Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1275.


Zpráva ústavně-právního výboru senátu o usnesení poslanecké sněmovny k návrhu dr. Frankeho a spol. na změnu jednacího řádu poslanecké sněmovny.

Podle úředního oznámení z kanceláře pomocných úřadů senátních 26. V. 1923 tiskem nevydáno.