Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

22 A

   

Ministerstvo pro zásobování lidu, zvláštní výdaje pro Podkarpatskou Rus:

       
 

1

 

Zemský hospodářský úřad v Užhorodě

-

485.769

485.769

513.918

     

Titul 1. (Úhrn)

-

485.769

485.769

513.418

 

2

 

Potírání lichvy:

       
   

1

Úřad pro potírání lichvy v Užhorodě

-

1,000.000

1,000.000

1,177.480

   

2

Místní lichevní dozor

-

-

-

72.000

     

Titul 2. (Úhrn)

-

1,000.000

1,000.000

1,249.480

 

3

 

Vnější zásobovací služba:

       
   

1

Všeobecné výdaje

-

709.000

709.000

-

   

2

Občanská kontrola ve věcech zásobovacích

-

60.000

60.000

100.000

     

Titul 3. (Úhrn)

-

769.000

769.000

100.000

     

Kapitola 22 A. (Úhrn)

-

2,254.769

2,254.769

1,863.398

     

Kapitola 22. a 22 A. (Úhrn)

-

29,305.069

29,305.069

38,542.126

               
     

XXIII. a XXIII A Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.

       

23

1

 

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy:

       
   

1

Ústřední správa

3,104.294

1,505.652

4,609.946

3,549.721

   

2

A. Říšský zdravotní ústav:

       
     

Hlavní ústav

843.828

832.045

1,675.873

2,168.452

     

Pobočné ústavy

223.262

562.658

785.920

456.138

     

B. Jiné odborné ústavy:

       
     

Tělovýchovný ústav Tyršův

-

40.000

40.000

10.000

     

Státní ústav pro zubní lékaře

-

100.000

100.000

100.000

     

C. Státní nemocnice:

       
     

Státní nemocnice v Bratislavě

8,721.340

2,825.982

11,547.322

7,659.473

     

Státní nemocnice v Košicích

4,340.611

6,935.578

11,276.189

6,283.964

     

Státní porodnice a nemocníce pro ženské choroby v Košicích

685.259

170.367

855.626

-

     

Státní oční nemocnice v Žilině

920.773

104.351

1,025.124

765.093


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

23

1

2

Jiné zdravotní a léčebné ústavy:

       
     

Vzorný ústav pro kojence v Praze

-

40.000

40.000

25.000

     

Státní lékařská poradna a ošetřovna pro matky a kojence v Bratislavě

272.210

19.137

291.347

229.061

     

Státní dětský léčebný ústav Šrobárův v Dolním Smokovci

2,681.396

618.491

3,299.887

2,342.241

     

§ 2. (Úhrn)

18,688.679

12,248.609

30,937.288

20,039.422

   

3

Státní lázně

2,343.248

1,253,580

3.596 828

1.280.000

   

4

A. Poradní sbory

280,000

-

280.000

300.000

     

B Ochrana pramenů

70.000

-

70.000

-

     

§ 4. (Úhrn)

350,000

-

350.000

300.000

   

5

Zvláštní výdaje:

       
     

A.

       
     

pol. 1. Potírání epidemií

3,100.000

2,000.000

5,100.000

5,100.000

     

pol. 2. Dobročinná zařízení pro lékaře

17.815

-

17.815

17:815

     

pol. 3 Boj proti lidovým a sociálním chorobám

7,100.000

4,500.000

11,600.000

13.500.000

     

pol. 4. Povinné očkování

800.000

-

800.000

1,000.000

     

B.

       
     

pol. 5. Péče o mládež

2,200.000

2,000.000

4,200.000

2,200.000

     

pol. 6. Tělovýchova

2,130.000

1,200.000

3,330.000

1,330.000

     

C.

       
     

pol. 7. Odborné vzdělání

590.000

-

590.000

260.000

     

pol. 8. Asanace

-

2,500.000

2500.000

1,000.000

     

pol. 9. Různá zařízení

200.000

500.000

700.000

900.000

     

pol. 10. Subvence Československému červenému kříži

1,000.000

-

1,000.000

-

     

pol. 11. Výlohy na přistoupení k mezinárodním zdravotním smlouvám

150.000

-

150.000

-

     

pol. 11 a. Příplatky lékařům na pensijní pojištění

-

-

-

150.000

     

pol. 12. Pokračovací kursy pro válečné lékaře

19.000

-

19.000

70.000


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

3

1

5

pol. 13. Ošetřovatelské školy

1,023.720

-

1,023.720

835.149

     

pol. 14. Nájemné za radium

800.000

-

800.000

-

     

pol. 15. Lázeňská péče (podpory lázním na zařízení balneologická)

