0Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1202.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okres. soudu v Hanšpachu za vydání člena senátu Josefa Reyzla pro přestupek urážky na cti podle § 496 tr. z. (čís. 716 Předs.)

Okresní soud v Hanšpachu požádal přípisem ze dne 31. srpna 1920, č. j. U 374/20/1 senát N. S. za vydání senátora Josefa Reyzla, vydavatele časopisu "Volkstimme" ve Warnsdorfu pro přestupek proti bezpečnosti cti podle § 496 tr. z. spáchaný tím, že nazval soukromého žalobce Jana Hokeho při četně navštívené schůzi konsumního spolku ve Velké Schönavě dne 8. srpna b. r. konané "politickým lumpem". Imunitní výbor ve schůzi dne 8. ledna 1921 schválil zprávu referenta senátora F. Šabaty a učinil slavnému senátu návrh, aby senátor Josef Reyzl byl vydán k trestnímu stíhání. Návrh byl odůvodněn tím, že inkriminovaný výrok senátora Reyzla vůči soukromému žalobci Janu Hokemu stal se veřejně na nepolitické schůzi. Slavný senát však návrh imunitního výboru neschválil, naopak se usnesl v 30. schůzi dne 18. ledna 1921, aby věc senátora Reyzla byla vrácena imunitnímu výboru k novému projednání a usnesení.

Imunitní výbor projednav ve schůzi dne 19. ledna 1922 poznovu o žádosti okresního soudu usnesl se, že trvá na svém původním stanovisku, a vzhledem k tomu opětuje svůj návrh, aby člen senátu Josef Reyzl vydán byl k trestnímu stíhání.

V Praze, dne 19. ledna 1922.

Dr Adolf Stránský v. r.,
předseda.

Josef Kouša v. r.,
zpravodaj.