8. Volební okres osmý

tvoří bývalý slúžnovský okres galandský kromě obcí, jež jsou pojaty do volebního kraje patnáctého a bývalý slúžnovský okres šalandský kromě obcí, jež jsou podobně pojaty do volebního kraje patnáctého.

9. Volební okres devátý

tvoří bývalý slúžnovský okres žitnoostrovský župy komárňanské a město Komárno.

10. Volební okres desátý

tvoří bývalý slúžnovský okres parkanský, dále z bývalého slúžnovského okresu vrábelského tyto obce: Aha, Mochovce, Čifáre, Tildince, Tóhól, Lúle, Iňa, Beša, Pozba, Horný Pial, Baračka, Fajkürt a Bešeňov, z bývalého slúžnovského okresu zlatomoravského obec Ledeč, konečně všechny k republice náležící obce bývalých služnovských okresů sobského a mikolského.

11. Volební okres jedenáctý

tvoří bývalý slúžnovský okres levický kromě obcí pojmutých do volebního kraje osmnáctého, dále z bývalého slúžnovského okresu bátovského tyto obce: Malý Kiar, Varšany a Bor, dále z bývalého slúžnovského okresu šahianského tyto obce: Sazdovce, Výška, Pareslany, Dolné Semerovce, Horné Semerovce, Hokovce, Hrkovce, Slatina, Horváty, Tompa, Malý Tur, Stredný Tur, Horný Tur, Pláštovce, Šáhy a Tešmag, dále z bývalého slúžnovského okresu nekijského všechny obce kromě těch, jež jsou pojmuty do volebního kraje osmnáctého, konečně město Levice.

Volební kraj sedmnáctý

se sídlem krajské volební komise v Ture, Sv. Martině volí.......................11 poslanců a rozděluje se v tyto volební okresy:

l. Volební okres prvý

tvoří bývalý slúžnovský okres mošovskozníovský a z bývalého okresu slúžnovského svátomartínsko-blatnického všechny obce kromě těch, které jsou pojmuty do volebního okresu desátého.

2. Volební okres druhý

tvoří bývalý slúžnovský okres prievidzský a z bývalého okresu slúžnovského nitrasko-žabokreckého tyto obce: Nitranské Sučany, Horné Vestenice, Dolné Vestenice, Račice a Dvorníky.

3. Volební okres třetí

tvoří bývalý slúžnavský okres bánovský a z bývalého slúžnovského okresu nitransko-žabokreckého všechny obce kromě těch, které jsou pojmuty do volebního okresu druhého.

4. Volební okres čtvrtý

tvoří bývalý slúžnovský okres trenčínský kromě těch obcí, které jsou pojaty do volebního okresu pátého, dále město Trenčín.

5. Volební okres pátý

tvoří z bývalého slúžnovského okresu trenčínského tyto obce: Újezd, Skala, Opatová, Velká Kubra, Malá Kubra, Zamarovce, Istebník, Zlatovce a Skalica-Nová Ves, dále bývalý slúžnovský okres ilavský kromě těch obcí, které jsou pojaty do volebního okresu šestého, konečně z bývalého okresu slúžnovského púchovského všechny obce, které nejsou pojaty do volebního okresu šestého.

6. Volební okres šestý

tvoří z bývalého slúžnovského okresu ilavského tyto obce: Sverepec, Visolaj, Horné Lieskové, Dolné Lieskové, Slopná, Podskalie, Trstíe, Ďurďové, Pružina, Briestené a Číčmany, dále z bývalého slúžnovského okresu púchovského tyto obce: Nimnica, Nosice, Víeska-Bezdedov, Ihrište, Dohnaný, Hostina, Městečko, Zbora, Zarieč, Lúky, Vydrná, Lazy, Dubková, Lysá, Zubák, Púchov a Hrabovka, konečně celý bývalý slúžnovský okres povážsko-bystrický.

7. Volební okres sedmý

tvoří bývalý okres slúžnovský čadcanský, dále z bývalého okresu slúžnovského velko-bytčianského tyto obce: Makov a Vysoká, konečně z bývalého slúžnovského okresu kysucko-novomestského tyto obce: Nové Bystrice, Staré Bystrice a Krásno.

