Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

437,170.000

2.250,304.750

       
 

Podkarpatská Rus:

   

209

Mukačevo, rozšíření po případě přestavba nemocnice v případě zestátnění

2,000.000

 
 

Úhrn (h)

44,100.000

 
       
 

i) Stavby v oboru ministerstva sociální péče.

   
 

Čechy:

   

210

Zřízení ústavu a útulku pro invalidy v obvodu zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze

100.000

 
       
 

Morava:

   

211

Zřízení ústavu a útulku pro invalidy v obvodu zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Brně

100.000

 
       
 

Slovensko:

   

212

Bratislava, dostavba budov zemského úřadu pro péči o válečné poškozence

5,000.000

 
 

Úhrn (i)

5,200.000

 
       
 

j) Stavby v oboru správy tabákových továren.

   
 

Čechy:

   

213

Č. Budějovice, zřízení kuchyně

250.000

 

214

Č. Budějovice, zřízení lázně

50.000

 

215

Jáchymov, regulace potoka a postavení hradní zdi

140.000

 

216

Jáchymov, novostavba administrační budovy

300.000

 

217

Jáchymov, stavba kůlen na prkna

330.000

 

218

Jáchymov, prodloužení elektrické manipulační dráhy

80.000

 

219

Písek, novostavba skladiště surovin

900.000

 

220

Písek, postavení budovy pro kojence

150.000

 

221

Sedlec, zřízení biologické čistící stanice a rekonstrukce záchodů

400.000

 

222

Sedlec, novostavba budovy pro výrobu cigaret

800.000

 

223

Sedlec, zakoupení pozemků za účelem zaokrouhlení majetků

100,000

 

224

Tábor, novostavba budovy pro ekonomii

100.000

 

225

Tábor, přístavba poschodí kuchyně

300.000

 

226

Tachov, novostavba skladiště surovin

900.000

 
 

úhrn (Čechy)

4,800.000

 
       
 

Morava:

   

227

Jihlava, stavba budovy pro výrobu kuřlavého tabáku

1,150.000

 

228

Šternberk, rozšíření budovy pro kojence

150.000

 

229

Hodonín, dokončení novostavby tovární budovy

500.000

 

230

Svitava, postavení spojovací chodby mezi továrnou a skladištěm

150.000

 

231

Svitava, zřízení lázní

250.000

 
 

Úhrn (Morava)

2,400.000

 
       
 

Snáška

451,570.000

2,250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

451,570.000

2.250,304.750

       
 

Slovensko:

   

232

Nové Zámky, stavba ohradní zdi při úřední budově pro nákup tabáku

100.000

 

233

Rim. Sobota, koupě pozemků a stavba skladiště surovin

1,300.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

1,400.000

 
       
 

Podkarpatská Rus:

   

234

Beregsász, koupě pozemků

300.000

 

235

Mukačevo, postavení vlečky

100.000

 
 

Úhrn (Podkarpatská Rus)

400.000

 
 

Úhrn (j)

9,000.000

 
       
 

k) Stavby v oboru ministerstva průmyslu, obchodu a živností.

   
 

Čechy:

   

236

Praha, přístavba státního ústavu pro zvelebení živností

1,000.0000

 
       
 

Slovensko:

   

237

Vybudování státního ústavu pro zvelebování živností, v Turč. Sv. Martině

1.200.000

 
 

Úhrn (k)

2,200.000

 
       
 

l) Stavby v oboru ministerstva financí.

   
 

Pro všechny země:

   

238

Na stavby úředních budov a obytných domů z důvodu reformy finanční správy

150,000000

 
       
 

Čechy.

