přijata ve čtení druhém

Resoluce přijata

2. Zpráva výboru sociálně-politického a výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. Bechyně, dr Franke, dr Rašína, Šrámka, Švehly a soudr., aby byl vydán zákon o stavebním ruchu (tisk 565)

Návrh předsedův na jedinou rozpravu přijat a stanovena lhůta řečnická

Řeč zpravodaje sen. Rud. Pánka

Řeč sen. dr Hilgenreinera

Řeč sen. dr Reyla

Řeč sen. dr Wiechowskiho

Řeč sen. dr Franty

Řeč sen. Hartla

Řeč sen. dr Karasa

Řeč sen. dr Herzigové

Řeč sen. Jakubky

Řeč sen. Meissnera

Přečten podaný návrh sen. dr Brabce a druhů

Řeč sen. Klečáka

Řeč sen. Löwa

Řeč sen. dr Horáčka

Řeč sen. dr Brabce

Přečteny podané návrhy

Řeč sen. Hrejsy

Řeč sen. Zulegera

Řeč sen. Trčky

Řeč sen. Zavadila

Přečten návrh sen. Löwa, dr Wiechowskiho a druhů

Návrh sen. Smrtky,Hrejsy,Hrubého a soudr. vzat zpět

Přečtena resoluce rozpočtového výboru

Doslov zpravodaje sen. Rud. Pánka

Schůze přerušena

Schůze opět zahájena

Osnova zákona schválena v prvém čtení

Řeč zpravodaje sen. Rud. Pánka

Osnova zákona přijata ve druhém čtení

Hlasováno o resolucích

Další projednávání denního pořadu přerušeno

Změny ve výborech

Stanoven denní pořad příští schůze

Příloha