Druhý díl: Dodatečné státní příjmy.

Kapitola

Titul

Paragraf

Státní příjmy

řádné

mimořádné

úhrn

korun

     

II. Kancelář presidenta republiky.

     

2

   

Kancelář residenta republiky:

     
 

5

 

Správa statku Lány

1,617.000

-

1,617.000

     

IX. a IX A. Předsednictvo ministerské rady.

     

9

   

Předsednictvo ministerské rady:

     
 

3

 

Státní úřad statistický

8,600.000

-

8,600.000

 

4

 

Státní tiskárny:

     
   

2

Státní tiskárna v Praze

10,520.000

-

10,520.000

   

3

Státní tiskárna v Košicích

2,750.000

-

2,750.000

   

4

Státní tiskárna v Žatci

769.600

-

764.500

     

Titul 4. (úhrn)

14,034.500

-

14,034.500

     

Kapitola 9. (úhrn)

22,034.500

-

22,034.500

9A

   

Předsednictvo ministerské rady, zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi:

     
 

4

 

Státní tiskárna v Užhorodě

1,536.000

-

1,536.000

     

Kapitola 9. a 9A. (úhrn)

23,570.500

-

23,570.500

     

X. Ministerstvo zahraničních věcí.

     

10

   

Ministerstvo zahraničních věcí:

     
 

1

 

Ústřední správa.

     
 

2

 

Služba zpravodajská.

     
 

3

 

Zahraniční služba.

     
   

1

Vyslanectví

4,161.240

-

4,161.240

   

2

Konsuláty

19,718.260

-

19,718.260

   

3

Zahraniční služba zpravodajská

-

-

-

     

Kap. 10. (úhrn)

23,879.500

-

23,879.500

     

XI. Ministerstvo Národní Obrany.

     

11

   

Ministerstvo Národní obrany:

     
 

1

 

Ústřední správa

1,436.191

-

1,436.191

 

2

 

Národní obrana

7,056.512

-

7,056.512

     

Kapitola 11. (úhrn)

8,492.703

-

8,492.703

     

XIV. Ministerstvo financí.

     

14

   

Ministerstvo financí:

     
     

Vyšší příjmy:

     
 

1

 

Finanční správa

     
   

1

Ústřední správa:

     
     

pol. 1.: Ústřední správa a účtárna

112.940

-

112.940

   

2

Podřízené úřady a orgány:

     
     

pol. 7.: Evidence katastru daně pozemkové

721.677

-

721.677

     

Titul 1. (úhrn)

834.617

-

834.617

     

Veřejné dávky:

     
 

2

1

Přímé daně:

     
     

Vyšší příjmy:

     
             
     

pol. 1.: Pozemková daň

45,543.900

-

45,543.900

     

" 5.: Všeobecná daň výdělková

72,937.800

-

72,937.800

     

" 6.: Výdělková daň z podomních a kočovních živností

542.900

-

542.900

     

" 7.: Daří výdělková z podniků veřejně účtujících

54,876.000

-

54,876.000

     

" 8.: Daň důchodková

20,414.900

-

20,414.900

     

" 9.: Daň z příjmu

253,128.000

-

253,128.000

     

" 10.: Daň z vyššího služného

1,103.700

-

1,103.700

     

" 11.: Dávka z tandem

8,490.000

-

8,490.000

     

" 12.: Válečná daň

97,438.000

-

97,438.000

     

" 13.: Daň majetková

675.000

-

675.000

     

" 14.: Báňská daň

40.000

-

40.000

     

" 15.: Daň ze zbraní a z lovu

111.600

-

111.600

     

" 16.: Úroky z prodlení, exekuční poplatky a tresty

9,658.000

-

9,658.000

     

Úhrn vyšších příjmů § 1.

564,959.800

-

564,959.800

     

Nižší příjem:

     
     

pol. 2.: Domovní daň třídní

262.900

-

262.900

     

" 3.: Domovní daň činžovní

1,806.800

-

1,806.800

     

" 4.: 5% daň z budov od daně činžovní osvobozených

416.600

-

416.600

     

Úhrn nižších příjmů § 1.

2,486.300

-

2,486.300

     

Zvýšené příjmy (rozdíl mezi vyššími a nižšími příjmy) při § 1.