8. Volební okres osmý

tvoří bývalý slúžnovský okres kysucko-novoměstský kromě těch obcí, které jsou pojaty do volebního okresu sedmého a bývalý slúžnovský okres velkobytčianský kromě těch obcí, které jsou pojaty do volebního okresu sedmého.

9. Volební okres devátý

tvoří bývalý slúžnovský okres žilinský a město Žilina.

10. Volební okres desátý

tvoří bývalý slúžnovský okres dolnokubínský, dále bývalý slúžnovský okres podzámský a konečně z bývalého slúžnovského okresu svätomartinsko-blatnáckého tyto obce: Vrútky, Lipovec, Klačany, Sučany, Štiavnička, Turany, Podhradie, Koňské, Nolčovo, Krpelany, Ratkovo a Šútovo.

11. Volební okres jedenáctý

tvoří bývalý slúžnovský okres námestovský a bývalý slúžnovský okres trstenský.

 

Volební kraj osmnáctý

se sídlem krajské volební komise v Báňské Bystrici volí................ 7 poslanců a rozděluje se na tyto volební okresy:

1. Volební okres prvý

tvoří bývalý slúžnovský okres báňsko-bystrícký kromě těch obcí, které jsou pojaty do volebního okresu druhého, dále z bývalého slúžnovského okresu zvolenského tyto obce: Sielnica, Lukavice, Velká Lúka, Zámpor, Rybáry, Hajníky, Lehota, Železná Breznica, Trníe, Turova, Budička a Kováčova, pak města Báňská Bystrica a Zvolen.

2. Volební okres druhý

tvoří z bývalého slúžnovského okresu báňsko-bystrického tyto obce: Moštenice, Hiadel, Lučatín, Slovenská Lupča, Lupčianská Ulica, Lubietová, Šajba, Povrazník, Poniky, Podkonice a Priechod, dále bývalý slúžnovský okres breznianský a město Březno.

3. Volební okres třetí

tvoří bývalý slúžnovský okres velkoslatinský, dále všechny obce bývalého slúžnovského okresu zvolenského, kromě těch, které jsou pojaty ve volebním okresu prvém.

4. Volební okres čtvrtý

tvoří bývalý slúžnovský okres krupinský, dále všechny obce bývalého slúžnovského okresu šahianského, kromě těch, které jsou pojaty do volebního kraje šestnáctého, dále z bývalého slúžnovského okresu nekijského tyto obce: Dolné Príbelce, Horné Príbelce, Dolné Plachtince, Prostredné Plachtince, Horné Plachtince, Orava, Príklek, Čelovce, Záhorie a Hrušov, konečně města Krupina, Štiavnica a Bělá.

5. Volební okres pátý

tvoří bývalý slúžnovský okres bátovský kromě těch obcí, které jsou pojaty do volebního kraje šestnáctého, dále z bývalého okresu slúžnovského levíckého tyto obce: Rybník, Tlmoč, Velké Kosmálovce, Starý Tekov, Klačany, Čajkov, Salimos, Opátovce, Hronská Nová Ves, Kosíky a Podlužany, dále z bývalého slúžnovského okresu vrábelského všechny obce kromě těch, které jsou pojaty do volebního kraje šestnáctého, konečně z bývalého slúžnovského okresu udvardského tyto obce: Baromlak, Čahovce, Jasová a Semer.

6. Volební okres šestý

tvoří bývalý slúžnovský okres oslanský, dále bývalý slúžnovský okres ztatomoravský kromě obce Ledeč a konečně město Nová Baňa.

7. Volební okres sedmý

tvoří bývalý slúžnovský okres hronskosvátokrížský a město Kremnica.

Volební kraj devatenáctý

se sídlem krajské volební komise v Liptovském Svatém Mikuláši volí..............6 poslanců a je rozdělen na tyto volební okresy:

1. Volební okres prvý

tvoří bývalý slúžnovský okres lipt. sv. mikulášský a bývalý slúžnovský okres hrádocký.

