Kapitola

Titul

Paragraf

Položka

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

11

2

2

 

Zaopatřování naturáliemi:

       
     

a

Všeobecné potřeby

753,343.002

50,000.000

803,343.002

579,905.327

     

b

Provozovací výdaje voj. zásobáren.

37,492.400

-

37,492.400

64.122,890

     

c

Provozovací výdaje vojenských opravných dílen pro polní zásobovací výstroj

3,582.276

19,485.000

23,067.2761

       

§ 2. (Úhrn)

794,417.678

69,485.000

863,902.678

 
   

3

 

Remontnictví:

       
     

a

Nákup koní a výlohy za třídění koní

30,355.080

-

30,355.080

15,643,600

     

b

Ústavy pro chov vojenských koní

1,409.440

2,525.000

3,934.440

       

§ 3. (Úhrn)

31,764.520

2,525.000

34,289.520

 
   

4

 

Dělostřelectví, zbrojnictví, munice a výbušiny:

       
     

a

Děla, ruční a sečně zbraně

94,471.240

227,539.003

322,010.243

348,464.244

     

b

Munice a zbrojnice

83,027.032

108,922.780

191,949.812

     

c

Optika a dělostřel. měřictví

1,623.550

5,598.820

7,222.370

     

d

Zvláštní bojové prostředky

1,524.210

9,990.000

11,514.210

     

e

Dělostřelecké dílny a provozné hmoty

16,042.460

12,296.700

28,339.160

     

f

Dělostřelecké výzkumy a vynálezy, pokusné střelnice

1,215.000

22.285.000

23,500.000

     

g

Ostatní výlohy výzkumné a zkušební

672.000

313.000

985.000

     

h

Cvičné střelnice

527.000

-

527,000

     

i

Výbušiny

19,719.200

13,762.500

33,481.700

30,000.000

     

j

Muniční továrna v Poličce

7,179.150

3,000.000

10,179.150

-

     

k

Továrna na munici pro pěchotu

333.000

-

333.000

-

       

§ 4. (Úhrn)

226,333.842

403,707.803

630,041.645

 
   

5

 

Doprava:

       
     

a

Vozatajstvo

22,042.600

38,505.930

60,548.530

49,296.200

     

b

Železnice

925.135

7,700.000

8,625.135

5,539.600

     

c

Automobilnictví

61,147.000

13,892.200

75,039.200

55,047.000

     

d

Vzduchoplavba

75,718.683

29,601.495

105,320.178

68,538.000

     

e

Telegraf a telefon

7,540.525

7,409.970

14,950.495

11,462.000 810 000

     

f

Loďstvo

497.770

600.000

1,097.770

12,280.000

       

§ 5. (Úhrn)

167,871.713

97,709.595

265,581.308

 

 

Kapitola

Titul

Paragraf

Položka

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

11

2

6

 

Stavitelství, ženijnictví a strojnictví:

       
     

a

Stavitelství

6,486.700

13,154.920

19,641.620

4,700.000

     

b

Ženijnictví

4,573.660

22,369.800

26,943.460

22,686.000

     

c

Strojnictví

276.500

13.375.000

13,651.500

9,598.764

       

§ 6. (Úhrn)

11,336.860

48,899.720

60,236.580

 
   

7

 

Oděv, výstroj a lůžka:

       
     

a

Oděv a výstroj

159,268.080

68,600.000

227,868.08

306,844.000

     

b

Lůžka

32,697.920

47,480.000

80,177.920

       

§ 7. (Úhrn)

191,966.000

116,080.000

308,046.000

 
   

8

 

Zdravotnictví:

       
     

a

Lékařství

16 364.610

5 649.360

22,013,970

88,134.011

     

b

Lékárnictví

16,042.390

3,985.000

20,027.390

1,872.385

     

c

Zvěrolékařství

251.700

364.000

615.700

 
       

§ 8. (Úhrn)

32,658.700

9,998.360

42,657.060

 
   

9

 

Vojenská učeliště, osvětová a tělovýchovná činnost:

       
     

a

Vojenská akademie v Hranicích

2,439.354

160.050

2,599.404

*)

     

b

Vojenské školy a kursy

10,928.984

1,540.206

12,469.190

     

c

Osvětová a tělovýchovná činnost

2,542.000

1,420.000

3,962.000

       

§ 9. (Úhrn)

15,910.338

3,120.256

19,030.594

 
   

10

 

Různé voj. ústavy a úřady:

