Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

18

3

 

Zemědělství:

       
   

1

Orgány zemědělské správy

23,896.029

5,840.751

13,947.661

18,693.300

   

2

Hospodářství polní a lesní

8,106.910

1,495.700

25,391.729

15,661.645

   

3

Odvodňování a zavodňování

4,500.000

2,700.000

7,200.000

7,000.000

   

4

Agrární operace

1,211.767

457.005

1,668.772

1,121.842

   

5

Příspěvek k melioračnímu fondu

15,000.000

-

15,000.000

15,000.000

   

6

Fondy pro chov a zpeněžení dobytka

900.000

-

900.000

1,000.000

   

7

Na založení vodních knih a sbírek vodních map

60.000

-

60.000

-

     

Titul 3. (Úhrn)

53,674.706

10,493.456

64,168.162

58,476.787

 

4

 

Chov koní

52,426.406

2,883.028

55,309.434

43,096.915

 

5

 

Zvěrolékařství

7,879.566

8,246.152

16,125.718

10,296.817

 

6

 

Lesy a statky:

       
   

1

Ředitelství státních lesů a statků

4,730.500

2,742.000

7,472.500

5,641.864

   

2

Státní lesy a statky:

       
     

Provozní náklady

86,945.820

5,752.820

92,698.640

72,500.135

   

2 a

Lesy a statky, jež v důsledku mírových smluv staly se majetkem státu

196,806.000

-

196,806.000

-

     

Statky náboženského fondu:

       
     

Provozní náklady

1,226.500

961.600

1,688.100

987.245

     

Titul 6. (Úhrn)

288,708.820

8,956.420

298,665.240

79,129.244

     

Kapitola 18. (Úhrn)

440,619.498

52,669.244

493,288.742

228,971.761

18 A

   

Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:

       
 

1

 

Ústřední správa

768.074

712.392

1,480.466

800.997

 

2

 

Vyučování a pokusnictví:

       
     

Oddíl I. Vyučování

1,082.130

931.000

2,013.130

1,306.136

     

Oddíl II. Pokusnictví

2,236.171

2,137.260

4,373.431

1,777.176

     

Titul 2. (Úhrn)

3,318.301

3,068.260

6,386.561

3,083.312

 

3

 

Zemědělství:

       
   

1

Orgány zemědělské správy

2,009.223

1,846.988

3,856.211

2,497.258

   

2

Hospodářství polní a lesní

2,714.230

230.000

2,944.230

5,376.635


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

18 A

3

3

Odvodňování a zavodňování

800.000

-

800.000

300.000

   

4

Agrární operace

35.000

-

35.000

-

   

5

Fondy pro chov a zpeněžení dobytka

100.000

100.000

200.000

100.000

   

6

Na založení vodních knih a sbírek vodních map

20.000

-

20.000

-

     

Titul 3. (Úhrn)

5,678.453

2,176.988

7,855,441

8,273.893

 

4

 

Chov koní

2,820.300

181.139

3,001,439

3,032.268

 

5

 

Zvěrolékařství

467.712

472.588

940.300

754.666

 

6

 

Lesy a statky

       
   

1

Ředitelství státních lesů a statků

1.735.440

1,699.580

3,435.020

3,127.629

   

2

Státní lesy a statky:

       
     

Provozní náklady

70,872.480

3,508,900

74,381,380

35,416.614

     

Titul 6. (Úhrn)

72,607.924

5.208.480

77,816,400

38,544.234

     

Kapitola 18 A. (Úhrn)

85,660.760

11,819.847

97,480.607

54,489.370

     

Kapitola 18. a 18 A (Úhrn)

526,280.258

64,489.091

590,769.349

283,462.131

               
     

XIX. a XIX A Ministerstvo spravedlnosti.

       

19

   

Ministerstvo spravedlnosti:

       
 

1

 

Ministerstvo spravedlnosti

2,451.780

1,210.000

3,661.780

2,774.318

 

2

 

Nejvyšší soud

1,902.600

902.380

2,804.980

2,196.670

 

3

 

Justiční správa v zemích

       
   

1

všeobecné výdaje

123,741,800

82,198.260

205,940.060

171,086.500

   