562,473.500

-

562,473.500

   

2

Cla:

     
     

Vyšší příjmy:

     
     

pol. 1.: Dovozní a vývozní clo

513,044.000

-

513,044.000

     

" 2.: Vedlejší poplatky

1,559.000

-

1,559.000

     

" 3.: Celní jistoty

49,172.000

-

49,172.000

     

§ 2. (úhrn)

563,775.000,

-

563,775.000

   

3

Spotřební daně:

     
     

Vyšší příjmy:

     
     

pol. 1.: Daň z kořalky:

     
     

a) Dávka z kořalky

216,394.000

-

216,394.000

     

b) Dávka z droždí

130.000

-

130.000

     

c) Dávka denaturační

111.400

-

111.400

     

pol. 7.: Všeobecná daň nápojová

86,600.000

-

86,600.000

     

" 8.: Daň z masa

36,000.000

-

36,000.000

     

10.: Dávka z uhlí

300,000.000

-

300,000.000

     

Úhrn vyšších příjmů § 3.

639,235.400

-

639,235.400

     

Nižší příjmy:

     
     

pol. 3.: Daň z cukru

179,958.000

-

179,958.000

     

" 4.: Daň z minerálních olejů

432.700

-

432.700

     

" 5.: Daň ze zapalovadel

37,500.000

-

37,500.000

     

" 6.: Zvláštní dávka z vína v lahvích

9,000.000

-

9,000.000

     

" 9.: Potravní daň v uzavřených městech

17,000.000

-

17,000.000

     

Úhrn nižších příjmů § 3.

243,890.700

-

243,890.700

     

Zvýšené příjmy (rozdíl mezi vyššími a nižšími příjmy) při § 3.

395,344.700

-

395,344.700

   

4

Poplatky:

     
     

Vyšší příjmy:

     
     

pol. 1.: Kolky

41,470.000

-

41,470.000

     

" 2.: Právní poplatky

284,027.000

-

284,027.000

     

" 4.: Dopravní daň železniční

314,865.000

-

314,865.000

     

" 5.: Daň z převodu atd.

96,000.000

-

96,000.000

     

Úhrn vyšších příjmů § 4..

736,362.000

-

736,362.000

     

Nižší příjmy:

     
     

pol. 3.: Taxy

235.600

-

235.600

     

Zvýšené příjmy (rozdíl mezi vyššími a nižšími příjmy) při § 4.

736,126.400

-

736,126.400

     

Titul 2. (úhrn zvýšených příjmů)

2.257,719.600

-

2.257,719.600

 

3

 

Monopoly:

     
     

Vyšší příjmy:

     
   

1

Tabák:

     
     

B. Prodej

564,104.000

-

564,104.000

   

2

Sůl

1,945.000

-

1,945.000

   

5

Státní loterie

3,800.000

152.000

3,952.000

     

Úhrn vyšších příjmů tit. 3.

569,849.000

152.000

1570,001.000

     

Nižší příjmy:

     
   

3

Umělá sladidla

33,700.000

-

33,700.000

   

4

Výbušné látky

3,200.000

-

3,200.000

     

Úhrn nižších příjmů tit. 3.

36,900.000

-

36,900.000

     

Zvýšené příjmy (rozdíl mezi vyššími a nižšími příjmy) při tit. 3.

532,949.000

152.000

533,101.000

 

4

 

Mincovnictví

10,000.000

8,000.000

18,000.000

 

5

 

Pokladniční zpráva.

     
   

11

Různé příjmy:

     
     

pol. 1. Poplatky za státní dozor

565.000

-

565.000

     

pol. 5. Poplatky vývozní a dovozní komise

-

13,000.000

13,000.000

     

pol. 6. Jiné příjmy

-

3,147.000

3,147.000

 

i

 

Titul 5. (úhrn)

565.000

16,147.000

116,712.000

     

Kapitola 14. (úhrn)

2,802,068.217

24,299.000

2.826,367.217

14A

   

Ministerstvo financí. Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi.

