Článek 17.

 

Tato smlouva, sepsaná ve dvou exemplá­řích, jeden v jazyku českém a druhý v jazyku italském, bude pokládána za schválenou a potvrzenou vládami obou Vysokých Smluv­ních Stran, aniž by bylo třeba ratifikace.

 

V případě rozporu bude směrodatným tekst v jazyku italském, jakožto jazyku známém všem plnomocníkům.

 

Čemuž na svědomí uvedení plnomocníci po­depsali tuto úmluvu a přitiskli na ni své pe­četi.

 

V Římě, dne 23. března 1921.

 

(L. S.) Zdeněk Fierlinger m. p.

(L. S.) Zdeněk Fafl m. p.

(L. S.) Lodovico Luciolli m. p.

(L. S.) Angelo di Nola m. p.

 

SEZNAM A.


Seznam zboží kontingentovaného pro dovoz z Italie do Československa.

 

Označení zboží

Množství roční neb pro

období každého roku

jak jsou vyznačena

Automobily (s podmínkou vzájemnosti)

kusů

                    1.000

motocykly

"

                        300

velocipedy

"

                    1.000

součástky motocyklů a velocipedů

q

                        300

obyčejné víno v sudech

hl

              100.000

marsala v sudech

"

                    1.500

vermut v sudech

"

                    1.000

víno v lahvích, včetně marsala, vermut a vína železitá, chininová a pod.

 

kusů

 

          1,000.000

vína šumivá (láhve)

"

              100.000

konopná příze

q

                    2.000

tkaniny konopné

"

                    1.000

konservy rajských jablek

"

                    1.500

ryby v oleji

"

                 20.000

ryby solené neb uzené

"

                 10.000

essence (v tom etherické oleje vyrobené z ovoce citroníkového [agrumů])

 

"

 

                        100