       
     

a

Zeměpisný ústav

1,410.175

1,194.300

2,604.475

3,363.993

     

b

Vojenské věznice a trestnice

430.000

-

494.300

1,604.475

     

c

Ústřední inspektorát válečných hrobů

585.000

415.000

1,000.000

1,350.000

     

d

Památník odboje

2,085.000

1,000.000

3,085.000

 
       

§ 10. (Úhrn)

4,510.175

2,609.300

7,119.475

 
   

11

 

Vydání všeobecná:

       
     

a

Náklad spojený se soustředěním a cvičením vojsk

40 019.000

-

40,019.000

-

     

b

Cestovní, pochodové, dopravní a nákladní výdaje, pokud nejsou preliminovány v resortních položkách

45,000.000

-

45,000.000

36,000.000

     

c

Remunerace, podpory a subvence

791.000

-

791.000

7,450.000


 

*) V rozpočtu pro rok 1921 byly patřičné potřeby preliminovány v

subpoložkách paragrafu 1., pol. c) "Věcné výdaje" úhrnnou částkou

3,662.726 K

a v subpoložkách paragrafu 8. pol. b) "Remunerace atd." úhrnnou částkou

310.000 K


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Položka

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

11

2

11

d

Výdaje při návštěvách cizozemských vojenských misí

75.000

-

75.000

20.000

     

e

Na výrobu čs. revoluční medaile, čs. vál. kříže a vyznamenání za statečnost

-

650.000

650.000

1,500.000

     

f

Různé potřeby a nepředvídané výlohy

2,851.000

-

2,851.000

4,628.000

       

§ 11. (Úhrn)

88,736.000

650.000

89,386.000

 
       

Titul 2. (Úhrn)

1.829,374.446

1.086,611.803

12.915,986.249

2.229,839.404 *)

11

3

   

Vojenské průmyslové a hospodářské podniky:

       
   

1

 

Čs. státní zbrojovka v Brně.

       
     

a

Náklady osobní

49,110.000

-

49,110.000

 
     

b

Náklady věcné

54,115.000

3,347.000

57,462.000

 
       

§ 1. (Úhrn)

103,225.000

3,347.000

106,572.000

27,541.446

   

2

 

Hlavní letecké dílny:

       
     

a

Náklady osobní

3,809.000

-

3,809.000

 
     

b

Náklady věcné

7,674.000

1,147.000

8,821.000

 
       

§ 2. (Úhrn)

11,483.000

1,147.000

12,630.000

-

   

3

 

Vojenské podniky dřevařské:

       
     

a

Náklady osobní

4,938.950

-

4,938.950

 
     

b

Náklady věcné

8,012.400

-

8,012.400

 
       

§ 3. (Úhrn)

12,951.350

-

12,951.350

19,853.800

   

4

 

Vojenská hospodářství:

       
     

a

Náklady osobní

4,901.361

-

4,901.361

 
     

b

Náklady věcné

5,363.008

4.900.920

10,303.928

 
       

§ 4. (Úhrn)

10,264.369

4,940.920

15,205.289

5,577.707

       

Titul 3. (Úhrn)

137,923.719

9,434.920

147 639

52,972.953

 

4

   

Náklady odvodní

1,280.000

-

1,280.000

1,700.000


 

*) V Titulu 2. rozpočtu 1921 bylo mimo to ještě preliminováno pro:

Čs. státní zbrojovka v Brně, která jest v rozpočtu pro rok 1922 preliminována pod titulem 3., § 1. (v rozpočtu 1921 pod tit 2., § 8., pol. n)

27,541.446

Voj. podniky dřevařské, jež jsou v rozpočtu pro rok 1922 preliminovánv pod tit. 3., § 3. (v rozpočtu 1921 pod tit. 2., § 8., pol. m)

19,853.800

Voj. hospodářství, jež jsou v rozpočtu 1922 preliminována pod tit. 3., § 4 (v rozpočtu 1921 pod tit. 2., § 8., pol. 1.)

5,577.707

Odvodní výlohy, jež jsou v rozpočtu pro rok 1922 preliminovány pod titulem 4. (v rozpočtu 1921 pod tit. 2., § 8., pol. h)

1,700.000

Úhrn titulu 2. v rozpočtu na rok 1921.

