V druhém a třetím skrutiniu obdržely strany:

A - 5 mandátů

ze strany A:

1.

A

102

2.

A

210

3.

A

2

4.

A

15

5.

A

71

B - 4 mandáty a zvoleni jsou poslanci:

ze strany B:

1.

B

48

2.

B

11

3.

B

75

4.

B

46

C - 1 mandát

ze strany C:

1.

C

26

a náhradníky třetího skrutinia v pořadí níže uvedeném:

ze strany A:

1.

A

156

2.

A

38

3.

A

262

4.

A

119

5.

A

139

6.

A

16

7.

A

187

ze strany B:

1.

B

210

2.

B

115

3.

B

192

4.

B

191

5.

B

63

6.

B

69

7.

B

101

8.

B

95

ze strany C:

1.

C

62

2.

C

75

3.

C

112

4.

C

54

 

D.

Jak nastupují náhradníci,

a) V případě uskutečnění prvého návrhu:

(§ 56 odst. 1.)

Uprázdní-li se mandát poslance A 4, nastoupí místo něho náhradník téže strany z téhož volebního kraje A 5, případné náhradník téhož kraje, jenž je právě na řadě. Není-li však jíž náhradníků téže strany z téhož volebního kraje (všichni tito náhradníci byli již dříve povoláni za poslance, všichni odstoupili), nastoupí náhradník téže strany z třetího skrutinia v pořadí, v jakém byl zvolen, tedy v daném, případě A 13, eventuelně ten náhradník z III. skrutinia, jenž je právě na řadě.

b) V případě uskutečnění prvého variantu.

§ 56 odst. l, ve znění prvého variantu.

Uprázdní-li se mandát poslance A 3, nastoupí místo něho náhradník téže strany z téhož volebního kraje A 5, případně náhradník téže strany z téhož kraje, jenž je právě na řadě. Není-li však již náhradníků téže strany z téhož volebního kraje, nastoupí prvý náhradník téže strany z třetího skrutinia, jak uveden jest na kandidátní listině pro druhé skrutinium, tedy v daném případě A 156, eventuelně ten náhradník téže strany z III, skrutinia, jenž je právě na řadě.

 

c) V případě uskutečnění druhého variantu,

(§ 54 a 56 odst. l, ve znění druhého variantu.)

§ 56 odst. 1.: >Uprázdní-li se mandát poslance zvoleného v prvém skrutiniu, nebo poslanecký mandát toho, jenž nastoupil jako náhradník za poslance zvoleného v prvém skrutiniu, nastupuje náhradník téže volební strany zvolený v témže volebním kraji v pořadí, v jakém byl zvolen (§ 47 odst. 3.). Není-li takového náhradníka nebo uprázdní-li se mandát poslance zvoleného v druhém neb třetím skrutiniu, nastupuje náhradník téže volební strany, zvolený v třetím skrutiniu.

V případě současného uskutečnění prvého návrhu:

Za odstupujícího poslance B 143 nastupuje náhradník B 78, po případě ten náhradník téže strany z III. skrutinia, jenž je právě na řadě.

V případě současného uskutečnění prvého variantu:

Za odstupujícího poslance B 48 nastupuje náhradník B 210, po případě ten náhradník téže strany z III. skrutinia, jenž je právě na řadě.

E.

Případ doplňovací volby.

(Podle variantu třetího.)

Náhradníků není. Podíle § 56 vykoná se volba doplňovací v tom volebním okresu, ve kterém byl kandidován, poslanec, jehož mandát se uprázdnil. Volba doplňovací děje se podle majoritního principu.

 

F.

Doplňkem připojují se celkové výsledky všeobecných voleb do senátu a do poslanecké sněmovny z 15. listopadu 1925.

 

Číslo kandi-dátní listiny

Název strany

Národ-nost (§ 53)

Senát

Poslanecká sněmovna

Poznámka

Počet odevzdaných platných hlasů v celé republice

Skrutinium

Celkem

Počet odevzdaných platných hlasů v celé republice

Počet mandátů

Celkem

I.

II.

III.

I.

II.

III.

1.

Občanská strana

čsl.

-

-

-

-

-

4.240

-

-

-

-

Do sen. nekandid. V posl. sněm. vyšla v I. skr. na prázdno

2.

Moravský selský svaz

něm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Odvolala kandidátní listinu

3.

Čsl.agrární a konservativní strana

čsl.

29.244

-

-

-

-

27.844

-

-

-

-

Vyšla v I. skrutiniu na prázdno

4.

Krajinská křesť. soc. strana

maď.

85.777

1

1

-

2

98.383

1

3

-

4

5.

Čsl. soc. dem. strana dělnická

čsl.

537.470

8

5

1

14

630.894

18

9

2

29

6.

Německá nacionální strana

něm.

214.589

3

2

-

5

240.879

3

7

-

10

7.

Živnostenská strana na Podk. Rusi

maď.

1.438

-

-

-

-

1.094

-

-

-

-

Vyšla v I. skrutiniu na prázdno

8.

Čsl. živn. obchod. str. středostavov.

čsl.

257.171

1

5

-

6

285.928

3

9

1

13

9.

Německá soc. dem. strana dělnická

něm.

363.310

5

4

-

9

411.040

10

7

-

17

10.

Polski zviązek Ludovo robotniczy

pol.

25.746

-

-

-

-

29.884

1

-

-

1

11.

Něm. křesťansko soc. strana lidová

něm.

289.055

3

4

-

7

314.440

6

7

-

13

12.

Národní strana práce

čsl.

87.917

-

-

-

-

98.240

-

-

-

-

Vyšla v I. skrutiniu na prázdno

13.

Orszagos Pasaszt.Párt

maď.

4.050

-

-

-

-

4.512

-

-

-

-

14.

Čsl.domkářská a malozeměděl. str.

čsl.

-

-

-

-

-

14.453

-

-

-

-

Do sen. nekandid. V posl. sněm. vyšla v I. skr. na prázdno

15.

Komunistická str. Československa

čsl.

774.454

13

6

1

20

933.711

27

12

2

41

16.

Autonomní zemědělský sojuz

rus.

30.767

-

-

-

-

35.674

1

-

-

1

V sen. vyšla v I. skrut. na prázdno. Do posl. sněm. v II.skr. nekandidovala