   

239

Plzeň, novostavba úřední budovy okresního finančního řiditelství, poplatkového úřadu, celní expositury a části berní správy

1,000.000

 

240

Horní Dvořiště, novostavba obytné budovy pro celní úředníky a finanční stráž

500.000

 

241

Chlumec u Třeboně, novostavba budovy pro finanční stráž

250.000

 

242

Cmunt, stavba 2 obytných budov pro zaměstnance celních úřadů

1,000.000

 

243

Glöckelberg, novostavba celního úřadu a bytů celních úředníků

820.000

 

244

Sušice, novostavba pro finanční úřady

100.000

 

245

Pardubice, novostavba pro finanční úřady

100.000

 

246

Hradec Králové, novostavba budovy pro finanční úřady

100.000

 

247

Č. Petrovice, novostavba pro odděl. finanční správy

300.000

 

248

Na stavby dalších celních úřadů v Čechách

1,500.000

 

249

Č. Trouby, novostavba budovy pro pohraniční stráž

200.000

 

250

Praha, stavba dvorany v nádvoří státní budovy na Malostranském náměstí

1,500.000

 
   

7,370.000

 
 

Snáška

612,940.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

612,940.000

2.250,304.750

       

251

Praha, novostavba a přístavba úřední budovy min. financí č. p. 43 v Praze III.

5,000.000

 

252

Úlenbach, koupě domu pro umístění celního úřadu a pohraniční stráže

250.000

 

253

Poděbrady, koupě budovy pro finanční úřady

1,000.000

 

254

Na výstavbu, příp. koupi úředních budov a zároveň kasáren pro zřízenectvo pohraniční finanční stráže

300.000

 
 

Úhrn (Čechy)

13,920.000

 
       
 

Morava.

   

255

Brno stavba budov pro úřady potravní daně na čáře Velkého Brna

2,000.000

 

256

Břeclav, stavba obytných domů pro úřednictvo celního úřadu a pro pohraniční finanční stráž

7,000.000

 

257

Stavba strážních domků pro celní úřady a pohraniční stráž

2,500.000

 

258

Vratějín novostavba budovy pro celní úřad

200,000

 

259

Na výstavbu, příp. koupi úředních budov a zároveň kasáren pro zřízenectvo pohraniční finanční stráže

300.000

 
 

Úhrn (Morava)

6.000.000

 
       
 

Slezsko.

   

260

Frýštát, novostavba budovy pro finanční úřady a obytné domy pro úředníky

100.000

 

261

Frývaldov, novostavba budovy pro finanční úřady a obyt. domu pro úředníky.

200.000

 

262

Bruntál, novostavba budovy pro finanční úřady a obytného domu pro úředníky

200.000

 

263

Krnov, přístavba k úřední budově k umístění berní správy a berního úřadu

1,000.000

 

264

Opava, rozšíření ústřední finanční budovy

1,650.000

 

265

Č. Těšín, novostavba pro finanční úřady

2,000.000

 

266

Chuchelná, novostavba celního úřadu

500.000

 

267

Stavby celních úřadů

1,300.000

 

268

Šuleřovice, novostavba policejního úřadu

300,000

 

269

Na výstavbu, příp. koupi úředních budov a zároveň kasáren pro zřízenec pohraniční finanční stráže

400.000

 
 

Úhrn (Slezsko)

7,650.000

 
       
 

Slovensko.

   

270

Bratislava, přístavba III. posch. budovy řiditelství finančního na Masarykově náměstí

1,000.000

 

271

Bratislava, adaptace v podkroví budovy generálního finančního řiditelství pro zřízení pohraniční finanční stráže a potravní daně na čáře

200.000

 

272

Bratislava, novostavba domků pro úřady potravní daně na čáře s nutnými byty pro zřízence

4,000.000

 

273

Košice, novostavba budovy pro finanční úřady, obytného domu pro zaměstnance finančních úřadů incl. náklad na přestavbu tabákového skladiště ve Zbrojnické ulici, čís. 14 na obytný dům

2,000.000

 

274

Parkáň - Nána, novostavba obytné budovy pro personál celního úřadu a zřízence pohraniční finanční stráže

1,800.000

 

275

Novostavby celnic a obytných budov pro personál celních úřadů

40,000.000

 

276

Novostavby 35 kasáren, příp. koupě budov pro pohraniční finanční stráž

10,000.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

59,000.000

 
       
 

Snáška

692,140.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

692,14.0.000

2.250,304.750

       
 

Podkarpatská Rus.

   

277

Mukačevo, přístavba finančního řiditelství

1,000.000

 

278

Užhorod, přístavba finančního řiditelství

2,000.000

 

279

Stavba strážních pohraničních domků celních atd.

