Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1183.

Zpráva

rozpočtového výboru

o připomínkách pana presidenta republiky k vrácenému zákonu ze dne

12. srpna 1921, jímž se částečně mění zákon o osobních daních přímých

(č. tisku 1082).

Rozpočtový výbor uznává důvody, pro které pan president vrátil zákon, na němž obě sněmovny usnesly se zřejmým nedopatřením ve spěchu a zmatku posledních dnů lonského letního zasedání a navrhuje, aby vrácení zákona bylo senátem vzato na vědomí.

V Praze, dne 9. ledna 1922.

Ferd. Jirásek v. r.,
předseda.

Dr Fáček v. r.,
zpravodaj.