Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1281.

Zpráva výboru národohospodářského o nařízení vlády RČS z 13./5. 1921 č. 186 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod papírem.

Podle úředního oznámení z kanceláře pomocných úřadů senátních 26. V. 1923 tiskem nevydáno.