     
 

2

 

Veřejné dávky:

     
   

1

Přímé daně

     
     

Nižší příjmy při § 1 o

6,200.000

-

6,200.000

   

3

Spotřební daně:

     
     

Vyšší příjmy:

     
     

pol. 1. Přirážka ku spotřební a výrobní dávce z lihu zemím a župám

1,800.000

-

1,800.000

     

Titul 2. příjmy jsou nižší o

4,400.000

-

4,400.000

 

5

 

Pokladniční zpráva:

     
   

4

Mincovní zisk:

     
     

pol. 1. Kursovní zisk

-

25.000

25.000

   

11

Různé příjmy:

     
     

pol. 1. Poplatky za státní dozor

49.000

-

49.000

     

pol. 6. Jiné příjmy

62.000

-

62.000

   

12

Úprava měny

-

50.000

50.000

     

Titul 5. (úhrn)

111.000

75.000

186.000

     

Řádné příjmy kap. 14 A. jsou nižší o

4,289.000

-

-

     

Mimořádné příjmy kap. 14 A. jsou vyšší o

-

75.000

-

     

Celkové příjmy kap. 14 A. jsou nižší o

-

-

4,214.000

     

Kapitola 14. (úhrn)

2.802,068.217

24,299.000

2.826,367.217

     

Kapitola 14. a 14 A. (úhrn)

2.797,779.217

24,374.000

2.822,153.217

     

XVI. a XVI. A. Ministerstvo pošt a telegrafů:

     
     

Zvýšené příjmy.

     

16

1

 

Ústřední správa

150.000

-

150.000

 

2

 

Poštovní provoz

9,000.000

-

9,000.000

   

1

Pošta

25,400.000

-

 
   

2

Telegraf

 

-

25,400.000

   

3

Telefon

5,500.000

-

5,500.000

   

4

Ostatní příjmy

13,426.000

-

13.426.000

     

Titul 2 (úhrn)

53,326.000

-

53,326.000

 

3

 

Poštovní úřad šekový

34,538.000

-

34,538.000

     

Úhrn zvýšených příjmů kap. 16 a 16A.

80,976.000

-

80,976.000

     

Snížené příjmy.

     

16

4

 

Poštovní provoz automobilový

32,443.000

-

32,443.000

16A

2

 

Poštovní provoz v Podkarpatské Rusi

233.000

-

233.000

     

Úhrn snížených příjmů kap. 16 a 16 A.

32,676.000

-

32,676.000

     

Zvýšené příjmy (rozdíl mezi vyššími a nižšími příjmy) kap. 16 a 16 A.

48,300.000

-

48,300.000

     

XVII. Ministerstvo železnic.

     

17

   

Ministerstvo železnic.

     
 

1

 

Ministerstvo železnic

 

-

 
 

2

 

Provoz státních drah:

845.400

-

845.400

   

1

Příjmy z přepravy

309,616.760

-

309,616.760

   

2

Ostatní příjmy

594,588.830

-

594,588.830

   

4

Mimořádné příjmy

-

48,683.170

48,683.170

     

Titul 2. (úhrn)

904,205.590

48,683.170

952,888.760

     

Kapitola 17. (úhrn)

905,050.990

48,683.170

953,734.160

     

XIX. a XIXA. Ministerstvo spravedlnosti.

     

19

   

Ministerstvo spravedlnosti.

     
 

3

 

Justiční správa v zemích

2,000.000

-

2,000.000

 

4

 

Trestnice

7,000.000

-

7,000.000

     

Kapitola 19. a 19 A. (úhrn)

9,000.000

-

9,000.000

     

XX A. Ministerstvo veřejných prací. Zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi.

     

20A

   

Ministerstvo veřejných prací, zvláštní příjmy Podkarpatské Rusi.

     
 

11

 

Státní báňské závody

26,250.000

-

26,250.000

     

XXIV. Opatření přechodné doby poválečné.

     

24

   

Opatření přechodné doby poválečné:

     
     

Vyšší příjmy:

     
 

1

 

Věcná demobilisace

-

7,000.000

7,000.000

     

Nižší příjmy:

     
 

4

1

Příjem z přeplatkového fondu komise cukerní jest nižší o

-

700,000.000,

700,000.000

   

5

Podíl státu na exportním zisku při vývozu dříví jest nižší o

-

55,000.000

55.000.000

     

Úhrn

-

755,000.000

755,000.000

     

Příjmy v kap. 21. jsou tedy nižší o

-

748,000.000

748,000.000


Celkový přehled.