2

zvláštní výdaje:

       
     

1. pozemkové knihy

-

466,000

466.000

180.000

     

2. soudní ochrana mládeže

-

1,500.000

1,500.000

1,500.000

     

2. (Úhrn)

-

1,966.000

1,966.000

1,680.000

     

Titul 3. (Úhrn)

123,741.800

84,164.260

207,906.060

172,766.500

 

4

 

Trestnice

24,460.570

6,179.980

30,640.550

17,793.857

 

5

 

Polepšovací a trestní přechodní ústavy pro mladistvé provinilce

6,969,280

3,156.420

10,125.700

9,121.260

     

Kapitola 19 (Úhrn)

159,526.030

95,613.040

255,139.070

204,652.605


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

19 A

   

Zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi:

       
 

3

 

Justiční správa:

       
   

1

Všeobecné výdaje

3,866.530

3,830.000

7,696.530

6,566.140

     

Zvláštní výdaje:

       
     

pol. 1. pozemkové knihy

-

10.000

10.000

4.000

     

Kapitola 19 A (Úhrn)

3,866.530

3,840.000

7,706.530

6,570.140

     

Kapitola 19 a 19 A (Úhrn)

163,392.560

99,453.040

262,845.600

211,222.745 *

               
     

XX. a XX A. Ministerstvo veřejných prací.

       

20

   

Ministerstvu veřejných prací:

       
     

Ústřední správa:

       
   

1

Všeobecná správa

1,392.852

5,950.932

3,651.936

9,602.269

   

2

Techničtí attaché

25.000

-

1,392.852

-

   

3

Odborné poradní sbory, případně odborní poradcové

25.000

-

25.000

4.000

   

4

Podporování ochrany domoviny po stránce technické

80.000

80.000

120.000

20.000

   

5

Podporování výstavnictví po stránce technické

80.000

40.000

120.000

5.000

     

Založení katastru vodních sil

320.000

680.000

1,000.000

5.000

   

6

Věcné náklady hydrologického ústavu

5,195.200

1,215.732

6,410.932

6,993.244

   

7

Hospodaření uhlím

5,195.200

1,215.732

6,410.932

6,993.244

     

Hospodaření naftou a jejími produkty

209.340

59.256

268.596

886.665

     

Titul 1 (Úhrn)

13,253.324

5,646.924

18,900.248

17,845.178

 

2

 

Technické zkušebnictví a výzkumnictví:

       
   

1

Technické zkušebnictví a výzkumnictví povšechně

400.000

-

400.000

48.000

   

2

Ústav pro hospodárné využití paliv

386.000

2,081.260

2,467.260

-

   

3

Ústavy pro zkoušení ručních střelných zbraní

80.140

36.910

117.050

59.826

   

4

Normalisace

10.000

-

10.000

10.000

     

Titul 2. (Úhrn)

876.140

2,118.170

2,994.310

117.826


 

*) tj. po odečtení "srážek státem převzatých", jež preliminují se letos v kap. 24.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

20

3

 

Cejchovní služba:

       
   

1

Cejchovní úřady

2,670.793

-

2,108.657

2,670.793

   

2

Výstroj cejchovních úřadů

100.000

-

100.000

60.000

   

3

Kancelářské a technické zařízení

-

1,100.000

1,100.000

650.000

   

4

Drahotní přídavky stát. zaměstnancům

-

1,863.668

1,863.668

2,015.452

     

Titul 3. (Úhrn)

2,770.793

2,963.668

5,734.461

-4,834.109

 

4

 

Státní strojní a elektrotechnická služba:

       
   

1

Zkoušky a revise parních kotlů a průmyslový dozor

609.500

-

609.500

680.000

   

2

Automobily

344.750

111.650

456.400

680.000

   

3

Vzduchoplavba

380.000

8,700.000

9,080.000

6,850.000

     

Titul 4. (Úhrn)

1,334.250

8,811.650

10,145.900

8,099.800

 

5

 

Státní služba stavební:

       
   

1

Státní služba stavební v jednotlivých zemích

22,923.810

-

22,923.810

17,801.567

   

2

Vnitřní zařízení státních novostaveb a přestaveb na Slovensku

-

500.000

500.000

500.000

   