2.284,511.357


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

11

5

 

Sociální péče o válečné poškozence, jejich rodiny a pozůstalé, pokud spadá do kompetence ministerstva národní obrany

5,6000.000

-

5,600.000

- *)

     

Kapitola 11. (Úhrn)

2.011,534.374

1.107,311.848

3.118,846.222

2.336,910.110

               
     

XII. a XII. 4. Ministerstvo vnitra.

       

12

1

 

Ministerstvo vnitra:

       
   

1

Ústřední správa

11,461.330

3,304.050

14,765.380

10,873.660

   

2

Ochrana vystěhovalců

-

40.000

40.000

50.000

   

3

Státní bezpečnost

168.000

1,250.000

1,418.000

1,418.000

     

Titul 1 (Úhrn)

11,629.330

4,594.080

16,223.380

12,341.660

 

2

 

Podřízené úřady a orgány:

       
   

1

Politické úřady

71,198.670

143,637.500

104,876.300

 
   

2

Policejní úřady a orgány:

       
     

a) ústřední úvěr

4,284.000

8,240.000

12,524.000

57,764.640

     

b) policejní ředitelství

10,454.160

5,586.810

16,040.970

 
     

c) civilní. stráž

10,723.400

9,131.920

19,855.320

 
     

d) stráže bezpečnosti

35,033.030

30,897.550

65,930.580

 
     

§ 2. (Úhrn)

60,494.590

53,856.280

114,350.670

57,764.640

     

Titul 2. (Úhrn)

132,933.420

125,054.950

257,988.370

162,640.940

 

3

 

Četnictvo

145,539.960

81.000

239,920.960

215,613.674

 

4

 

Sčítání lidu

-

100.000

10,000.000

10,000.000

     

Kapitola 12. (Úhrn)

280,102.710

224,130.000

514,232.710

100,596.274 **)

               

12 A

   

Zvláštní výdaje pro Podkarpatskou Rus:

       
 

2

 

Podřízené úřady a orgány:

       
   

1

Politické úřady

6,280.360

6,817.000

13,097.360

11,037.174

   

2

Policejní úřady a orgány

       
     

b) policejní ředitelství

643.520

491.730

1,135.250

 
     

c) civilní stráž

232.030

377.570

609.600

1,778.970

     

d) stráž bezpečnosti

1,477.140

2,672.870

4,150.010

 
     

§ 2. (Úhrn)

2,352.690

3,542.170

5,894.860

1,778.970

     

Titul 2. (Úhrn)

8,633.050

10,359.170

18,992.220

12,816.144

 

3

 

Četnictvo

10,926.470

13,332.130

24,258.600

13,187.183

     

Kapitola 12 A. (Úhrn)

19,559,520

23,691.300

43,250.820

26,003.327

     

Kapitola 12. a 12 A. (Úhrn)

309,662.230

247,821.300

557,483.530

426,599.601 **)


 

*) V rozpočtu pro rok 1921 tvořila tato položka v titulu 2. subpoložku paragrafu 8., položky b) "Remunerace, podpory a subvence". Preliminaváno bylo 7,000.000 Kč.

**) Mimo to byla v roce 1921 u titulu "Úprava hranic" preliminovaná částka 500.000 K.

 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

     

XIII. a XIII A. Ministerstvo školství a národní osvěty.

       

13

   

Ministerstvo školství a národní osvěty:

       
 

1

 

Ministerstvo školství a národní osvěty

6,707.335

4,499.437

11,206.772

8,918.586

 

2

 

Dozor na školy

6,080.333

15,211.751

11,206.772

7,918.586

 

3

 

Vysoké školy a vědecké potřeby:

       
   

1

University

33,324,340

41,284.737

74,609.077

57,008.583

   

2

Fakulty mimo svaz universitní

809.632

621.144

1,430.776

2,791.050

   

3

Vysoká škola zvěrolékařská

2,376.082

3,384.892

5,759.974

6,476.489

   

4

Vysoká škola obchodní v Praze

699.959

1,097.120

1,797.079

1,799.289

   

5

University a příbuzné vysoké školy

2,081.000

7,460.000

9,541.000

-

   

6

Techniky

20,247.247

19,137.437

39,384.684

34,208.317

   

7

Vysoká škola báňská v Příbrami

1,395.718

1,092.200

2,487.918

2,342.752

   

8

Vysoká škota zemědělská v Brně

1,812.753

1,698.936

3,511.689

4,069.110

   

9

Vědecké a odborné potřeby směru technického

3,849.000

6,190.000

10,039.000

-

   

10

Veškeré vysoké školy

722.000

-

722.000

20,828.500

   

11

Vědecké ústavy

1,386.196

2,380.292,

3,766.488

2,477.785

     

Titul 3. (Úhrn)

