Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1224.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládnom návrhu zákona (tisk 3364)

o mimořádné župní přirážce na Slovensku (tisk 3406).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 129. schůzi dne 27. ledna 1922 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.......................................1922

o mimořádné župní přirážce na Slovensku.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Župy na Slovensku mohou pro rok 1922 kromě 3procentní přirážky podle § 9 zák. čl. XV:1883 a 2procentní přirážky podle § 13 téhož zák. čl. vybírati k úhradě svých potřeb k účelům vytčeným v § 9 téhož zák. čl. další mimořádnou 2procentní přirážku k přímým státním daním, podléhajícím župním přirážkám.

§ 2.

V době, v § 1 uvedené, k vybírání 2procentní přirážky podle § 13 zák. čl. XV:1883 a mimořádné 2procentní přirážky podle tohoto zákona není třeba povolení ministerstva vnitra a ministerstva financí.

§ 3.

Zákonem tímto nemění se § 1 zák. čl. LIX:1912.

§ 4.

Zákon tento má účinnost od 1. ledna 1922.

§ 5.

Provedením zákona, se pověřují ministři vnitra a financí.

Tomášek v. r.,

předseda.

Dr. Říha v. r.,

sněm. tajemník.

Bradáč v. r.,

zapisovatel.