Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

176,200.000

2.250,304.750

       
 

Státní báňské řiditelství Tisovci.

   

32

Zřízení dmýchadla

3,000.000

 

33

Zakoupení dvou parních kotlů

1,500.000

 

34

Přestavbu aparátů Whitwellových na Cowperovy

500.000

 

35

Stavba bunkru na struskový písek a stavba vlečné koleje na dolní niveau huti

300.000

 

36

Zvýšení vysoké pece a rozšíření nístěje

500.000

 

37

Nákup realit ku zřízení laboratoře a skladiště železa

100.000

 
 

Úhrn (Státní báňské řídit. v Tisovci)

5,900.000

 
       
 

Státní báňská správa v Solnohradě.

   

38

Stavba tovární budovy a strojní zařízení nového solivaru, II. splátka

2000.000

 

39

Hlubinné vrtby na sůl u Solnohradu čís. 4 a 5, hloubení nové šachty, její vybudování a strojní zařízení s nákupem pozemků

1,000.000

 
 

Úhrn (Státní báňská správa v Solnohradě)

3,000.000

 
       
 

Státní báňské řiditelství ve Gbelech.

   

40

Stavba provozních budov a dělnických domků

1,000,000

 

41

Nákup pozemků k provozu dolů

500.000

 
 

Úhrn (Státní báňské řidit. ve Gbelech)

1,500.000

 
       
 

Státní báňské řiditelství v Marm. Solotvině.

   

42

Hloubení nové jámy, její strojní zařízení a zřízení nové strojírny

1,500.000

 

43

Stavba dělnických domků a zřízení státní nemocnice

1,000.000

 

44

Nákup realit

500.000

 
 

Úhrn (Státní báňské řidit. v Marm. Solotvině)

3,000.000

 
 

Úhrn (III.)

49,985.000

 
       
 

IV. Pozemní stavby.

   
 

a) Záležitosti ústřední.

   

45

Úvěr pro definitivní umístění nových ústředních úřadů a parlamentů:

   
 

Pro vypracování náčrtů, plánů, zakoupení stavenišť a stavby samé (zákon ze dne 3. února 1920 čís. 87 Sb z. a n.)

15,000.000

 

46

Úvěr pro provisorní umístění ústředních úřadů:

   
 

a) činžovní dům pro ministerstvo pro sjednocení zákonodárství

6,000.000

 
 

b) koupě budovy Pro účely ministerstva zahraničních věcí

6,000.000

 
 

c) adaptace paláce Kolovratova pro presidium min. rady

1,000.000

 
 

d) barákové stavby pro umístění různých úřadů

4,000.000

 
 

e) provisorní pavilony pro ministerstvo železnic

3,000,000

 
 

f) přístavba III. patra na budově klubů a výborů poslanecké sněmovny

1,500.000

 
   

21,500.000

 
       
 

Snáška

226,100.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

226,100.000

2.250,304.75

       
 

Úvěr pro stavby nedokončené:

   

47

Pro stavby nedokončené, pro něž není zvláště preliminováno, které však vyžadovati budou nákladu spojeného ještě s dokončením vyúčtování dodatečnými pracemi atd.

1,000.000

 

48

Nákup budov pro diplomatické zastoupení čsl. republiky v cizině

16,000.000

 
 

Subvence na stavby nouzové:

   

49

a) dokončení staveb obytných domů pro státní zaměstnance (Praha, Plzeň, Brno, M. Ostrava, Opava, Č. Těšín, Bratislava)

25,000.000

 
 

b) Stavby obytných budov pro státní zaměstnance v Bratislavě

30,000.000

 
   

55,000.000

 

50

Bratislava, pro novostavbu mezinárodní komise dunajské

8,000.000

 

51

Košice, adaptace barákového ležení v Barči, subvence na dohotovení

4,000.000

1

52

Užhorod, dokončení kolonie rodinných domků pro státní zaměstnance

1,100.000

 

53

Užhorod, na stavbu a zařízení svobodáren pro státní zaměstnance

1,200.000

 
 

Úhrn (a)

122,800.000

 
       
 

b) Stavby v oboru presidia ministerské rady.

