Těsnopisecká zpráva

o 48. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 16. března 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Přikázáno výborům a schváleny lhůty k podám zpráv

Stanoven denní pořad příští schůze