3

Výdaje za přestěhování úřednictva na Slovensko

-

400.000

400.000

185.000

   

4

Výdaje na práce zeměměřičské (nivelační)

-

185.000

185.000

-

   

5

Stanovení hranic republiky Československé jako součást provádění mírových smluv

-

9,000.000

9,000.000

5,000.000

   

6

Drahotní přídavky státním zaměstnancům

-

24,498.170

24,498.170

24,168.390

     

Titul 5. (Úhrn)

22,923.810

34,583.170

57,506.980

47,669.957

 

6

 

Stavby silniční a mostní:

       
   

1

Udržování silnic a mostů v jednotlivých zemích

25,300.000

-

25,300.000

21,506.145

   

2

Cestovné a stravné, vzniklé mimořádnými stavbami silnic a mostů

-

330.000

330.000

357.000

   

3

Výdaje za projekty na mimořádné stavby silnic a mostů, rozpočtem dosud nezajištěné

-

307.000

307.000

157.000


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

20

6

4

Mimořádné stavby silnic, státní příspěvky na tyto stavby, zřízení dozorčích domků a skladišť pro stavební náčiní atd.:

       
     

pol. 1. Čechy

-

13,000.000

35,700.000

37,013.200

     

pol. 2. Morava

-

5,400.000

     

pol. 3. Slezsko

-

2,300.000

     

pol. 4. Slovensko

-

15,000.000

   

5

Na zakoupení mechanických zařízení pro státní silniční správu

-

1,500.000

1,500.000

1,500.000

     

Mimořádné stavby mostů:

       
     

pol. 1. Čechy

-

5,360.000

13,190.000

12,505.700

     

pol. 2. Morava

-

2,180.000

     

pol. 3. Slezsko

-

480.000

     

pol. 4. Slovensko

-

5,170.000

     

Titul 6. (Úhrn)

25,300.000

51,027.000

76,327.000

73,039.045

 

7

 

Vodní stavby:

       
   

1

Vodní stavby v jednotlivých zemích

13,200.500

-

13,200.500

8,098.000

   

2

Cestovné a stravné při mimořádných stavbách vodních

-

419.000

419.000

419.000

   

3

Výdaje za projekty při mimořádných stavbách vodních rozpočtem dosud nezajištěných

-

800.000

800.000

301.000

   

4

Mimořádné stavby vodní, státní příspěvky k těmto, zřízení skladišť pro stavební náčiní, opatření vlečných parníků, parních rýpadel a parních člunů, příspěvky ku pracím vodohospodářským na tocích státem nespravovaných:

       
     

pol. 1. Čechy

-

13,160.000

21,950.000

9,695.000

     

pol. 2. Morava

-

13,160.000

13,160.000

9,695.000

     

pol. 3. Slezsko

-

3,122.000

3,122.000

1,022.000

     

pol. 4. Slovensko

-

21,022.000

21,022.000

17,365.000

     

§ 4. (Úhrn)

-

59,254.000

59,254.000

48,808.000

     

Titul 7. (Úhrn)

13,200.500

60,473.000

73,673.500

57,626.000


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

20

8

 

Horní úřady

2,478.833

1,637,463

4,116.296

3,390.262

 

9

 

Státní geologický ústav

254,850

293.800

548.650

279.081

 

10

 

Radiologický ústav

105.040

530.240

635.280

645.930

 

11

 

Státní báňské závody:

       
   

1

Báňská správa

443,034.970

-

443,034.970

515,368.180

   

2

Mimořádné výdaje na rozšíření a adaptace provozních zařízení státních horních závodů

-

-

-

-

   

3

Jiné mimořádné výdaje:

       
     

1. Na kutání a poplatky z kutišť, dále k získání horních oprávnění

-

4,000.000

4,000.000

3,100.000

     

2. Sanační příspěvek bratrským pokladnám, a to:

       
     

a) v Příbrami

-

15.432

1,833.449

15.432

     

b) v Jáchymově

-

648.017

648.017

     

c) ve Šťávnici, v Magurce a v Zlaté Idě

-

960.000

1,680.000

     

d) v Kremnici

-

150.000

150.000

     

e) v Báňské Bystřici

-

60,000

60.000

     

