Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1196.

Usnesení poslanecké sněmovny

o usnesená senátu N. S. R. Čs.

o vládním návrhu zákona (tisk 538), kterým se doplňuje čl. II. zákona

ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění

některá ustanovení zákona o dani z lihu (tisk 824).

Čís. t. 3354.

V Praze, dne 14. ledna 1922.

Zpráva výboru rozpočtového a zemědělského k usnesení senátu N. S. R. Čs. o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje čl. II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení o dani z lihu.

Panu předsedovi senátu N. S. R. Čs.

v Praze.

Poslanecká sněmovna N. S. R. Č. projednala ve 120. schůzi dne 13. ledna 1922 usnesení senátu N. S. R. Č. o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje čl. II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení o dani z lihu a usnesla se přejíti přes osnovu tu k dennímu pořadu, čímž zamítla osnovu ve smyslu § 44 úst. listiny.

Výtisk usnesení senátu s příslušnou doložkou dodává se podle § 80 jednacího řádu a připojují se:

a) výpis ze zápisu o uvedené schůzi poslanecké sněmovny,

b) příslušné sněmovní tisky,

c) výtisky resoluce, přijaté v téže schůzi poslanecké sněmovny k návrhu výboru rozpočtového a zemědělského.

Předseda poslanecké sněmovny N. S. R. Č.:
Tomášek, v. r.

Resoluce:

Vláda se vyzývá pokusnictví vysoké školy zemědělské, zejména v oboru lihovarnickém, vydatně podpořiti.