Číslo kandi-dátní listiny

Název strany

Národ-nost (§

53)

Senát

Poslanecká sněmovna

Poznámka

Počet odevzda-ných platných hlasů v celé republice

Skrutinium

Celkem

Počet odevzda-ných platných hlasů v celé republice

Počet mandátů

Celkem

I.

II.

III.

I.

II.

III.

17.

Něm. národně sociální str. dělnická

něm.

139.945

1

2

-

3

168.278

2

5

-

7

 

18.

Slovenská národná strana

čsl.

31.657

-

-

-

-

35.446

-

-

-

-

Vyšla v I. skrutiniu na prázdno

19.

Hospodářská str. židovská

žid.

-

-

-

-

-

16.861

-

-

-

-

Do sen. nekandid. V posl. sněm. vyšla v I. skr. na prázdno

20.

Čsl. národní demokracie

čsl.

256.360

2

5

-

7

284.628

5

7

1

13

 

21.

Čsl. strana socialistická a Karpatoruská trudová

čsl.

516.250

9

4

1

14

609.195

17

10

1

28

 

22.

Republikánská str. zemědělského a malorolnického lidu

čsl.

841.647

16

5

2

23

970.498

32

10

3

45

 

23.

Neodvislá komunistická strana

čsl.

-

-

-

-

-

7.854

-

-

-

-

Do sen. nekandid. V posl. sněm. vyšla v I. skr. na prázdno

24.

Svaz křesťanského venkovského lidu

něm.

-

-

-

-

-

2.392

-

-

-

-

Do sen. nekandid. V posl. sněm. vyšla v I. skr. na prázdno

25.

Západoslovenská křest. soc. strana

maď.

17.521

-

-

-

-

17.285

-

-

-

-

Vyšla v prvním skrutiniu na prázdno

26.

Čsl. strana lidová

čsl.

618.033

11

4

1

16

691.238

21

8

2

31

 

27.

Svaz zemědělců

něm.

505.597

7

5

-

12

571.198

17

6

1

24

 

28.

Židovská strana

žid.

51.513

-

-

-

-

98.793

-

-

-

-

Vyšla v I. skrutiniu na prázdno

29.

Hlinkova ludová strana

čsl.

417.206

10

1

1

12

489.027

20

2

1

23

 

30.

Moravská strana venkova

něm.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Odvolala kandidátní listinu

31.

Německá svobod. sociální strana

něm.

-

-

-

-

-

11.367

-

-

-

-

Do sen. nekandid. V posl. sněm. vyšla v I. skr. na prázdno

Součet

 

 

6,096.717

90

53

7

150

7,105.277

184

102

14

300

 


V Praze dne 17. prosince 1925.

Dr Otakar Krouský,
Kofáč, dr Macků, Pánek, dr Veselý, Wagner, Šťastný, Plamínková, Šolc, Klečák, Pichl, Reichstädterová, dr Klouda, Čipera.