Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1921.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1141.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3216)

o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku (tisk 3257).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 110. schůzi dne 16. prosince 1921 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.........

o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Působnost nařízení ze dne 30. března 1921, č. 132 Sb. z. a n. o drahotních přídavcích k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle § 8 nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., prodlužuje se do 31. prosince 1922.

§ 2.

Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 3

Ministr sociální péče se pověřuje, aby jej provedl v dohodě se zúčastněnými ministry.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.