10,000.000

 

280

Huszt, stavba společné úřední finanční budovy

1,000.000

 

281

Na výstavbu, příp. koupi úředních budov a zároveň kasáren pro zřízenectvo pohraniční finanční stráže

800.000

 
 

úhrn (Podkarpatská Rus)

14,800.000

 
 

Úhrn

251,370.000

 
       
 

m) Stavby v oboru ministerstva Národní obrany.

   

282

Zařazuje se paušální částka

168,000.000

 
 

Úhrn (m)

168,000.000

 
       
 

n) Stavby v oboru ministerstva školství a národní osvěty.

 

.

 

Čechy.

   
 

Ústavy pro pěstování umění.

   

283

Na přípravné práce pro zřízení Národní opery v Praze

100.000

 

284

Na přestavbu stavovského divadla v Plaze, po případě jiného divadla pro činoherní účely Národního divadla

   

285

Na přípravné práce pro stavbu moderní galerie v Praze

700.000

 

286

Přístavba pavilonu pro školu architektury při akademii umění v Praze

620.000

 

287

Na stavbu budov pro výstavy umělecké

100.000

 

288

Na novostavbu státní konservatoře hudby v Praze

1,000.000

 
       
 

University v Praze.

   
 

Universita Karlova.

   

289

Stavba patholog.-anatom. a soudně lékařského ústavu

200.000

 

290

Stavba Gynaekologické kliniky

600. 00

 

291

Stavba filosofické fakulty

600.000

 

292

Novostavba právnické fakulty (III. blok)

500.000

 

293

Novostavba úřední budovy universitní (IV. blok)

500.000

 

294

Přístavba chirurgické kliniky

700.000

 

295

Novostavba histologicko-embryologického a farmakognostického ústavu

1,000.000

 

296

Přístavby a přestavby pro účely fakult - lékařské, filosofické a přírodovědecké

1,800.000

 
       
 

Německá universita.

   

297

Fysiologický ústav, přístavek na akumulátorové baterie

25.000

 

298

Staveniště pro kolejní budovy

200.000

 
       
 

Vysoké školy technické v Praze.

   
 

Česká technika.

   

299

Stavební pozemky a přípravné práce pro výstavbu české techniky a přístavba chemického ústavu

3,200.000

 
       
 

Snáška

886,685.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

886,685.000

250,304.750

300

Přístavba 1. patra na fysikálním ústavu ve dvoře české techniky

2,000.000

 

301

Stavba dílen při stolici mechanické technologie

500.000

 

302

Pro novostavbu vlastních ústavů zemědělského odboru

1,800.000

 
       
 

Německá technika.

   

303

Přístavba III. patra na zadním traktu budovy německé techniky v Husově třídě

700.000

 

304

Stavba chemického ústavu

300.000

 
       
 

Vysoká škola obchodní v Praze.

   

305

Na zakoupení pozemků a přípravné práce

800.000

 
       
 

Báňská akademie v Příbrami.

   

306

Přípravné práce pro novostavbu

50.000

 

307

Přístavba budovy báňské akademie

400.000

 
       
 

Odborné školy střední.

   

308

Plzeň, novostavba české průmyslové školy

200.000

 

309

Plzeň, novostavba německé průmyslové školy

500.000

 

310

Plzeň, stavba dílen průmyslových škol

1,000.000

 

311

Král. Dvůr, přístavba a přestavba odborné školy tkalcovské

800.000

 

312

Ústí n. Orlicí, přístavba přádelnické školy, subvence

200.000

 

313

Smíchov, přístavba III. patra na budově státní průmyslové školy

800.000

 

314

Králové Hradec, stavba odborné školy zámečnické, přípravné práce

40.000

 

315

Praha, stavba nové státní průmyslové školy, přípravné práce

50.000

 

316

Železný Brod, stavba sklářské školy, subvence

50.000

 

317

Praha, adaptace půdy v budově umělecko-průmyslové školy pro umístění nových oddělení

600.000

 
       
 

Střední školy.

