Těsnopisecká zpráva

o 52. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze ve čtvrtek dne 17. března 1921.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené

Tiskem rozdáno

Přikázáno výborům

Stanoveny lhůty výborům ku podání zprávy

Stanoven denní porad příští schůze