§ 3. (Úhrn)

-

5,833.449

5.833.449

5,653.449

   

4

Drahotní přídavky státním zaměstnancům

-

42,508.520

42,508.520

49,06.560

     

Titul 11. (Úhrn)

443,034.970

48,341.969

491,376.939

570,085.189

 

12

 

Správa státních budov

26,806,200

42,922.000

69,728.200

61,350.280

 

13

 

Pozemní stavby

       
   

1

Úvěr pro záležitosti ústřední

1,000.000

1,000.000

400.000

 
   

2

Válečné příplatky a jiné náhrady

-

2,000.000

2,000.000

2,500.000

   

3

Příspěvek na regulační komise

-

3,000.000

3,000.000

2,000.000

   

4

Podpora na pokusné stavebnictví, soutěže a vydávání odborných spisů

-

500.000

500.000

500.000

     

Čechy:

       
     

I. Vnitro

-

74.922

889.808

97.046

     

II. Školství a národní osvěta

-

432.576

412.631

     

III. Finance

-

382.310

94.000


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

20

13

5

IV. Pošty

-

228.073

524.159

163.458

     

V. Zemědělství

-

30.018

24545

     

VI. Spravedlnost

-

266.068

266.068

   

6

Morava:

       
     

I. Vnitro

-

44.781

572.721

44.645

     

II. Školství a národní osvěta

-

206.873

206.600

     

III. Finance

-

105.045

104.926

     

IV. Spravedlnost

-

216.022

215.341

   

7

Slezsko:

       
     

I. Školství a národní osvěta

-

25.326

68.722

25.326

     

II. Finance

-

30.283

30.283

     

III. Pošty

-

13.113

13.113

   

8

Slovensko:

       
     

I. Školství a národ. osvěta

-

214.213

214.213

 
   

9

Cizina:

       
     

Umořovací splátky na budovy pro diplomatické zastoupení čsl. republiky v cizině

-

81.000

81.000

-

     

Titul 13. (Úhrn)

-

8,850.623

8,850.623

7,097.582

 

14

 

Ředitelství pro stavby vodních cest

3,473.151

43,989.955

47,463.106

31,147.600

 

15

 

Plavebnictví:

       
   

1

Čsl. plavební úřad v Praze a poříční úřady plavební ve vnitrozemí a v cizině

3,134.440

2,115.464

5,249.904

2,395.863

   

2

Provoz vodní dopravy

-

50,000.000

50,000.000

54,570.000

   

3

Provoz loděnice v Komárně nebo na jiném místě

-

4,000.000

4,000.000

4,000.000

   

4

Lodě a plavební zařízení získané arbitráží na mezinárodních řekách

-

2,360.000

2,360.000

-

     

Titul 15. (Úhrn)

3,134.440

58,475.464

61,609.904

60,965.863


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

20

16

 

Elektrisace státu:

       
   

1

Elektrisace státu povšechně

375.000

-

375.000

160.000

   

2

Účast státu na elektrických podnicích:

       
     

Čechy

-

10,000.000

10,000.000

9,000.000

     

Morava a Slezsko

-

6,000.000

6,000.000

3,000.000

     

Slovensko

-

9,000.000

4,000.000

3,000.000

     

§ 2. (Úhrn)

 

20,000.000

20,000.000

15,000.000

   

3

Vodní elektrárny

-

10,000.000

10,000.000

-

     

Titul 16. (Úhrn)

375.000

30,000.000

30,375.000

15,160.000

     

Kapitola 20. (Úhrn)

559,321.301

400,665.096

959,986.397

59,353.702

20 A

   

Ministerstvo veřejných prací, zvláštní výdaje Podkarpatské Rusi.