   
 

Čechy.

   

54

Praha, přestavba státní tiskárny

2000.000

 

55

Praha, stavba nové budovy pro státní úřad statistický

2000,000

 

56

Praha, novostavba státního pozemkového úřadu

250.000

 

57

Žatec, státní tiskárna, přístavba a adaptace

250.000

 
   

7,250.000

 
       
 

Slovensko:

   

58.

Košice, státní tiskárna, přístavba a adaptace

200.000

 
       
 

Podkarpatská Rus:

   

59.

Užhorod, státní tiskárna, přístavba a adaptace

350.000

 
 

Úhrn (b)

7,800.000

 
       
 

c) Stavby v oboru ministerstva vnitra:

   
 

Čechy.

   

60

Kraslice, dostavba úřední budovy

300.000

 

61

Třeboň, novostavba úřední budovy

1,000.000

 

62

Jablonec n./N., novostavba úřední budovy

1,000.000

 

63

Smíchov, novostavba úřední budovy pro policejní komisařství

1,000.000

 

64

Kutná Hora, novostavba úřední budovy

100.000

 

65

Liberec, novostavba úřední budovy

100.000

 

66

Náchod, novostavba úřední budovy

200.000

 

67

Praha, stavba četnických kasáren

2,000.000

 

68

Rakovník přestavba budovy okresní správy politické

500.000

 

69

Strakonice, stavba budovy okresní správy politické

100.000

 

70

Tábor, přístavba budovy okresní správy politické

400.000

 

71.

Roudnice, stavba budovy okresní správy politické

100.000

 

72

Praha, stavby v budově policejního řiditelství

300.000

 

73

Semily, koupě domu pro okresní správu politickou

300.000

 
 

Úhrn (Čechy)

7,400.000

 
       
 

Snáška

327,600.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

327,600.000

2.250,304.750

       
 

Morava:

   

74

Přerov, stavba úřední budovy

200.000

 

75

Vyškov, stavba úřední budovy

100.000

 

76

Val. Meziříčí, stavba úřední budovy

600.000

 

77

Mor. Ostrava, stavba úřední budovy

100.000

 

78

Uher. Brod, stavba úřední budovy

200.000

 

79

Vsetín, stavba úřední budovy

100.000

 

80

Mor. Ostrava, stavba policejního komisařství (společné s inspektorátem uhelné dopravy)

2,000.000

 

81

Mor. Třebová, stavba úřední budovy okresní správy politické

100.000

 
 

Úhrn (Morava)

3,400.000

 
       
 

Slezsko:

   

82

Bruntál, novostavba úřední budovy

100.000

 

83

Bílovec, novostavba úřední budovy

100.000

 

84

Opava, přestavba pro policejní komisařství

100.000

 
 

Úhrn (Slezsko)

300.000

 
       
 

Slovensko:

   

85

Na stavby úředních budov

2,000.000

 

86

Stavba budou pro četnictvo

1,000.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

3,000.000

 
       
 

Podkarpatská Rus:

   

87

Užhorod, novostavba vládní budovy gubernátorské

500.000

 

88

Užhorod, novostavba budovy policejního řiditelství

100.000

 

89

Užhorod, stavby provisorní státní budovy pro civilní správu

1,000.000

 

90

Stavby budov pro četnictvo

1,000.000

 
 

Úhrn (Podkarpatská Rus)

2,600.000

 
 

Úhrn (c)

16,700.000

 
       
 

d) Stavby v oboru ministerstva pošt, telegrafů a telefonů.