68,702.927

84,346.758

153,049.685

131,371.875

 

4

 

Střední školství:

       
   

1

Gymnasia, reálky. a střední dívčí školy

70,545.300

57,234.703

127,780.003

111,566.595

   

2

Učitelské ústavy

10,618.061

6,709.472

17,327.533

17,855.641

     

Titul 4. (Úhrn)

81,163.361

63,944,175

145,107.536

129,422.236

 

5

 

Obchodní školství:

       
   

1

Obchodní školy

15,493.289

15,646.814

31,140.103

15,737.312

   

2

Nautické školy

27.000

-

27.000

12.000

     

Titul 5. (Úhrn)

15,520.289

15,646.8141

31,167.103

15,749.312

 

6

 

Průmyslové školství:

       
   

1

Státní ústavy

23,494.877

17,136,557

40,631.434

37,951.045

   

2

Nestátní ústavy

11,548.224

1,478.621

13,026.845

7,165.718

   

3

Další vzdělávací akce

265.000

-

265.000

265.000

     

Titul 6. (Úhrn)

35,308.101

18,615.178

53,923.279

45,381.763


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

13

7

 

Národní školství:

       
   

1

Školy národní

57,835.652

478,152.180

535,987,832

164,305.676

   

2

Školy menšinové

29,843.697

18,865.412

48,709.109

 
   

3

Pomocné a vzděl. prostředky

4,272.500

 

4,272.500

4,272.500

     

Titul 7. (Úhrn)

91,951.849

497,017.592

588,969.441

168,578.176

 

8

 

Školské a kulturní styky s cizinou

3,595.500

-

3,595.500

1,912.000

 

9

 

Sociální péče o studentstvo

8.698 774

-

8,698.774

-

 

10

 

Ochrana památek, archivnictví, vědy historické a musejnictví

3,917.316

1,499.858

5,417.174

3,906.036

 

11

 

Umění:

       
   

1

Písemnictví

871.500

200.000

1,071.500

. 699.500

   

2

Divadlo

4,499.000

-

4,499.000

2,673.000

   

3

Hudba

3,248.733

1,020.216

4,268.949

3,557.338

   

4

Výtvarnictví

3,784.613

1,294.080

5,078.693

3,632.931

     

Titul 11. (Úhrn)

12,403.846

2,514.296

14,918.142

10,562.769

 

12

 

Lidová výchova:

       
   

1

Občanská výchova a lidové knihovnictví

3,717.897

266,790

3,984.687

3,309.868

   

2

Kinematografie

400.000

-

400.000

2.50.000

     

Titul 12. (Úhrn)

4,117.897

266.790

4,384.687

3.559.868

 

13

 

Nadání a příspěvky

8.000

 

8000

6.000

 

14

 

Kultus:

       
   

1

Římsko-katolický kultus:

       
     

a) Náboženská matice

24,631.079

9,287,923

33,919.002

33244.373

     

b) Nadání a příspěvky

3,892.529

3,940.481

7,833.010

6,978.742

     

§ 1. (Úhrn)

28,523608

13,228.404

41,752.012

40,223.115

   

2

Evangelický kultus

6,215.661

3,061.000

9,276.661

7,542,231

   

3

Řecko-katolický kultur

1,559.878

829.000

9,276.661

7,542.231

   

4

Židovský kultus

500.000

230.000

2,388.878

2,308.514

   

5

Různá náboženská vyznání

800.000

-

800.000

200.000

     

Titul 14. (Úhrn)

37,599.147

17,348.404

54,947.551

50,573.860

     

Kapitola 13. (Úhrn)

375,774.675

710,911.053

1.086,685.728

578,273.634


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

13 A

   

Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi.

       
 

1

 

Ústřední správa

599.998

937.858

1,537.856

658.378

 

2

 

Dozor na školy

158.662

434.199

592.861

327.108

 

3

 

Vysoké školy a vědecké potřeby:

       
   

11

Vědecké ústavy

33,000

29.560

62.500

115.200

 

4

 

Střední školství:

       
   

1

Gymnasia

1,319.979

1,557.176

2,877.155

2,241.629

   

2

Učitelské ústavy

379.293

158.992

538.285

487.777

               
     

Titul 4. (Úhrn)

1,699.272

1,716.168

3,415.440

2,729.406

 

5

 

Obchodní školství

749.959

147.924

897.883

200.000

 

6

 

Průmyslové školství

688.278

163.855

852.133

439.234

 

7

 

Národní školství:

       
   

1

Školy národní

10,756.919

13,779.024

24,535.943

17,164.262

   

3

Pomocné a vzdělávací prostředky.