Kapitola

Dodatečné státní výdaje

řádné

mimořádné

úhrn

korun

1

President republiky

2,000.000

-

2,000.000

2

Kancelář presidenta republiky

1,610.717

5,310.082

6,920.789

3

Národní shromáždění

15,364.979

2,010.074

17,375.053

4

Nejvyšší správní soud

1.860

739.468

741.328

5

Nejvyšší účetní kontrolní úřad

105.000

715.930

820.930

6

Příděly zemím

212,941.050

-

212,941.050

7

Státní dluh republiky Československé

-

-

-

8

Pensijní a zaopatřovací platy

107,200.000

186,285.000

293,485.000

9

Předsednictvo ministerské rady

12,887.800

11,564.038

24,451.838

10

Ministerstvo zahraničních věcí

15,028.426

4,700.729

19,729.155

11

Ministerstvo národní obrany

162,693.891

62,192.000

224,885.891

12

Ministerstvo vnitra

64,845.000

130,230.802

195,075.802

13

Ministerstvo školství a národní osvěty

18,287.109

216,482.694

234,769.803

14

Ministerstvo financí

115,377.172

326,054.667

441,431.839

15

Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností

-

2,036.716

2,036.716

16

Ministerstvo pošt a telegrafů

96,838.500

230,900.000

327,738.500

17

Ministerstvo železnic

752,736.860

1.020,761.740

1.773,498.600

18

Ministerstvo zemědělství

23,572.000

35,820.822

59,392.822

19

Ministerstvo spravedlnosti

46,985.978

75,248.000

122,233.978

20

Ministerstvo veřejných prací

22,534.650

119,558.060

142,092.710

21

Ministerstvo sociální péče

-

4,450.528

4,450.528

22

Ministerstvo pro zásobování lidu

-

1,386.360

1,386.360

23

Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy

4,373.788

7,024.527

11,398.315

24

Opatření přechodné doby poválečné

-

65,865.000

65,865.000

25

Ministerstvo pro sjednocení zákonodárství a organisace správní

-

-

-

26

Úřad pro zahraniční obchod

-

-

-

 

Úhrn dodatečných státních výdajů

1.675,384.780

2.509,337.237

4.184,722.017


Celkový přehled.

Kapitola

Dodatečné státní příjmy

řádné

mimořádné

úhrn

korun

 

Vyšší příjmy:

     

2

Kancelář presidenta republiky

1,617.000

-

1,617.000

9

Předsednictvo ministerské rady

23,570.500

-

23,570.500

10

Ministerstvo zahraniční

23,879.500

-

23.879.500

11

Ministerstvo národní obrany

8,492.703

-

8,492.703

14

Ministerstvo financí

2.797,779.217

24,374.000

2.822,153.217

16

Ministerstvo pošt a telegrafů

48,300.000

-

48,300.000

17

Ministerstvo železnic

905,050.990

48,683.170

953,734.160

19

Ministerstvo spravedlnosti

9,000.000

-

9,000.000

20

Ministerstvo veřejných prací

26,250.000

 

26,250.000

 

Úhrn vyšších příjmů

3.843,939.910

73,057.170

3.916,997.080

 

Nižší příjmy:

     

24

Opatření přechodné doby poválečné

-

748,000.000

748,000.000

 

Vykazují tudíž:

     
 

řádné příjmy zvýšení o

3.843,939.910

-

-

 

mimořádné příjmy snížení o

-

674,942.830

-

 

takže dodatečné zvýšené příjmy činí

-

-

3.168,997.080


Příloha II.

Dodatečný rozpočet státních investic pro rok 1921.

Potřeba

Položka

Obor správní

jednotlivě

úhrnem

v korunách

 

F. Ministerstvo veřejných prací.

   
 

V. Získání říčních lodí podle mírových smluv.

   

1

Odškodnění za lodi mírovými smlouvami republice československé přiřknuté úhrnem 7,145.254 švýc. fr., což činí při kursu 165 K.

117,896.691

 

2

Výlohy spojené s převzetím těchto lodí

3,000.000

 
 

Úhrn (V.)

 

120,896.691

Tomášek v. r.,
předseda.

Dr. Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,
zapisovatel.