   
 

Čechy:

   

91

Stavby poštovních a hospodářských ústředen

2,000.000

 

92

Rychnov n./Kn., novostavba poštovní budovy

800.000

 

93

Police n./M., novostavba poštovní budovy

400.000

 

94

Poděbrady, novostavba poštovní budovy

1,000.000

 

95

Holice, novostavba poštovní budovy

300.000

 

96

Louny, novostavba poštovní budovy

600.000

 

97

Praha II. Jindřišská ul. č. 900, přístavba IV. posch.

1,500.000

 

98

Praha II. Jindřišská ul. č 900, II. splátka trhové ceny za zakoupený dům

1,400.000

 

99

Stavba dalších dvou baráků na pozemcích Sacré Coeur

200.000

 

100

Pardubice, novostavba úřední budovy pro ředitelství pošt a telegrafů

1500.000

 

101

Jičín, novostavba poštovního úřadu

300.000

 

102

Bílina, koupě domu k účelům poštovním

150.000

 

103

Brandýs n. L., novostavba poštovní budovy

800.000

 

104

Slaný, novostavba poštovní budovy

200.000

 

105

Sušice, novostavba poštovní budovy

100.000

 

106

Náchod, novostavba poštovní budovy

360.000

 
 

Úhrn (Čechy)

11,610.000

 
       
 

Snáška

348,510.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

348,510.000

2.250,304.750

       
 

Morava:

   

107

Hranice, novostavba poštovní budovy

200.000

 

108

Mor. Budějovice, novostavba poštovní budovy

400.000

 

109

M. Ostrava, přístavba poštovní budovy

1,000.000

 

110

Šumperk, novostavba poštovní budovy

250.000

 

111

Znojmo, koupě budovy

2,500.000

 
 

Úhrn (Morava)

4,350.000

 
       
 

Slezsko:

   

112

Opava 1. přístavba poštovní budovy

500.000

 

113

Opava, zakoupení budovy poštovního řiditelství (II. splátka)

50.000

 
 

Úhrn Slezsko

550.000

 
       
 

Slovensko:

   

114

Píšťany, novostavba poštovní budovy

400.000

 

115

Trenčín, novostavba poštovní budovy

300.000

 

116

Nitra, novostavba poštovní budovy

600.000

 

117

Košice, novostavba budovy ředitelství pošt a telegrafů

2,000.000

 

118

Ružomberk, novostavba poštovní budovy

400.000

 

119

Zvoleň, novostavba poštovní budovy

600.000

 

120

Nové Město nad Váhem, poštovní budova, přístavba I. patra

400.000

 

121

Trnava, novostavba poštovní budovy

400.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

5,100.000

 
 

(Úhrn d)

21,610.000

 
       
 

e) Stavby v oboru ministerstva zemědělství.

   
 

Čechy:

   

122

Kladruby, novostavba dělnických domků pro zřízence státního hřebčínu

800.000

 

123

Kladruby, přístavba hříbárny a porodnice

4000.000

 

124

Zřízení nové hříbárny (novostavby a přestavby)

1,000.900

 

125

Rozšíření objektů hřebčinců v Písku a Nemošicích k umístění hřebčince z Domažlic

1,000.000

 

126

Chrudim, postavení hospodářské kolny v hospodářství státního pedagogického kursu spojeného s cvičnou hospodářskou školou

40,000

 

127

Na stavby při nových a převzatých zemědělských školách

200,000

 
 

Úhrn (Čechy)

3,440.00)0

 
       
 

Morava:

   

128

Novostavby a přestavby hřebčince v náhradu za hřebčinec v Hodoníně, po příp. koupi a adaptace hřebčince v Hodoníně

1,000.000

 

129

Na stavby při nových a převzatých zemědělských školách

200.000

 

130

Na stavby stratifikačních domků při nových školách

300.000

 
 

Úhrn (Morava)

1,500.000

 
       
 

Snáška

363,450.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

363,450.000

2.250,304.750

       
 

Slezsko:

   