376.640

30.000

406.640

142.320

     

Titul 7. (Úhrn)

11,133.559

13,809.024

24,942.583

17,306.582

 

9

 

Sociální péče o studentstvo

2,018.760

838.000

2,856.760

-

 

10

 

Ochrana památek archivnictví musejnictví a vědy historické

61.800

-

61.800

20.000

 

11

 

Umění:

       
   

1

Písemnictví

10.000

-

10.000

-

   

2

Divadlo

80.000

1,000.000

1,080.000

23.000

   

3

Hudba

35.000

-

35.000

5.000

   

4

Výtvarnictví

25.000

-

25.000

45.000

     

Titul 11. (Úhrn)

150.000

1,000.000

1,150.000

73.000

 

12

 

Lidová výchova

764.610

-

764.610

315.600

 

14

 

Kultus:

       
   

1

Římsko-katolický

151.000

279.800

430.800

240.800

   

2

Evangelický

903.956

580.820

1,484.776

1,244.856

   

3

Řecko-katolický

1,498,398

1,522.100

3,020.498

2,086.955

   

4

Židovský

80.000

35.000

115.000

50.000

   

5

Různá náboženská vyznání

200.000

-

200.000

-

     

Titul 14. (Úhrn)

2,833.354

2,417.720

5,251.074

3,622.611

     

Kap. 13 A. (Úhrn)

20,891.252

21,494.248

42,385.500

25,807.119

     

Kap. 13. (Úhrn)

375,774.675

710,911.053

1.086,685.728

578,273.634

     

Kap. 13. a 13 A. (Úhrn)

396,665.927

732,405.301

1.129,071.228

604,080.753


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

     

XIV. a XIV A. Ministerstvo financí.

       

14

1

 

Ministerstvo financí:

       
   

1

Ústřední správa

10,134.801

9,425.428

21,053.320

24,814.170

   

2

Revisní odbor ministerstva financí

3,766.120

17,287.200

19,560.229

15,716.563

   

3

Ústřední správa evidence katastru daně pozemkové (včetně triangulační kanceláře a litograf. ústavu)

1,078.539

1,019,512

2,098.051

2,005.218

     

Titul 1. (Úhrn)

14,979.460

27,732.140

42,711.600

42,535.951

 

2

 

Podřízené úřady a orgány:

       
   

1

Finanční úřady administrativní

57,723.630

50,146.317

107,869.947

 
   

2

Technická finanční kontrola

5,488.200

3,559.080

9,047.280

 
   

3

Finanční prokuratury

3,333.130

1,506.5391

4,839.699

 
   

4

Finanční úřady výkonné

36,452.951

43,432.560

79,885.511

 
   

5

Puncovní úřady

346.093

1,192.516

1,538.609

 
   

6

Ústřední státní pokladna a zemské finanční pokladny

874.533

1,034.712

1,909.245

 
   

7

Evidence katastru pozemkové daně

10,190.967

7,171.322

17,362.289

 
   

8

Celní úřady

11,286.946

9,162.613

20,499.559

 
   

9

Důchodková kontrola

29,765.020

24,353.260

54,118.280

 
   

10

Pohraniční finanční stráž

47,086.711

34,509.112

81,595.823

 
   

11

Ředitelství státního dluhu

775.009

913.424

1,688.433

 
   

12

Úřady potravní daně na čáře

7,102.616

5,753.961

12,856.577

 
     

Titul 2. (Úhrn)

210,425.806

182,735.416

393,161.222

329,824.048

 

3

 

Veřejné dávky:

       
   

1

Přímé daně:

       
     

pol. 1. Berní exekuce

5,821.500

-

5,821.500

3,486.650

     

pol. 2. Ostatní správní výdaje

88.800

-

88.800

78.300

     

pol. 3. Restituce daní družstvům pro hrazení a odvodňování řek

673.500

-

673.500

-

     

pol. 4. Přídavky stát. zaměstnancům

-

2,244.700

2,244.700

Preliminováno u kap. 24.

     

§ 1. (Úhrn)

6,583.800

2,244.700

8.828.500

3,564.950

   

2

Clo:

       
     

pol. 1. Vrácená cla

12,000.000

-

12,000.000

2,770.000

     

pol. 2. Vrácené jistoty celní

4,200.000

-

4,200.000

1 400.000

     

§ 2. (Úhrn)

16,200.000

-

16,200.000

4,170.000