Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1098.

Úprava platů státních oficiantů

(vzato zpět.)

Podle úředního oznámení z kanceláře pomocných úřadů senátních 26. V. 1923 tiskem nevydáno.