2. Volební okres druhý

tvoří bývalý slúžnovský okres ružomberský, dále bývalý slúžnovský okres německo-lupčianský a konečně město Ružomberok.

3. Volební okres třetí

tvoří bývalý slúžnovský okres spíšskostaroveský, dále z bývalého slúžnovského okresu kežmarského tyto obce: Javorina, Křížová Ves, Malý Slavkov, Krig, Lanadok, Jurské, Slovenská Ves a Ždiar, dále bývalý slúžnovský okres staroluboveňský kromě obcí, které jsou pojaty do volebního kraje dvacátého, dále město Stará Lubovňa a konečně bývalý slúžnovský okres spišsko-sobotský kromě obcí, které jsou pojaty do volebního kraje dvacátého.

4. Volební okres čtvrtý

tvoří bývalý slúžnovský okres levočský kromě obce Ruskinovce, dále bývalý slúžnovský okres spišsko-podhradský, konečně z bývalých slúžnovských okresů spišskonovoveského a gelnického všechny obce,jež nejsou pojaty do volebního kraje dvacátého.

5. Volební okres pátý

tvoří bývalý slúžnovský okres rímavsko-sobotský kromě obcí, které jsou pojaty do volebního kraje dvacátého, dále z bývalého slúžnovského okresu sliačského tyto obce: Budíkovany, Drienčany, Hostišovce a Meleghaď. Konečně z bývalého okresu velkorevúckého tyto obce: Poproč, Polom, Krokava, Gerlica, Ratkovská Zdíchava, Ratkovská Suchá, Rovné, Filiar, Ratkovské Bystré, Sirk. Ploské, Ratková, Repištie, Sása, Ratkovská Lehota, Rybník, Španie Pole, Brusník, Rákos, Kameňany a Nandráž.

6. Volební okres šestý

tvoří bývalý slúžnovský okres pohronský, dále bývalý slúžnovský okres rožňavský kromě obcí, jež jsou pojaty do volebního kraje dvacátého, dále bývalý slúžnovský okres velkorevúcký kromě obcí, které jsou pojaty buďto do volebního kraje dvacátého anebo do volebního okresu pátého.

Volební kraj dvacátý

se sídlem krajské volební komise v Košicích volí.................... 7 poslanců a rozděluje se na tyto volební okresy:

l. Volební okres prvý

tvoří z bývalého slúžnovského okresu košického tyto obce: Keňhec, Míglec, Sina a Velká Ida, dále město Košíce, dále z bývalého slúžnovského okresu gelnického tyto obce: Sveďlár, Mníšek, Smolnická Huť, Smolník, Krompachy a Dolně Slovinky, konečně město Gelnica.

2. Volební okres druhý

tvoří z bývalého slúžnovského okresu staroluboveňského tyto obce: Podolinec, Lomnická a Hopgart, dále bývalý slúžnovský okres kežmarský kromě obcí, jež jsou pojaty do volebního kraje devatenáctého, dále z bývalého slúžnovského okresu levočského obec Ruskinovce, dále z bývalého slúžnovského okresu spíšsko-sobotského tyto obce: Nová Lesná, Milbach, Velký Slavkov, Matějovce, Spišská Sobota, Stráža a Velká, dále z bývalého slúžnovského okresu spíšskonovoveského obec Vondrišek, konečně města Kežmarok, Levoču, Lubicu, Spišskú Belú, Poprad, Spišskú Novú Ves, Spišské Vlachy a Spišské Podhradie.

3. Volební okres třetí

tvoří bývalý slúžnovský okres modrokameňský, dále bývalý slúžnovský okres haličský a konečně město Lučenec.

4. Volební okres čtvrtý tvoří bývalý slúžnovský okres lučenecký, dále z bývalého slúžnovského okresu rimavskosobotského tyto obce: Ožďany, Heďmeg, Tmášovce, Zahorie a Dolná Pokoradz, koniečně město Rimavská Sobota.

5. Volební okres pátý tvoří bývalý slúžnovský okres sliačský kromě obcí, jež jsou pojaty do volebního kraje devatenáctého, z bývalého okresu velkorevúckého tyto obce: Mikolčany, Hucince a Licince, bývalý slúžnovský okres tornalský a obce bývalého slúžnovského okresu pútníckého.