-

200.000

200.000

-

     

pol. 16. Podpory na výstavbu nemocnic

-

4,000.000

4,000.000

8,000.000

     

pol. 17 Podpory na obnovu a doplnění vnitřního zařízení nemocnic a ústavů

-

1,000.000

1,000.000

-

     

pol. 18. Karanténní stanice vystěhovalecké

-

460.000

460.000

-

     

pol. 19. Ústav pro výživu lidu

200.000

-

200.000

-

     

§ 5 (Úhrn)

19,330.535

18,360.000

37.690.535

34,362.964

   

6

Léčebné výdaje

12,300.000

-

12,300.000

9,500.000

   

7

Postátnění ústavů léčebných

32,400.000

4,750.000

37.150.000

4,000.000

     

Titul 1. (Úhrn)

88,516.756

38,117.841

126.634.597

73,032.107

 

2

 

Vnější zdravotní služba

5,723.007

4,540.854

10,263.861

7,885.948

     

Kapitola 23. (Úhrn)

94,239.763

42,658.695

136,898.458

80,918.055

23 A

   

Zvláštní výdaje pro Podkarpatskou Rus:

       
 

1

 

Ministerstvo zdravotnictví a tělesné výchovy, Podkarpatská Rus

       
   

1

Ústřední správa

175.400

72.853

248.253

249.713

   

2

Státní ústavy

30.000

-

30.000

25.000

   

5

Zvláštní výdaje:

       
     

A.

       
     

pol. 1. Potírání epidemií

-

2,000.000

2,000 000

1,000.000

     

pol. 3. Boj proti lidovým a sociálním chorobám

-

400.000

400.000

480.000

     

B.

       
     

pol. 5. Péče o mládež

-

160.000

160.000

60.000

     

C.

       
     

pol. 6. Tělovýchova

-

120.000

120.000

10.000

     

pol. 8. Asanace

-

1,500.000

1,500.000

100.000

     

pol.9. Různá zařízení

-

50.000

50.000

50.000

     

pol. 10. Stipendia pro studující lékaře na dobu mimořádných poměrů

-

25.000

25.000

25.000

     

§ 5. (Úhrn)

-

45.000

4,255.000

1,725.000


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

23 A

1

6

Léčebné výdaje

4,350.000

-

4,350.000

1,900.000

   

7

Postátnění ústavů léčebných

2,000.000

300.000

2,300.000

1,500.000

     

Titul 1 (Úhrn)

6,555.900

4,627.853

11,183.253

5,399.713

 

2

 

Vnější zdravotní služba

339.958

750.428

1,090.386

1,573.949

     

Kapitola 23 A (Úhrn)

6,895.358

5,378.281

12;273.639

6,973.662

     

Kap. 23. a 23. A (Úhrn)

101,135.121

48,036.976

149.172.097

87,861.717

               
     

XXIV. a XXIV A. Opatření přechodné doby poválečné.

       

24

1

 

Povolaní branci a jejich příslušníci:

       
   

1

Vyživovací příspěvky

-

23,000.000

23,000.000

100,000.000

   

2

Československé vojsko zahraniční:

       
     

pol. 1. Sociální péče o legionáře, jich rodiny a pozůstalé

-

11,236.000

10,000.000

-

     

pol. 2 Repatriace

-

10,000.000

10,000.000

80,000.000

     

§ 2 (Úhrn)

-

21,236.000

21,236.000

80,000.000

     

Titul 1. (Úhrn)

-

44,236.000

44,236.000

180,000.000

 

2

 

Meziministerská komise pro věcnou demobilisaci

-

2,470.000

2,470.000

- *)

 

3

 

Péče o válečné uprchlíky

-

1,500.000

1,500.000

2,323.000

 

4

 

Váleční poškozenci občanští a repatrianti

-

10,000.000

10,000.000

15,000.000

 

5

 

Zálohy na vydržování cizích příslušníků z Východní Haliče až do jejich repatriace

-

10,000.000

10,000.000

-

 

6

 

Usnadnění živobytí:

       
   

1

Nemajetný stav

-

7,000.000

7,000.000

10,000.000

     

Nezaměstnaní

-

75,000.000

75,000.000

100,000.000

   

3

Zlevnění potravin

-

123,000.000

123,000.000

-

     

Titul 6. (Úhrn)

-

205,000.000

205,000.000

110,000.000

     

Srážky převzaté státem: **)

       
     

pol. 1. za státní zaměstnance

-

152,485.693

152,485.693

-

     

pol. 2. za zaměstnance státních železnic

-

117,641.120

117,641.120

-

     

Titul 7. (Úhrn)

-

270,126.813

270,126.813

-


 

*) Pro rok 1921 vykázány v kap. XXIV. jen čisté přebytky.

