Jiřík, v. r.

Soupis inventáře a zařízeni cizineckého pokoje.

2 anglické postele

Kč 2.100.-

2 noční stolky

1.160.-

1 bílá skříň

1.700.-

1 bílý stůl

460.-

2 bílé židle

300.-

1 umývací stolek s mramorovou deskou

2.250.-

1 zrcadlo

480.-

1 porcelánové vědro

160.-

2 umývací garnitury

670.-

1 jídlonosič čtyřdílný

86.-

2 lahve na vodu

26.-

4 sklenice

16.80

4 pokrývky

3.100.-

2 přikrývky

280.-

2 polštáře pod hlavu (žíněné)

300.-

12 prostěradel

Kč 1.680.-

2 polštáře

500.-

6 povlaků

720.-

2 garnitury žíněnek

1.160.-

12 ručníků

420.-

6 utěrek

132.-

2 kartáče

28.-

8 1/2 m koberce

807.50

Kč 18.536.30

V Bratislavě dne 1. listopadu 1921.

Jiřík, v. r.

Soupis inventáře parních člunů.

Nitra:

 

1 pokladnička, 2 klíčky, kroužek

Kč 985.-

1 polní výheň

700.-

1 konev na 15 kg

38.-

1 řemen na polní výheň

86.40

5 pocinkovaných věder

150.-

4 hliníkové svícny

40.-

10 uhláků

300.-

1 kuchyňská váha

80.-

1 sádka mosaz. závaží

25.-

1 vědro smaltov. s víkem

70.-

1 železné závaží

68.-

Kč 2.542.40

Děvín:

 

1 pokladnička, 2 klíče, kroužek

Kč 635.-

1 plechová konev

70.-

5 pocinkovaných věder

150.-

1 polní výheň

700.-

Kč 1.555.-

Váh:

 

l pokladnička, 2 klíče, 1 kroužek

Kč 985.-

5 pocinkovaných věder, 30 cm

150.-

1 polní výheň

700.-

1 řemen na polní výheň

86.40

4 hliníkové svícny

40.-

1 kuchyňská váha

80.-

1 sádka mosaz. závaží

25.-

1 železné závaží

68.-

1 vědro smaltov. s víkem

70.-

10 uhláků

300.-

Kč 2.504.40

Morava:

 

1 pokladnička, 2 klíčky, kroužek

Kč 985.-

5 pocinkovaných věder

150.-

1 plechová konev

38.-

1 polní výheň

700.-

1 řemen na polní výheň

86.40

4 hliníkové svícny

40.-

1 kuchyňská váha

80.-

Morava:

 

1 mosazné závaží

Kč 25.-

1 železné "

68.-

1 vědro smaltov. s víkem

70.-

10 uhláků

300.-

Kč 2.542.40

V Bratislavě dne 1. listopadu 1921.

Jiřík, v. r.

Soupis přístavního inventáře.

3 skříně

Kč 3.800.-

4 stoly

1.000.-

8 lavic

760.-

20 spoj. řetězových článků

1.320.-

1 deska z tvrdého dřeva

316.36

1 palubní plech se stěžejkou

1.892.43

12 vah dec. 12 sad. mosazn. a 12. žel. závaží

54.461.30

1 bedna závaží (96 kusů)

1.622.75

12 obilních naběračů

720.-

20 kusů železa k orient. tabul., šrouby, matky, desky

2.000.-

40 tabulek z plechu

2.400.-

1.41 cm dřeva při zhotov. 2 podpěr

1.720.70

8 kg kulatého železa pro spojky

57.60

32.50 m měděné šňůry

227.50

6 objímek s kohouty

90.-

6 strop. růžic

18.-

6 smaltovaných stínidel

90.-

1 větší litá kamna

320.-

1 menší kamna

220.-

1 sporák

590.-

8 kolen k rourám

120.-

15 rour

225.-

2 tabule k plechu

40.-

1 nastávka na komín

25.-

3 lopatky na uhlí

15.-

1 stojan na umývadlo

70.-

1 konev

42.-

1 umývadlo

38.-

1 miska na mýdlo

5.-

1 uhlák

35.-

2 zděře

14.-

14 šteláží

1.190.-

1 šteláž

90.-

2 podpěry pro ponton

2.760.-

2 vzpěry pro ponton č. 87

2.760.-

40 můstkových fošen à Kč 625.20

25.008-

6 konopných lan à 30 cm à Kè 20.-

1.720.-

6 " " à 50 cm à Kè 20.-

3.120.-

2 sekerky na dřevo à Kč 18.-

36.-

100 lopat na uhlí à Kè 32.-

3.200.-

Kč 114.142.64

Odčetně 10% odpisu za rok 1920 - 28/II. 1921

6.651.43

Kč 107.491.23

V Bratislavě dne 1. listopadu 1921.

Jiřík, v. r.

Soupis inventáře osobního a nákladního auta.

Nákladní:

 

1 nákladní auto

Kč 76.800.-

4 gumové obruče pro 4 kola

16.666.-

 

Kč 93.466.-

Osobní:

 

1 osobní auto "Praga" typu "Grand" č. 3509

Kč 195.000.-

1 deskové kolo "Michelin"

1.000.-

 

Kč 196.000.-

V Bratislavě dne 1. listopadu 1921.

Jiřík, v. r.

Soupis různého zařízení.

Kancelářské zařízení:

 

Slav dle odhadu 31. října 1920

Kč 4.000.-

Autogarážní nářadí:

 

Stav dle odhadu 31. října 1921

4.500.-

Nepromokavé plachty:

 

Stav dle odhadu 31. října 1921 (20 kusů)

18.000.-

Vlajky:

 

Stav dle odhadu 31. října 1921 (20 kusů)

1.300.-

Tiskopisy:

 

Stav dle odhadu 31. října 1921

20.000.-

Knihovna:

 

Stav dle odhadu 31. října 1921

2.000.-

Pokladna:

 

Dle odhadu 31. října 1921

5.000.-

 

Kč 54.800.-

V Bratislavě dne 1. listopadu 1921.

Jiřík, v. r.

Účet stavby 4 parních člunů

Kč 5,640.943.69

Účet různých výloh stavby 4 parních člunů, stav 31. října 1921 včetně spotřeby uhlí pro zkušební jízdu

Kč 38.054.14

V Bratislavě dne 1. listopadu 1921.

Jiřík, v. r.

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

K čís. tisku 1232.

Dodatek

k usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 3337),

jímž upravuje se poměr československé státní správy k československým společnostem Labské a Dunajské (tisk 3405).

Tiskové opravy.

1. V §u 3 osnovy zákona vypadla za slovy "s tímto ustanovením" samostatná závěrečná věta: "Vláda jest povinna podati o tom neprodleně zprávu Národnímu shromáždění."

2. § 4 osnovy zákona má zníti takto: "Zákon tento nabývá účinnosti dnem vyhlášení a provedení jeho ukládá se ministru obchodu v dohodě se zúčastněnými ministry."