Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1191.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 2320)

o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní

(tisk 3315).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 120. schůzi dne 13. ledna 1922 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne............................................1921

o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Vláda se zmocňuje, aby převzala státní záruku do výše 50 milionů korun čs. za zápůjčky, které poskytnou peněžní ústavy, po případě jiné osoby zemědělským družstvům, založeným dle zákona ze dne 9. dubna 1873, č. 70 ř. z., a zák. čl. XXXVII z r. 1875 a zák. čl. XXIII z r. 1898, vyjma družstva úvěrní a konsumní.

§ 2.

Prováděcím nařízením určeny budou podmínky povolování záruk.

§ 3.

Podání družstev a přílohy těchto podání týkající se státní záruky podle tohoto zákona jsou osvobozeny od kolků a poplatků.

§ 4.

Provedením zákona pověřuje se ministr zemědělství v dohodě s ministrem financí; počátek účinnosti tohoto zákona bude určen nařízením.

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněmovní tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.