131

Kravaře, stavba hospodářských budov při státních zemědělských školách

150.000

 

132

Na stavby při nových a převzatých zemědělských školách

4,200.000

 
 

Úhrn (Slezsko)

350,000

 
       
 

Slovensko:

   

133

Nitra, vybudování hřebčince

2,000.000

 

134

Novostavby a přestavby hřebčinců v Topolčiankách

2,500.000

 

135

Bratislava, novostavba úřední budovy

500.000

 

136

Košice, zvýšení a rozšíření internátní budovy státní střední hospodářské školy

1,500.000

 

137

Košice, přestavba skleníku pro státní střední hospodářskou školu

100.000

 

138

Brezno, přístavba školní a internátní budovy státní rolnické školy

300.000

 

139

Brezno, stavba obytného domu pro učitele státní rolnické školy

150.000

 

140

Rýmařská Sobota, postavení patra na obytném domu státní rolnické školy

100.000

 

141

Stavební úpravy nově zřízených a převzatých státních zemědělských škol

500.000

 

142

Na stavby stratifikačních domků při révových školách

150.000

 

143

Stavba obytných domů při ovocných školách

350.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

8,150.000

 
       
 

Podkarpatská Rus:

   

144

Novostavby a přestavby hřebčince v Turjanských Remetách

570.000

 

145

Huszt, novostavba budovy pro státní lesní úřad

150.000

 
 

Úhrn (Podkarpatská Rus)

720.000

 
 

Úhrn (e)

14.160.000

 
       
 

f) Stavby v oboru ministerstva spravedlnosti.

   
 

Čechy:

   

146

Sedlčany, stavba úřední budovy

200.000

 

147

Pankrác IV., novostavba obytného domu pro dozorce vězňů

450.000

 

148

Pankrác V., novostavba obytného domu pro dozorce vězňů

450.000

 

149

Plzeň - Bory, novostavba 2. obytného domu pro dozorce vězňů v trestnici

400.000

 

150

Chotěboř, novostavba úřední budovy

1,000.000

 

151

Kamenice n./L., novostavba úřední budovy

900.000

 

152

Humpolec, novostavba úřední budovy

100.000

 

153

Holice, novostavba úřední budovy

600.000

 

154

Sokolov, novostavba úřední budovy

50.000

 

155

Jilemnice, novostavba úřední budovy

50.000

 

156

Ml. Boleslav, novostavba úřední budovy

50.000

 

157

Český Brod, novostavba úřední budovy

50.000

 

158

Smíchov. přístavba krajského soudu

50.000

 

159

Chrudim, přístavba krajského soudu

500.000

 

160

Cvikov, novostavba okresního soudu

50,000

 

161

Přimda, novostavba okresního soudu

   

162

Úpice, novostavba úřední budovy

50.000

 
 

Úhrn (Čechy)

5,000.000

 
       
 

Přenos

377,670.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

377,670.000

2.250,304.750

       
 

Morava:

   

163

Třebíč, novostavba soudní budovy

800.000

 

164

Tišnov, novostavba úřední budovy

300.00

 

165

Hodonín, novostavba úřední budovy

250,000

 

166

Jevíčko, novostavba úřední budovy

200.000

 

167

Přerov, novostavba úřední budovy

50.000

 

168

Ždánice, novostavba úřední budovy

50.000

 

169

Holešov, novostavba úřední budovy

150.000

 

170

Mírov I., novostavba domů pro dozorce vězňů při trestnici

150.000

 

171

Mírov II., novostavba domů pro dozorce vězňů při trestnici

250.000

 

172

Znojmo, dostavba krajského soudu

50.000

 

173

Rýmařov, novostavba úřední budovy

800.000

 

174

M. Ostrava, přístavba pro zamýšlený krajský soud

100.000

 

175

Vsetín, novostavba zemské trestnice

100.000

 

276

Mikulov, adaptace tábora uprchlíků na trestnici a polepšovací ústav pro ženy

2,000.000

 
 

Úhrn (Morava)

5,200.000

 
       
 

Slezsko:

   

177

Bohumín, dostavba úřední budovy

100.000

 

178

Č. Těšín, stavba okresního soudu

2,000.000

 

179

Klimkovice, novostavba úřední budovy

50.000

 
 

Úhrn (Slezsko)

2,150.000

 
       
 

Slovensko:

 

.