       
 

3

 

Cejchovní služba:

       
   

1

Cejchovní úřady

69.563

-

25.000

50.000

   

2

Výstroj cejchovních úřadů

25.000

-

25.000

50.000

   

3

Kancelářské a technické zařízení

-

20.000

20.000

25.000

   

4

Drahotní přídavky státním zaměstnancům

-

86.214

86.214

79.600

     

Titul 3. (Úhrn)

94.563

106.214

200.777

227.648

 

4

 

Státní strojní a elektrotechnická služba:

       
     

Zkoušky a revise parních kotlů a průmyslový dozor

42.000

-

42.000

42.000

     

Titul 4. (Úhrn)

42.000

-

42.000

42.000

 

5

 

Státní služba stavební:

 

-

   
   

1

Státní služba stavební v Podkarpatské Rusi

2,242.161

-

2,242.161

1,034.939

   

2

Vnitřní zařízení státních novostaveb a přestaveb

-

200.000

200.000

20.000

   

3

Výdaje na přestěhování úřednictva na Podkarpatskou Rus

-

200.000

200.000

-

   

4

Různé výdaje

-

-

-

20.000

   

5

Drahotní přídavky státním zaměstnancům

-

4,106.000

4,106.000

2,546.000

     

Titul 5. (Úhrn)

2,242.161

4,506.000

6,748.161

3,620.939


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

20 A

6

 

Stavby silniční a mostní:

       
   

1

Udržování silnic a mostů v Podkarpatské Rusi

2,600 000

-

2,600.000

1,537.500

   

2

Cestovné a stravné, vzniklé mimořádnými stavbami silnic a mostů

-

30.000

30.000

12.000

   

3

Výdaje za projekty na mimořádné stavby silnic a mostů rozpočtem dosud nezajištěné

-

40.000

40.000

20.000

   

4

Mimořádné stavby silnic, státní příspěvky na tyto stavby, zřízení dozorčích domků a skladišť pro stavební náčiní

-

4,000.000

4,000.000

2,500.000

   

5

Na zakoupení mechanického zařízení pro státní silniční správy

-

180.000

180.000

250.000

   

6

Mimořádné stavby mostů

-

4,300.000

4,300.000

1,595.000

     

Titul 6 (Úhrn)

2,600.000

8,550.000

11,150.000

5,914.500

 

7

 

Vodní stavby:

       
   

1

Vodní stavby

490.000

-

490.000

150.000

   

2

Cestovné a stravné při mimořádných stavbách vodních rozpočtem dosud nezajištěných

-

15.000

15.000

5.000

   

3

Výdaje za projekty při mimořádných

-

40.000

40.000

200.000

   

4

Mimořádné stavby vodní, státní příspěvky k těmto, zřízení skladišť pro stavební náčiní, opatření vlečných parníků, parních rýpadel a parních člunů; příspěvky ku pracím vodohospodářským na tocích státem nespravovaných

-

1,715.000

1,715.000

2,000.000

     

Titul 7. (Úhrn)

490.000

1,770.000

2,260.000

2,355.000

 

8

 

Horní úřady

74.680

99.704

174.384

101.112

 

11

 

Státní báňské závody:

       
   

1

Báňská správa

34,198.200

-

34,198.200

12,846.500

   

2

Mimořádné výdaje na rozšíření a adaptace provozních zařízení

-

-

-

-

   

3

Jiné mimořádné výdaje:

-

-

-

-

   

4

Drahotní přídavky státním zaměstnancům

-

5,250.000

5,250.000

2,395.980

     

Titul 11. (Úhrn)

198.200

5,250.000

39,448.200

15,242.480


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

20 A

12

 

Správa státních budov

2,414.190

5,735.760

8,149.950

6,054.000

 

16

 

Elektrisace státu:

       
   

1

Elektrisace státu povšechně

150.000

-

150.000

20.000

   

2

Účast státu na elektrických podnicích

-

-

-

-

     

Titul 16. (Úhrn)

150.000

-

150.000

20,000

     

Kapitola 20 A. (Úhrn)

42,305.794

26,017.678

68,323.472

33,577.679

     

Kapitola 20. a 20 A. (Úhrn)

601,627.095

426,682.774

1.028,309.86

992,931.381

               
     

XXI. Ministerstvo sociální péče.

       

21

1

 

Ministerstvo sociální péče:

       
   

1

Ústřední správa

3,038.900

2,501.960

5,710.000

3,502.164

   

2

Sociální pojištění

60.000

5,650.000

5,710.000

10,460.000

   

