Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1182.

Zpráva

I. rozpočtového výboru, II. sociálně politického výboru

o návrhu senátora R. Pánka a spol. (tisk 730)

na změnu zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31. Sb. z. a n., kterým se

nově upravuji válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení

o poplatcích.

I.

Návrh směřoval k tomu, aby změnou §u 6 zákona ze dne 7. ledna 1920, čís. 31. Sb. z. a n. byl úplně zrušen poplatek ze smluv služebních, stal se však bezpředmětným, poněvadž zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 295 Sb. z. a n. mezitím vydaný, upravil výměru tohoto poplatku i jeho placení způsobem novým, celkem uspokojivým, jímž odstraněny i nesrovnalosti a krutosti úpravy dřívější, jež byly navrhovatelům podnětem k podání návrhu.

Rozpočtový výbor doporučuje tudíž, aby o návrhu sen. R. Pánka a soudruhů přešlo se k dennímu pořádku.

V Praze, dne 9. ledna 1922.

F. Jirásek v. r.,

předseda.

Dr V. Fáček v. r.,

zpravodaj.

II.

Sociálně-politický výbor připojuje se k vývodům zpravodaje výboru rozpočtového.

V Praze, dne 25. ledna 1922.

R. Jaroš v. r.,

předseda.

Rud. Pánek v. r.,

zpravodaj.