káble a elektrické vodiče

"

                    2.000

pneumatiky

"

                    3.000

gumové výrobky

"

                    1.000

různé výrobky osinkové

"

                    1.000

kyselina citronová a citran vápenatý

"

                 20.000

barvy dehtové

"

                    6.000

 

 

Označení zboží

Množství roční neb pro

období každého roku

jak jsou vyznačena

jiné výrobky chemické1)

q

                 15.000

kuchyňská sůl (pokud by byla žádána čsl. správou monopolu)

 

"

 

                 10.000

surové hedvábí (jednoduché a kroucené)

"

                    2.500

benátské skleněné perle

"

                        700

mýdlo (od 1. května 1921)

"

                    3.000

svíčky (od 1. května 1921)

"

                        500

hedvábné tkaniny

"

                        500

příze hedvábná

"

                        100

plstěné klobouky

kusů

              200.000

plstě pro klobouky

"

              100.000

klobouky slaměné neupravené

"

                 75.000