**) Pro rok 1921 preliminovány u jednotlivých resortních kapitol.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

s platností od 31. prosince 1922

korun

24

8

 

Různá opatření přechodného stavu poválečného:

       
   

1

Náklad na provádění mírové smlouvy

-

30,000.000

30,000.000

10,000.000

   

2

Zálohy na zaplacení dodávek maloživnostníků atd. býv. voj. správě

-

5,000.000

5,000.000

10,000.000

   

3

Zálohy na požitky dělníkům - pensistům býv. "Zaopatřovacího ústavu pro civilní zaměstnance vojenské správy

-

300.000

300.000

-

   

4

Diference valutová při vyplácení důchodů úrazových, pensijních aj.

-

2,000.000

2,000.000

500.000

   

5

Jiná opatření

-

10,000.000

10,000.000

20,000.000

     

Titul 8. (Úhrn)

-

47,300.000

47,300.000

40,500.000

     

Kapitola 24. (Úhrn)

-

590,632.813

590,632.813

347,823.000

               

24 A

   

Opatření přechodné doby poválečné, zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:

       
 

1

 

Povolaní branci a jejich příslušníci:

       
   

1

Vyživovací příspěvky

-

2,000.000

2,000.000

3,250.000

 

4

 

Váleční poškozenci občanští

-

2,000.000

2,000.000

3,250.000

 

5

 

Usnadnění živobytí:

       
   

2

Nezaměstnaní

-

3,750.000

3,750.000

5,000.000

 

7

 

Srážky převzaté státem:

       
     

pol. 1. za státní zaměstnance

-

2,752.649

2,752.649

- *)

     

Kapitola 24 A. (Úhrn)

-

10,502.649

10,502.649

13,250.000

     

Kapitola 24. a 24 A. (Úhrn)

-

601,135.462

601,135.462

361,073.000

               
     

XXV. Ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organisace správy.

       

25

   

Ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organisace správy

1,492.808

890.740

2,383.548

1,756.538

               
     

XXVI. Úřad pro zahraniční obchod.

       

26

1

 

Všeobecná vydání

16,834.235

6,185.000

23,019.235

67,739.681

 

2

 

Zvelebení zahraničního obchodu

16,000.000

-

16,000.000

33,910.319

     

Kapitola 26. (Úhrn)

32,834.235

6,185.000

39,019.235

101,650.000


 

*) Pro rok 1921 preliminovány u jednotlivých resortních kapitol.

 

Druhý díl: Státní příjmy.

 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

korun

     

I. President republiky.

       

1

   

President republiky

-

-

-

-

               
     

II. Kancelář presidenta republiky.

       

2

   

Kancelář presidenta republiky:

       
 

1

 

Civilní oddělení

-

-

-

-

 

2

 

Vojenské oddělení

-

-

-

-

 

3

 

Hospodářská správa hradu

8.441

-

8.441

3.220

 

4

 

Stavební správa hradu

-

-

-

-

 

5

 

Státní statek Lány

2,799.755

-

2,799.755

-

     

Kapitola 2 (Úhrn)

2,808.196

-

2,808.196

3.220

               
     

III. Národní shromáždění.

       

3

   

Národní shromáždění:

       
 

1

 

Poslanecká sněmovna

25.000

-

25.000

7.000

 

2

 

Senát

10.000

-

10.000

3.000

 

3

 

Společné příjmy sněmovny a senátu

144.000

-

144.000

144.000

     

Kapitola 3. (Úhrn)

179.000

-

179.000

154.000

               
     

IV. Nejvyšší správní soud

       

4

   

Nejvyšší správní soud

8,000

-

6.000

6.000

               
     

V. Nejvyšší účetní kontrolní úřad

       

5

   

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

-

-

-

-


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

korun

6 a 6 A

   

Příděly samosprávným svazkům

-

-

-

-

               
     

VII. Státní dluh republiky Československé.

       

7

   

Státní dluh republiky Československé

-

-

-

-

               
     

VIII. a VIII A. Pensijní a zaopatřovací požitky

       

8

   

Pensijní a zaopatřovací požitky.

       
 

1

 

Příspěvky státních zaměstnanců

17,400.000

-

17,400.000

5,820.000

 

2

 

Jiné příjmy

-

-

-

-

     

Kapitola 8. (Úhrn)

17,400.000

-

17,400.000

5,820.000

8 A

   

Pensijní a zaopatřovací požitky, zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:

       
 

1

 

Příspěvky státních zaměstnanců

300.000

-

300.000

180.000

 

2

 

Jiné příjmy

-

-

-

-

     

Kapitola 8 A. (Úhrn)

300.000

-

300.000

180.000

     

Kapitola 8. a 8 A. (Úhrn)

17,700.000

-

17,700.000

6,000.000

               
     

IX. a IX. A. Předsednictvo ministerské rady.

       

9

   

Předsednictvo ministerské rady:

       
 

1

 

Příjmy všeobecné

-

-

-

-

 

2

 

Tiskový odbor:

       
   

1

Tiskový odbor

70.000

-

3,000.000

100.000

   