6. Volební okres šestý

tvoří z bývalého okresu rožňavského tyto obce: Bárka, Lucka, Kováčvágaš, Drnava, Lipovník, Krásná Hórka-Podhradie, Jóles, Čučma, Nadábala, Rudník, Kerešovce, Brzotýn, Štitnik, Kunová Teplica, Paškovce, Solovce, Vigtelka, Silice, Plešívec, Borzova a Krásná Hôrka-Dlhá Lúka, dále město Rožňava, dále město Dobšina a konečně všechny obce bývalých slúžnovských okresů turnanského a moldavského, kromě obcí, které jsou pojaty do volebního kraje dvacátého prvního.

7. Volební okres sedmý

tvoří z bývalého slúžnovského okresu novoměstského tyto obce: Malá Toroňa, Syrnek, Čerhanov, Zemplín, Veliká Bara, Malá Bara, Ladmovce, Seleška, Bodrogseg, Bodrocká Středa a Imreg, dále z bývalého slúžnovského okresu sečovského obec Hardiča, dále bývalý slúžnovský okres chlumecký, dále z bývalého slúžnovského okresu míchalovského tyto obce: Drahňov, Hedi, Malá Raška, Velká Raška a Oborín, dále bývalý slúžnovský okres kapušanský kromě obcí, které jsou pojaty do volebního kraje dvacátého prvního a konečně z bývalého slúžnovského okresu užhorodského tyto obce: Tarnovce, Bodfalu, Šišlovce, Konczház, Minaj a Ketergin.

Volební kraj dvacátý prvý

se sídlem krajské volební komise v Prešově volí...................... 10 poslanců a rozděluje se na tyto volební okresy:

1. Volební okres prvý

tvoří bývalý slúžnovský okres prešovský a město Prešov.

2. Volební okres druhý

tvoří bývalý slúžnovský okres sabínovský, dále bývalý slúžnovský okres lipianský a konečně město Sabínov.

3. Volební okres třetí

tvoří bývalý slúžnovský okres košický kromě obcí, jež jsou pojaty do volebního kraje dvacátého, dále bývalý slúžnovský okres ždanský, konečně z bývalého slúžnovského okresu moldavského tyto obce: Pašiovce, Novočany a Rudno.

4. Volební okres čtvrtý

tvoří bývalý slúžnovský okres lemešanský a bývalý slúžnovský okres vranovský.

5, Volební okres pátý

tvoří bývalý slúžnovský okres bardiovský, dále bývalý slúžnovský okres hornosvídnícký a konečně město Bardiov,

6. Volební okres šestý

tvoří bývalý slúžnovský okres giraltovský, bývalý slúžnovský okres stropkovský a bývalý slúžnovský okres medzilaborský.

7. Volební okres sedmý

tvoří bývalý slúžnovský okres sečovský, krčmě obce Hardiča, dále bývalý slúžnovský okres novomestský kromě obcí, které jsou pojaty do volebního kraje dvacátého.

8. Volební okres osmý

tvoří bývalý slúžnovský okres michalovský kromě obcí, které jsou pojaty do volebního kraje dvacátého, dále z bývalého okresu kapušanského tyto obce: Vysoké, Pavlovce, Telena, Malá Seretva, Velká Seretva, Palín, Kraška, Senná a Rebrín.

9. Volební okres devátý

tvoří bývalý slúžnovský okres humenský, dále bývalý slúžnovský okres sninský a konečně z bývalého slúžnovského okresu velkobereznianského ony obce, jež neleží na autonomním území Podkarpatské Rusi.

10. Volební okres desátý

tvoří bývalý slúžnovský okres sobranský, dále z bývalého slúžnovského okresu užhorodského ony obce, jež nejsou pojaty do volebního kraje dvacátého, jakož i ony, které neleží na autonomním území Podkarpatské Rusi, konečně z okresu perečínského ony obce, jež neleží na autonomním území Podkarpatské Rusi.