   

318

Vinohrady, stavba II. české reálky

200.000

 

319

Praha - Podskalí, stavba reálky

1,700.000

 

320

Jindř. Hradec, stavba reálního gymnasia

1,700.000

 

321

Litomyšl, stavba reálního gymnasia

200.000

 

322

Hradec Králové, stavba gymnasia

1,600.000

 

323

Rychnov n. Kněžnou, stavba gymnasia

200.000

 

324

Pardubice, stavba reálky

1,000.000

 

325

Duchcov, stavba státní střední školy

500.000

 

326

Most, koupě staveniště a stavba státní střední školy

200.000

 

327

Litoměřice, koupě staveniště

300.000

 

328

Trutnov, koupě staveniště

50.000

 

329

Mělník, stavba reálního gymnasia

100.000

 

330

Plzeň, stavba reálního gymnasia, přípravné práce

100.000

 

331

Smíchov, stavba střední školy, na přípravné práce

300.000

 

332

Liberec, novostavba německého státního gymnasia a adaptace pro české gymnasium tamtéž

300.000

 

333

Česká Lípa, ref. reál. gymnasium, staveniště

500.000

 

334

Ústí n. L., ref. reál. gymnasium, staveniště

300.000

 

335

Žatec, český učitelský stav, koupě budovy a adaptace

500.000

 
 

Úhrn (Čechy)

31,885.000

 
       
 

Snáška

906,825.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

906,825.000

2.250,304.750

       
 

Morava.

   
 

Ústavy pro pěstování umění.

   

336

Brno, na stavbu Národního divadla

300.000

 

337

Moravská Ostrava, na stavbu Mor. Slez. divadla

300.000

 

338

Olomouc, na stavbu, zařízení neb úpravu českého divadla

100.000

 

339

Brno, na stavbu budovy pro umělecké výstavy

200.000

 
       
 

Masarykova universita v Brně.

   

340

Zakoupení staveniště pro Masarykovou universitu

2,000.000

 

341

Přípravné práce pro universitní stavby

250.000

 

342

Stavby, přístavby a přestavby pro účely fakult:

   
 

a) lékařské

7,500.000

 
 

b) přírodovědecké

5,500.000

 
 

c) filosofické

200.000

 

343

Novostavba pro rektorát, zkušební místnosti; aulu atd.

960.000

 
       
 

Vysoká škola zemědělská v Brně.

   

344

Zakoupení staveniště na novostavbu

700.000

 

345

Přestavba ústavu slepých pro tuto vysokou školu

500.000

 

346

Oplocení pozemků pro botanickou zahradu a pokusná pole

120.000

 
       
 

Vysoká škola zvěrolékařská v Brně.

   

347

Přikoupení pozemku k arondování

100.000

 

348

Stavby, přístavby a přestavby v jezdeckých kasárnách

1,800.000

 

349

Zakoupení jezdeckých kasáren

500.000

 

350

Adaptace přední budovy (vychovatelny) pro účely vysoké školy zvěrolékařské

500.000

 
       
 

Česká vysoká škoda technická.

   

351

Na dostavbu chemického ústavu

165.000

 

352

Novostavba dílen strojnického odboru a ústavu pro zkoušení stavebních hmot.

180.000

 

353

Úprava a zasklení dvora pro mechanickou technickou laboratoř

900.000

 

354

Na zřízení laboratoře pro vodní stavby

500.000

 
       
 

Německá vysoká škola technická.

   

355

Na zřízení chemických laboratoří

1,000.000

 
       
 

Odborné školy střední.

   

356

Královo Pole, novostavba průmyslové školy

500.000

 

357

Brno, přístavba textilní školy

800.000

 

358

Vítkovice, novostavba průmyslové školy

1,000.000

 

359

Brno, novostavba státní obchodní akademie

   
       
 

Snáška

935,100.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

Přenos

935,100.000

2.250,304.750

       
 

Střední školy.

   

360

Brno, novostavba českého reálného gymnasia

800.000

 

361

Znojmo, novostavba českého reálného gymnasia

800.000

 

362

Brno, novostavba IV. české reálky

200.000

 

363

Brno - Husovice, novostavba české stání reálky

150.000

 

364

Brno - Královo Pole, ref. reál. gymnasium, přípravné práce

150.000

 

365

Brno, II. německá státní reálka, novostavba

150.000

 

366

Mor. Budějovice, reálné gymnasium, přístavba

300.600

 

367

Mor. Ostrava, české gymnasium, koupě budovy

500.000

 
 

Úhrn (Morava)

31,325.000

 
       
 

Slezsko.