180

Bratislava, novostavba věznice, budovy státního zastupitelství sedrie a tabule (přípravná práce)

1,000.000

 

181

Uher. Skalice, novostavba soudní budovy

100.000

 

182

Ružomberk úprava sedrie

50.000

 

183

Banovice, dostavba soudní budovy

500.000

 

184

Košice, novostavba domů pro úředníky a zřízence při Komenského ústavu

2,000.000

 

185

Košice, vyvlastnění hospodářství v Opatské pro Komenského ústav

100.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

3,750.000

 
       
 

Podkarpatská Rus:

   

186

Užhorod, novostavba okresního a sborového soudu

150.000

 

187

Velká Berezná, novostavba soudní budovy

50.000

 

188

Huszt, přístavba okresního soudu

800.000

 
 

Úhrn (Podkarpatská Rus)

1,000.000

 
 

Úhrn (f)

17,100.000

 
       
 

Snáška

389,770.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

389,700.000

2.250,304.750

       
 

g) Stavby v oboru ministerstva veřejných prací.

   
 

Čechy:

   

189

Praha, novostavba radiologického ústavu

200.000

 

190

Jáchymov, novostavba ozařovacího pavilonu

300.000

 

191

Smíchov, novostavba úřední budovy pro vodohospodářské úřady

1,000.000

 

192

Smíchov, přístavba budovy ministerstva veřejných prací (ve dvoře)

1,200.000

 
 

Úhrn (Čechy)

2,700.000

 
       
 

Slovensko:

   

193

Bratislava, stavby administrativní budovy pro přístavní úřad

1,000.000

 

194

Bratislava, stavba obytných domů pro zřízence

600.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

1,600.000

 
       
 

Podkarpatská Rus:

   

195

Užhorod, budovy referátu veřejných prací

1,000.000

 
 

Úhrn (g)

5,300.000

 
       
 

h) Stavby v oboru ministerstva zdravotnictví a tělesné výchovy.

   
 

Čechy:

   

196

Říšský zdravotní ústav

4,000.000

 

197

Zakoupení staveniště a přípravné práce pro novostavbu tělovýchovného ústavu Tyršova

300.000

 

198

Zakoupení staveniště a přípravné práce pro novostavbu ústavu zubolékařského

100.000

 

199

Novostavby nemocnic v Čechách

8,500.000

 

200

Karlovy Vary, na převzetí lázeňských budov společnosti Zlatého a Bílého kříže

200.000

 
 

Úhrn (Čechy)

13,100.000

 
       
 

Morava:

   

201

Novostavba státních nemocnic na Moravě

2,700.000

 
       
 

Slovensko:

   

202

Štrbské Pleso, dostavba státního hotelu

2,000.000

 

203

Novostavby a přestavby státních lázeňských budov na Slovensku

5,000.000

 

204

Košice, dostavba státní nemocnice

10,000.000

 

205

Na přístavbu a adaptace příp. jiných státních nemocnic na Slovensku

6.000.000

 

206

Dol. Smokovec, další vybudování státního léčebného ústavu Šrobárova pro děti tuberkulosní a zakoupení pozemku pro rozšíření tohoto ústavu

1,000.000

 

207

Štrbské Pleso, zakoupení realit k zaokrouhlení státních lázní

300.000

 

208

Sliač, nákupní cena státních lázní

2,000.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

26,300.000

 
       
 

Snáška

437,170.000

2.250,304.750