Volební kraj dvacátý druhý

se sídlem krajské volební komise v Užhorodě volí............................ 9 poslanců a rozděluje se v tyto volební okresy:

l. Volební okres prvý

tvoří město Užhorod, okres Užhorod, pokud zasahuje do autonomního území Podkarpatské Rusi, a bývalý okres Seredná.

2. Volební okres druhý

tvoří okres Perečín, okres Velká Berezná a okres Nižní Verecké.

3. Volební okres třetí

tvoří město Mukačevo a okres Mukačevo.

4. Volební okres čtvrtý

tvoří okres Berehovo.

5. Volební okres pátý

tvoří okres Velká Sevljuš.

6. Volební okres šestý

tvoří okresy Svaljava a Iršava (bez bývalého okresu Dolha).

7. Volební okres sedmý

tvoří okresy Hust a Tíačevo.

8. Volební okres osmý

tvoří okres Volovoje a bývalý okres Dolha.

9. Volební okres devátý

tvoří okresy Rahavo a Terešva.

ČLÁNEK II.

se nemění.

HLAVA PRVNÍ.

O právu volebním a volitelnosti.

I. O právu volebním.

§ l.

Odstavec 1.: Právo voliti poslance přísluší všem státním občanům Československé republiky bez rozdílu pohlaví, kteří v den vyložení seznamů voličských (§ 2 zákona o stálých seznamech voličských) nebo aspoň v den vypsání volby (§ 19) překročili 21. rok věku svého, mají bydliště v některé obci Československé republiky aspoň tři měsíce, počínajíc zpět ode dne vyložení voličských seznamů a kteří nejsou tímto zákonem výslovně vyloučeni z práva voliti.

Odstavce 2. a 3. se nemění.

§ 2. a 3. se nemění.

§ 4.

Odstavec l.: Každý občan má volební právo jen v jediné obcí a vykonává je osobně pokud tento zákon nepřipouští výjimku (§ 38 odst. 10. a násl.).

Odstavec 2. se nemění.

§ 5. se nemění.

III. Povinnost voliti.

§ 6.

Odstavec 1.: Každý volič jest povinen zúčastniti se volby. Od této povinnosti jsou osvobozeny osoby, jež

a) jsou starší než 70 let, a nebo

b) nemohou se dostaviti do místnosti volební pro nemoc, nebo vadu tělesnou,

c) nemohou včas splniti svoji volební povinnost pro neodkladné povinnosti svého úřadu nebo povolání,

d) jsou v den volby vzdálení od místa volby nejméně 100 km,

e) jsou zdrženy přerušením dopravy nebo jinými nepřekonatelnými překážkami.

Odstavce 2. a 3. se nemění.

§§ 7. až 14. se nemění.

HLAVA TŘETÍ.

O přípravném řízení volebním.

§ 15.

Rozepsání voleb, vyhláška.

Odstavce 1. a 2. se nemění.

Odstavec 3.: Vyhláška v obci musí obsahovati den volby, oznámení, na které volební okresy se dotčený volební kraj rozděluje a kolik poslanců volí; vyzvání, aby strany do lhůt zákonných navrhly své zástupce do komisí (§§ 9-11), jakož i počet těchto komisí, místo úřadu předsedy krajské volební komise, dobu a místo, kdy a kde jest možno nahlížeti do voličských seznamů, lhůtu a místo ku předložení kandidátních listin s udáním kalendářního dne a ustanovení o formě a obsahu kandidátních listin.

§ 16.

Stálé seznamy voličské.

Volby vykonají se podle stálých seznamů voličských (§ 14 zák. o stálých seznamech voličských), doplněných neb změněných případně podle § 19.

§ 17.

Vyložení seznamů voličských.

Odstavce l., 2., a 3. se nemění.

Odstavec 4.: Po 14 dnů od vypsání volby obecní úřady a úřady vedoucí matriky jsou povinny dáti každému nahlédnouti v soupisy obyvatelů obce kteří v den vypsání voleb překročili věk volební právo podmiňující a v příslušné matrikové záznamy. Úřady ty jsou povinny neprodleně vydati interesovaným žadatelům příslušné úřední potvrzení o okolnostech pro volební právo rozhodných.