   

368

Opava, novostavba českého státního reálného gymnasia

1,000.000

 

369

Orlová, přístavba českého reálného gymnasia, přikoupení pozemku pro tělocvičnu, letní cvičiště a byt ředitele

1,000.000

 

370

Hlučín, novostavba reálného gymnasia

1,800.000

 

371

Opava, novostavba nižší průmyslové školy, přípravné práce

200.000

 

372

Novostavby českých obecných a měšťanských škol na Těšínsku a Hlučínsku (pleb.)

1,500.000

 
 

Úhrn (Slezsko)

5,500.000

 
       
 

Slovensko.

   
 

Komenského universita v Bratislavě:

   
 

a) Stavby a adaptace při doplnění ústavu pro vyšší tři ročníky lékařské fakulty

   

373

Na nedoplatky za práce provedené v ústavech pro lékařství soudní, oční, zubní, krční, pro psychiatrii, hygienu, pathol. anatomii, dále pro knihovnu a děkanát. Výplaty starých účtů za adaptace provedené v universitě ještě za uherského režimu

2,000.000

 

374

Rekonstrukce topení v universitních budovách

1,250.000

 

375

Rekonstrukce topení v porodní klinice (stará budova)

200.000

 

376

Rozšíření a přístavba dětské kliniky o druhé poschodí

700.000

 
 

b) Stavby budov pro ústavy prvních dvou ročníků lékařské fakulty.

   

377

Staveniště budoucí lékařské fakulty, II. splátka

1,000.000

 

378

Novostavba theoretických ústavů lékařské fakulty, II. splátka

4,500.000

 

379

Novostavba internátu pro posluchače s mensou akademickou, II. splátka

500.000

 
 

c) Stavby budov pro administrativu, právnickou a duchovědnou fakultu a knihovnu.

   

380

Novostavba administrativní budovy, II. splátka

1,000000

 

381

Novostavba právnické a filosofické fakulty, I. splátka

2,000.000

 

382

Adaptace Klarisea pro knihovnu, I. splátka

700.000

 

383

Novostavby obecných a měšťanských škol

9,000.000

 
       
 

Střední školství.

   

384

Nové Město nad Váhem, novostavba státního reálného gymnasia

2,000.000

 

385

Zlaté Moravce, novostavba státního reálného gymnasia

2,000.000

 
       
 

Snáška

970500.000

2.250,304.750


 

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

386

Přenos

970,500.000

2.250,304.750

386

Dolní Kubín, novostavba státního reálného gymnasia

200.000

 

387

Prievidza, provisorní budova gymnasia

500.000

 

388

Zvolen, novostavba reálky

500.000

 

389

Lučenec, přístavba reálného gymnasia

300.000

 

390

Lučenec, přístavba učitelského ústavu

300.000

 

391

Báňská Šťávnice, přestavba reálného gymnasia

1,000.000

 

392

Turč. Sv. Martin, splátka na novostavbu střední školy

500.000

 
       
 

Odborné školství.

   

393

Bratislava, adaptace státní průmyslové školy (event. výměna budovy za novostavbu)

600.000

 

394

Báňská Bystřice, novostavba státní průmyslové školy, přípravné práce

40.000

 

395

Nitra, novostavba obchodní školy

1,500.000

 

396

Oprava jiných škol se slovenským jazykem vyučovacím

1,000.000

 
 

Úhrn (Slovensko)

33,290.000

 
       
 

Podkarpatská Rus.

   

397

Novostavby a přestavby národních škol

4,000.000

 

398

Novostavby a přestavby středních a odborných škol

2,000.000

 
 

Úhrn (Podkarpatská Rus)

6,000.000

 
       
 

Menšinové školství.

   

399

Nejnaléhavější stavby menšinových škol v Republice československé

30,000.000

 
 

Úhrn (n)

138,000.000

 
 

Úhrn (IV)

823,340000

 
 

Úhrn F. Ministerstvo veřejných prací

 

1.012,940.000

 

Investiční potřeba úhrnem

 

3.263,244.750