K povšimnutí:

 

Dle platných zákonných ustanovení v území smluvních stran má majitel tohoto listu právo

uvedené firmy.

zakázky sbírati a zboží kupovati výhradně jen jako cestující a jen na účet výše ------------

uvedených firem.

Může s sebou míti jen vzorky, nikoliv však zboží.

 

Příloha B.

 

CERTIFIKAT O ANALYSE

 

zásilky čsl. piva, určené k dovozu do Italie, vydaný na základě vzorku, vzatého z........................................ dne (datum)............................................. a zaslaného

na (jméno ústavu)......................................................

 

I.

Údaje pro zjištění totožnosti:1)

 

1. Jméno odesilatelovo ...............................................................................................................

2. Místo odeslání ........................................................................................................................

3. Jméno a bydliště příjemcovo (toto označení může zůstati též nevyplněno).

4. Pojmenování druhu piva ........................................................................................................

5. Patrná znamení pečetí, přitisknutých na láhvi-vzorku, a osvědčení, že tyto pečeti byly nalezeny v dobrém stavu ...............................................

6. Číslo a jiné značky sklepních sudů, z nichž pivo bylo stočeno .............................................

7. Zasílá-li se pivo v sudech:

a) prostorný obsah dopravních sudů ................

b) počet sudů ....................................................

c) značky a pečeti sudů ....................................

Zasílá-li se pivo v plombovaných vagonech:

a) číslo a značky vagonů ..................................

b) počet sudů ....................................................

c) prostorný obsah sudů ...................................

d) úřední závěra vozů .......................................

 

II.

Výsledky analyse.

 

Alkohol v procentech (%) váhy ....................................................

Výtažek v procentech (%) váhy ....................................................

Sacharometrické stupně mladinky, z níž bylo pivo vyrobeno, vypočteny dle vzorce:

      100 (E + 2.0665 A)

e = --------, v němž značí:

        100 + 1.0665 A

e: výtažkový obsah mladinky,

E: výtažkový obsah +

A: alkoholový obsah - piva v procentech váhy.

Přepočteno dle objemu, má mladinka............................................sacharometrických stupňů.2)

Obsah kyseliny siřičité jest normální.

 

III.

Důsledek.

 

Šetření svrchu uvedené, jakož i celková jakost piva vůbec, nedávají příčiny k pochybnostem, že by pivo nebylo vyrobeno výhradně ze sladu, chmele, kvasnic a vody a že by nebylo jeho složení složením normálního piva.

Mimo to se prohlašuje, že pivo neobsahuje glycerinu, kyseliny salicylové, kyseliny bo­rové, kyseliny šťavelové, ani hořkých látek pivu cizích.

(Datum)

(Pečeť)

(Podpis)

-------

1) Tyto údaje, kromě údajů pod č. 5., musí býti vzaty z etikety láhve-vzorku neb z průvodního papíru.

2) Redukováno dle Brixových tabulek.

 

Příloha B.

 

CERTIFIKAT O ANALYSE

 

zásilky čsl. piva, určené k dovozu do Italie, vydaný na základě vzorku, vzatého z........................................ dne (datum)............................................. a zaslaného

na (jméno ústavu)......................................................

 

I.

Údaje pro zjištění totožnosti:1)

 

1. Jméno odesilatelovo ...............................................................................................................

2. Místo odeslání ........................................................................................................................

3. Jméno a bydliště příjemcovo (toto označení může zůstati též nevyplněno).

4. Pojmenování druhu piva ........................................................................................................

5. Patrná znamení pečetí, přitisknutých na láhvi-vzorku, a osvědčení, že tyto pečeti byly nalezeny v dobrém stavu ...............................................

6. Číslo a jiné značky sklepních sudů, z nichž pivo bylo stočeno .............................................

7. Zasílá-li se pivo v sudech:

a) prostorný obsah dopravních sudů ................

b) počet sudů ....................................................

c) značky a pečeti sudů ....................................

Zasílá-li se pivo v plombovaných vagonech:

a) číslo a značky vagonů ..................................

b) počet sudů ....................................................

c) prostorný obsah sudů ...................................

d) úřední závěra vozů .......................................

 

II.

Výsledky analyse.

 

Alkohol v procentech (%) váhy ....................................................

Výtažek v procentech (%) váhy ....................................................

Sacharometrické stupně mladinky, z níž bylo pivo vyrobeno, vypočteny dle vzorce:

      100 (E + 2.0665 A)

e = --------, v němž značí:

        100 + 1.0665 A

e: výtažkový obsah mladinky,

E: výtažkový obsah +

A: alkoholový obsah - piva v procentech váhy.

Přepočteno dle objemu, má mladinka............................................sacharometrických stupňů.2)

Obsah kyseliny siřičité jest normální.