Odstavec 5.: Ke správnému dodržování těchto ustanovení dohlížejí členové místní komise.

§ 18. se nemění.

§ 19.

Změny a doplňky v seznamech voličských.

Odstavec l.: Voličové, kteří neprávem nejsou zapsáni v stálém seznamu voličském nebo kteří aspoň v den vyhlášená volby dosáhli stáří 21 roků, nebo kteří přede dnem vyhlášení volby změnili bydliště a přesídlili z jedné obce Československé republiky do jiné její obce, mají právo na dodatečné zapsání (přepsání) do voličského seznamu nynějšího svého bydliště, podají-li o to (nejpozději 20. den přede dnem volby) písemnou žádost u okresní správy politické (magistrátu) dočasného svého bydliště a osvědčí-li současně okolností, jimiž dodatečný zápis (přepsání) odůvodní úředními doklady.

Odstavec 2.: Okresní správa politická (magistrát) dodá žádosti i doklady nejdéle do 3 dnů reklamační komisi, zřízené podle zákona o stálých seznamech voličských a příslušné pro tu obec, v níž se volič dodatečně volebního práva domáhá, aby o žádostech rozhodla.

Odstavec 3.: Reklamační komise sejde se za tím účelem bez pozvání patnáctý den přede dnem volby u svého předsedy a neskončí-li toho dne svoje jednání, každého následujícího dne o 10. hodině dopolední.

Odstavec 4.: Proti rozhodnutí reklamační komise o těchto dodatečných reklamacích není opravného prostředku a na toto rozhodnutí reklamační komise také není přípustná ani samostatná stížnost ani stížnost proti volbě do Národního shromáždění k volebnímu neb nejvyššímu správnímu soudu.

Odstavec 5.: O svém rozhodnutí vyrozumí reklamační komise do tří dnů žadatele a, bylo-li žádosti o dodatečný zápis (přepsání) vyhověno, též příslušnou okresní správu politickou (magistrát) a příslušný obecní úřad, jenž dodá rozhodnutí příslušné místní komisi, tak aby nejpozději devátý den přede dnem volby příslušné doplňky (změny) ve voličských seznamech byly provedeny. Za týmž účelem jest současně o rozhodnutí reklamační komise vyrozuměti okresní správu politickou (magistrát), obecní úřad a místní komisí, do jichž působnosti náleží škrtnouti přesídlivšího voliče ze seznamu voličského.

Odstavec 6.: Jiné změny v seznamech voličských mohou býti provedeny toliko, pokud je připouští zákon o stálých seznamech voličských.

Odstavec 7.: V posledních osmi dnech přede dnem volby nesmí býti v seznamech voličských nic měněno.

Odstavec 8.: Prováděcí předpisy o žádostech za dodatečný zápis (přepsání) a jiných přípustných změnách v seznamech voličských vydána budou nařízením.

Odstavec 9.: Pokud tento zákon jinak neustanovuje, platí o řízení reklamační komise zákon o stálých voličských seznamech,

§ 21.

Kandidátní listiny.

Odstavce 1. a 2. se nemění.

Odstavec 3. odpadá.

Odstavce 4, a 5. se nemění.

§ 22.

Obsah kandidátní listiny,

Odstavec l.: Kandidátní listina musí dále obsahovati:

1. označení strany,

2. jméno, příjmení, zaměstnání a bydliště kandidátů,

3. označení, v kterém volebním okresu volební strana kandidáta kandiduje,

4. označení zmocněnce strany a jeho náhradníků s udáním přesné adresy. Nejsou-li označeni, považuje se první podepsaný za zmocněnce a voličové na druhém a dalším místě podepsaní za jeho náhradníky. Kandidáti nemohou býti označená za zmocněnce strany ani za jejich náhradníky.

Odstavec 2.: V řízení před volebním soudem nezastupuje stranu zmocněnec, nýbrž zástupce ústředního výkonného výboru strany.