2

Československá tisková kancelář

3,000.000

-

3,000.000

2,500.000

     

Titul 2. ((Úhrn)

3,070.000

-

3,070.000

2,600.000


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

korun

9

3

 

Státní úřad statistický

23,702.000

5.000

23,707.000

12,506.000

 

4

 

Státní tiskárny:

       
   

1

Vrchní inspektorát

-

-

-

-

   

2

Státní tiskárna v Praze

23,940.000

-

23,940.000

-

   

3

Státní tiskárna v Košicích

4,008.500

-

4,008.500

-

   

4

Státní tiskárna v Žatci

849.000

-

849,000

-

     

Titul 4. (Úhrn)

28,797.500

-

28,797.500

9,310060

 

5

 

Úřední noviny

4,010.000

-

4,010.000

3,973.000

 

6

 

Pozemkový úřad:

       
   

1

Ústřední správa

151.300

-151.300

355.000

 
   

2

Obvodové úřadovny a komise

100

-

100

-

   

3

Provádění pozemkové reformy

171,846.706

-

171,846.700

135,565.000

     

Titul 6 (Úhrn)

171,998.100

-

171,998.100

135,920.000

 

7

 

Úřad ministra s plnou mocí pro správu Slovenska

-

-

-

-

     

Kapitola 9. (Úhrn)

231,577.600

5.000

231,582.600

164,309.000

9 A

4

 

Státní tiskárna v Užhorodě

2,103.000

-

2,103.000

-

     

Kapitola 9. a 9. A. (Úhrn)

233,680.600

 

233,685.600

164,309.000

               
     

X. Ministerstvo zahraničních věcí.

       

10

   

Ministerstvo zahraničních věcí:

       
 

1

 

Ústřední správa

25.000

-

25.000

-

 

2

 

Zahraniční služba:

       
   

1

Vyslanectví

3,697.000

-

3,697.000

3,474.000

   

2

Konsuláty

16,957.517

-

16,957.517

12,947.000

     

Titul 2. (Úhrn)

20,654.517

-

20,654.517

16,421.000

     

Kapitola 10. (Úhrn)

20,679.517

-

20,679.517

16,421.000

               
     

XI. Ministerstvo Národní Obrany.

       

11

   

Ministerstvo Národní Obrany:

       
 

1

 

Ústřední správa

6,743.400

-

6,743.400

2,763.000

 

2

 

Národní Obrana

20,120.640

3,000.000

23,120.640

71,883.794

 

3

 

Vojenské průmyslové a hospodářské podniky

139,905.020

-

139,905.020

 

4

 

Náklady odvodní

-

-

-

 

5

 

Sociální péče o válečné poškozence, jejich rodiny a pozůstalé, pokud spadá do kompetence, ministerstva národní obrany

450.000

-

450.000

     

Kapitola 11. (úhrn)

167,219.060

3,000.000

170,219.060

74,646.794


 

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

řádné

mimořádné

úhrn

V rozpočtu na rok 1921

korun

     

XII. a XII A. Ministerstvo vnitra.

       

12

1

 

Ministerstvo vnitra:

       
   

1

Ústřední správa

3,238.000

-

3,238.000

3,061.550

 

2

 

Podřízené úřady a orgány:

       
   

1

Politické úřady

1,265.930

-

1,265.930

118.660

   

2

Policejní úřady a orgány

2,412.200

-

2,412.200

2,323.600

     

Titul 2. (Úhrn)

3,678.130

-

3,678.130

2,442.260

 

3

 

Četnictvo

87.500

-

87.500

403.000

 

4

 

Sčítání lidu

-

-

-

-

     

Kapitola 12. (Úhrn)

7,003.630

-

7,003.630

5,906.810

12 A

   

Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:

       
 

2

 

Podřízené úřady a orgány:

       
   

1

Politické úřady

91.000

-

91.000

41.000

   

2

Policejní úřady a orgány

5.000

-

5.000

5.000

     

Titul 2. (Úhrn)

96.000

-

96.000

46.000

 

3

 

Četnictvo

6.400

-

6.400

-

     

Kapitola 12 A. (Úhrn)

102.400

-

102.400

46.000

     

Kapitola 12. a 12 A. (Úhrn)

7,106.030

-

7,106.030

5,952.810

               
     

XIII. a XIII A. Ministerstvo školství a národní osvěty.

       

13

   

Ministerstvo školství a nár. osvěty

       
 

1

 

Ministerstvo (ústředí)

85.000

-

85.000

9.000

 

2

 

Dozor na školy

-

-

-

-

 

3

 

Vysoké školy a vědecké potřeby:

       
   

2

University

546.442

111.800

658.242

478.103

     

Fakulty mimo svaz universitní

14.140

-

14.140

14.140

   

3

Vysoká škola zvěrolékařská

25.000

-

25.000

25.000