Těsnopisecká zpráva

o 50. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve středu dne 16. března 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Přikázáno výboru rozpočtovému.

Stanoven denní porad příští schůze