Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1277.

Návrh sen. Lukeše a soudr. na stanovení minimálního počtu žactva pro normální třídy veřejných obecních škol vícetřídních, jakož i pro veřejné školy občanské, kde jest jich v obci více téhož vyučovacího jazyka.

Podle úředního oznámení z kanceláře pomocných úřadů senátních 26. V. 1923 tiskem nevydáno.