Odstavec 3.: Volební strana kandiduje pro jednotlivé volební okresy po jednom kandidátu, není povinna kandidovati ve všech volebních okresích volebního kraje, není však přípustno kandidovati v několika okresích tutéž osobu. Kandidát může kandidovati na kandidátní listině jen jediné strany volební.

Odstavec 4.: Župan a okresní náčelník nemohou býti kandidováni.

§ 23.

Prohlášení kandidátů.

Odstavec l.: Ke kandidátní listině budiž připojeno písemné, vlastnoručně podepsané prohlášení všech kandidátů, že kandidaturu přijímají, k jaké národností se hlásí a že se svým souhlasem na jiné kandidátní listině ani v jiném volebním kraji, ani v jiném volebním okresu navrženi nejsou. Podpis kandidáta budiž ověřen dvěma svědky. Odstavec 2. se nemění.

§ 24.

Řízení u krajské volební komise.

Odstavec 1. se nemění.

Odstavec 2.: Má-li kandidátní listina formální vadu, na příklad nedostatečný počet podpisů, nebo není-li u podpisu voličova uvedena obec, v níž jest zapsán ve voličských seznamech, nebo není-li označení volební strany uvedeno, nebo není-li u každého kandidáta vyznačen volební okres, v kterém jej volební strana výlučně kandiduje, nebo není-li opatřen ověřený souhlas kandidátův, nebo není-li v něm udáno, k jaké národností se kandidát hlásí a pod., vyzve zmocněnce, aby nejpozději do 12. hodiny polední následujícího dne vadu tuto odstranil.

§ 25.

Odstavce 1. a 2. se nemění.

Odstavec 3.: Je-li kandidát uveden na několika kandidátních listinách, nebo je-li kandidován v několika okresích, škrtne ho krajská volební komise na listině, k níž nebyl připojen ověřený souhlas s kandidaturou, vyhovující předpisům § 23, jinak přechází rozhodnutí o tom na ústřední volební komisi. Nepředloží-li zmocněnec včas (§ 24) ověřené prohlášení kandidátovo, pokud ho podle § 23 jest třeba, škrtne komise kandidáta z kandidátní listiny.

Odstavce 4., 5. a 6. se nemění.

Odstavec 7.: Prohlásí-li krajská volební komise některou kandidaturu neb některou kandidátní listinu za neplatnou, vyhlásí to její předseda s udáním důvodů v úředních listech

§ 26.

Řízení u ústřední volební komise.

Odstavec 1. se nemění.

Odstavec 2.: Ústřední volební komise sejde se bez pozvání v 10 hodin dopoledne třináctého dne před volbou v ministerstvu vnitra, přesvědčí se nejprve, odstranily-li krajské volební komise všechny formální vady v kandidátních listinách (§ 25), a odstraní shledané vady. Je-li některý z kandidátů kandidován má několika kandidátních listinách neb v několika volebních okresích a nebylo-li docíleno dohody zástupců zúčastněných stran (§ 11) ve schůzi ústřední volební komise, škrtne předseda kandidáta na všech kandidátních listinách a ve všech volebních okresích. Odstavce 3. až 10. se nemění.

§ 27.

Odvolání kandidatury.

Odstavec 1.: Když se kandidát kandidatury vzdá a předloží o tom předsedovi ústřední volební komise ověřené podepsané prohlášení nejpozději ve schůzí ústřední volební komise (§ 26), jest oprávněn zmocněnec dotčené volební strany jmenovati na jeho místo jiného kandidáta (§ 22 odst. l.), od něhož mění třeba prohlášení podle § 23; národnost kandidátovu označí zmocněnec.

Odstavec 2.: Byla-li kandidatura takto odvolána po schůzi ústřední volební komise (§ 26), nejpozději však šestý den před volbou, zůstává sice jméno kandidátovo na kandidátní listině i na hlasovacích lístcích, avšak předseda krajské volební komise vyhlásí odvolání kandidatury i s účinky v následujícím odstavci naznačenými tak, aby to vešlo co nejdříve ve známost. Pozdější odvolání kandidatury se nevyhlašuje.