3

Péče stavební a bytová

100.000

113,200.000

113,300.000

33,600.000

   

4

Péče o mládež

15,801.640

3,843.200

19,644.840

17,384.879

     

Titul 1. (Úhrn)

19,000.540

125,195.160

144,195.700

 
 

2

 

Organisace práce

600.000

350.000

950.000

650.000

 

3

 

Živnostenská inspekce

2,340.096

1,089.204

3,439.300

2,864.814

 

4

 

Péče o válečné poškozence:

       
   

1

Úřady pro péči o válečné poškozence

5,674.700

6,297.080

11,971.780

9,341.421

   

2

Všeobecné výdaje

274,850.000

173,150.000

447,800.000

570,190.000

   

3

Výdaje sociálně lékařských prohlídek

700.000

1,500.000

2,200.000

2,871.000

   

4

Školení válečných poškozenců

-

1.950.000

1,950.000

9.598.500

     

Titul 4. (Úhrn)

281,024.700

182,897.080

463,921.780

592,000.921

 

5

 

Jiná všeobecná péče sociální:

       
   

1

Péče o družstva konsumní a výrobní dělnická

-

1,800.000

1,800.000

500.000

   

2

Péče o přistěhovalce a vystěhovalce

-

4,000.000

4.000.000

-

     

Titul 5. (Úhrn)

-

5,800.000

5.800.000

500.000

     

Kapitola 21. (Úhrn)

302,965.336

515,331.444

618,296.780

660,962.778

               

21 A

   

Zvláštní výdaje pro Podkarpatskou Rus:

       
 

1

 

Referát minist. soc. péče

       
   

1

Ústřední správa referátu

196.200

223.380

419.580

150.000


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

21 A

1

2

Sociální pojištění

-

-

-

300.000

   

3

Péče stavební a bytová

-

100.000

100.000

100.000

   

4

Péče o mládež

2,376.630

356.110

2,732.740

1,583.970

     

Titul 1. (Úhrn)

2,572,830

679.490

3,252.320

2,133.970

 

2

 

Organisace práce

60.000

-

60.000

55.000

 

3

 

Živnostenská inspekce

73.300

58.400

132.200

25.000

 

4

 

Péče o válečné poškozence:

       
   

1

Úřady pro péči o válečné poškozence

175.080

180.550

355.630

-

   

2

Všeobecné výdaje

17,693.610

9,948.310

27,641.920

-

   

3

Výdaje soc. lék. prohlídek

64.000

97.000

161,000

-

   

4

Školení válečných poškozenců

-

35.000

35.000

-

     

Titul 4. (Úhrn)

17,932,690

10,260,860

28,193.550

30,000.000

 

5

 

Jiná všeobecná péče sociální

       
   

1

Péče o družstva konsumní a výrobní dělnická

-

100.000

100.000

-

     

Kapitola 21 A. (Úhrn)

20,638.820

11,099.250

31.738.070

32,213.970

     

Kapitola 21. (Úhrn)

302,965.336

315,331.444

618,296.780

660,962.778

     

Kapitola 21. a 21 A. (Úhrn)

323,604.156

326,430.694

650,034.850

693.176.748

               
     

XXII. a XXII A Ministerstvo pro zásobování lidu.

       

22

   

Ministerstvo pro zásobování lidu.

       
 

1

 

Ústřední správa

-

4,589.383

4,589.383

6,156.295

     

Titul 1. (Úhrn)

-

4,589.383

4,589.383

6.156.295

 

2

 

Potírání lichvy:

       
   

1

Úřady pro potírání lichvy

-

8,950.000

8,950.000

11,714.152

   

2

Místní lichevní dozor

-

300.000

300.000

12,114.550

     

Titul 2. (Úhrn)

-

9,250.000

9,250.000

23,828.702

 

3

 

Vnější zásobovací služba:

       
   

1

Všeobecné výdaje

-

13,030.917

13,030.917

4,255.731

   

2

Občanská kontrola ve věcech zásobovacích

-

180.000

180.000

2,438.000

     

Titul 3. (Úhrn)

-

13,210.917

13,210.917

6.693.731

     

Kapitola 22. (Úhrn)

-

27,050.300

27,050.300

36,678.728