Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1089.

Odpověď

ministra sociální péče, financí a veřejných prací

na interpelaci senátora Josefa Kouši a soudruhů

ohledně bytové krise ve Velké Praze (tisk 194).

Na dotaz, co hodlají ministerstva financí, veřejných prací a sociální péče činiti k odstranění bytové nouze, sděluji, že v době podání interpelace - v listopadu 1920 připravovala vláda několik zákonných osnov, které měly vesměs za účel čeliti bytové nouzi jednak podporou novostaveb obytných domů z prostředků státních, jednak vydatnějším využitkováním stávajících místností. Tyto vládní návrhy, z nichž příkladem uvádím pouze osnovu zákona o další podpoře stavebního ruchu (tisk č. 1322), o bytovém fondu pro státní zaměstnance (tisk č. 1318), o státní losové výpůjčce (tisk č. 1319) a o zabírání bytů obcemi (tisk č. 1046), byly v lednu 1921 předloženy poslanecké sněmovně Národního shromáždění k ústavnímu projednání. Jak známo, nedala poslanecká sněmovna tyto vládní návrhy na pořad svého jednání, sjednotivši se na vlastním návrhu jednotného zákona, který pak jako zákon o stavebním ruch ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., byl ústavně schválen.

K druhému bodu dotazu, zda ministerstva jsou schopna opatřiti a poskytnouti obcím a stavebním družstvům přímý úvěr k vystavění nutného počtu domů, poukazuji k tomu, že podle zákona o stavebním ruchu lze přímý úvěr na stavbu domů poskytnouti obcím a stavebním družstvům - jak ustanovuje § 32 č. 4 cit, zákona - pouze na dokončení staveb zahájených podle dříve platného zákona o podpoře stavebního ruchu ze dne 23. května 1919, č. 281 Sb. z. a n., v roce 1919 a 1920 a to až do výše 100,000.000 korun. Ovšem bude záviseti na výsledku losové půjčky, v jaké míře bude moci stát přímý úvěr obcím a družstvům skutečně poskytnouti.

V Praze, dne 12. října 1921.

 

Tučný v. r.,
ministr veřejných prací.

Habrman v. r.,
ministr sociální péče.

Novák v. r.,
ministr financí.