Odstavec 3.: Hlasy odevzdané kandidátovi, který se kandidatury vzdal (odst. 1. a 2.) počítají se sice jeho volební straně, avšak při přídělu mandátů jednotlivým kandidátům se k osobě jeho nepřihlíží.

Odstavec 4.: Stejný účinek jako odvolám kandidatury má úmrtí kandidátovo.

§ 28.

Vyhlášení kandidátních listin.

Nejpozději desátý den přede dnem volby vyhlásí předseda ústřední volební komise v úředním listě všechny platné kandidátní listiny s označeními stran, s plným a přesným uvedením všech kandidátů a s udáním volebních okresů, v kterých jednotliví kandidáti jsou kandidování. Není dovoleno uveřejniti s kandidátními listinami podpisy voličů v § 21 nařízené.

§ 29.

Rozmnožování hlasovacích lístků.

Odstavec 1: Předseda krajské volební komise dá hlasovací lístky se jménem, příjmením, zaměstnáním a bydlištěm kandidáta a s řadovým číslem (§ 26 odst. 7.) i názvem volební strany, jež kandidáta kandiduje, rozmnožiti pro dotyčný volební okres a sice ohledně každého kandidáta zvláště písmem téhož druhu a stejné velikosti, na papíru téže barvy a jakosti a týchž rozměrů a dá opatřiti všecky hlasovací lístky na témže místě pečetí krajské volební komise.

Odstavec 2.: Předseda krajské volební komise zašle hlasovací lístky do příslušných okresů starostům obcí s vyzváním, aby je dodali všem voličům (§ 34) tak, aby každý volič obdržel hlasovací lístky se jmény všech kandidátů v dotyčném volebním okresu kandidovaných.

Odstavec 3.: Náklady spojené s rozmnožením hlasovacích lístků uhradí polovinou stát a polovinou volební strany.

Odstavec 4.: K náhradě těchto výloh složí strana u předsedy krajské volební komise nejpozději čtrnáctý den před volbou do 12. hodiny polední přiměřenou, předsedou oznámenou (§ 21) zálohu rovnající se asi polovici výloh, spojených s rozmnožením hlasovacích lístků (odst. l. a 2.). Ne-učiní-li strana včas zadost své povinnosti, považuje se její kandidátní listina za odvolanou. Volební strana, která nedosáhla v žádném volebním kraji mandátu, hradí celý náklad spojený s rozmnožením svých hlasovacích lístků. Za případný nedoplatek poloviny nákladů spojených s rozmnožením svých hlasovacích lístků ručí solidárně kandidáti této volební strany i s voliči, kteří podepsali kandidátní listinu a vymáhá se na nich politickou exekucí, nebyl-li zaplacen do týdne po dni, kdy předseda krajské volební komise některého z povinovaných o nedoplatku vyrozuměl. Totéž platí pro kandidáty a voliče, kteří podepsali kandidátní listinu strany, jež nedosáhla v žádném volebním kraji mandátu ohledně oné částí nákladu, již by jinak hradil stát.

Odstavec 5.: Předkládajíc kandidátní listinu (§ 21) svým zmocněncem strana může prohlásiti, že nežádá, aby její hlasovací lístky se jménem jejího kandidáta byly úředně dodány voličům buď v určitých volebních okresích nebo v celém volebním kraji a může si zároveň pro tyto volební okresy nebo pro celý volební kraj objednat i určitý počet hlasovacích lístků (§ 29, odst. 1), jichž dodání voličům si sama obstará; v takových případech hradí podle ustanovení v odstavcích předcházejících jen výlohy spojené s rozmnožením jejích hlasovacích lístků.

Odstavec 6.: Hlasovací lístky, jež mají podle předcházejících odstavců úředně býti voličům dodány, buďtež rozmnoženy v počtu převyšujícím nejméně o pětinu počet voličů dotčeného volebního okresu.

§ 30.

Povinnost pracovní při rozmnožení hlasovacích lístků.

Odstavec 1: Osoby, provozující živnost grafickou, nebo v ní činné, jsou povinny vyhověti příkazům předsedy krajské volební komise, směřujícím k tomu, aby hlasovací lístky byly včas a správně rozmnoženy.