Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1922.

I. volební období.

4. zasedání.

Tisk 1284.

Zpráva rozpočtového výboru a národohospodářského výboru o návrhu senátora Otmara Hrejsy a spol. na udělení podpory soudnímu okresu valašsko-klobuckém na Moravě.

Podle úředního oznámení z kanceláře pomocných úřadů senátních 26. V. 1923 tiskem nevydáno.