Seznam A.

Celní sazby platné pro zboží pocházející a přicházející z území španělského při dovozu

do území československého.

Čísla československého celního tarifu

Pojmenování zboží

Kč za 100 kg

ex 8 Šafrán.............................................................................. 700
  9 Fíky:

b) sušené:

1. v krabicích atd...............................................................

2. ve věncích....................................................................

 

200

120

  10 Vinné bobule a hrozny sušené......................................... 240
ex 11 Citrony............................................................................ 30
  12 a) Pomeranče....................................................................... 60
  12 b) Mandarinky...................................................................... 90
ex 14 Datle................................................................................ 270
ex 14 Banány............................................................................. 66
  16 Mandle:

a) suché, vyloupané neb nevyloupané.............................

b) nezralé ve skořápce......................................................

 

200

112.50

ex 17 Olivy................................................................................. 28
35 a) Vinné hrozny čerstvé, od 1. března do 31. července.......

Vinné hrozny čerstvé, od 1. srpna do konce února..........

240

300

ex 35 a) Vinné hrozny z Almerie v sudech s korkovou krupicí

v měsících listopadu až do konce února, doprovázené

osvědčením původu.........................................................

 

200

  36 a) Lískové oříšky, neloupané............................................... 90
  104 a) Olivový olej v sudech, měchách a měchýřích................. 36
ex 106 b) Olivový olej: v lahvích...................................................

v plechovkách..................................................................

54

81

Ad s. č. 104 a) a ex 106 b): doprovázené vysvědčením

o čistotě, vydaným příslušnými úřady španělskými.

108 Lihové tekutiny pálené:

ex a) vinné destiláty: v lahvích......................................

. v sudech.......................................................................

ex b) likéry, punšové tresti s přísadou cukru neb jiných látek.................................................................................

ex d) přírodní ovocné lihoviny pálené............................

 

3.000

3.000


2.200

1.640

ex 109 a) Vína v sudech nebo v demijonech:

1. o více než 13 stupních alkoholu, včetně Malaga,

Jerez, Priorato dulce, Malvasia, Muškát a Tarragona

(s výjimkou vín koncentrovaných)...................................

 

 

 

210

 

Čísla československého celního tarifu

Pojmenování zboží

Kč za 100 kg

    2. vína z krajů: Kastilie, Rioja, Aragón, Ampurdan, Panadés, Valencia, Murcia, Baleáry, Andalusie, Galicie a Kanárské Ostrovy bez ohledu na alkoholickou stupňovitost......................................................................  

 

210

ex 109 b) Vína v lahvích:

Malaga, Jerez, Priorato dulce, Malvasia, Muškát a Tarragona, vina z krajů: Kastilie, Rioja, Aragón, Ampurdan, Panadés, Valencie, Murcie, Baleáry, Andalusie, Galicie a Kanárské Ostrovy...........................

 

 

 

487.50

  110 Vína šumivá španělská, mající právo na zvláštní značení,jehož výhradnost je přiznána výrobcům podle španělského zákonodárství..............................................

Poznámky ad 109 a 110:

1. Těchto cel bude se používati na zmíněná vína při dovozu do Československa s podmínkou, že zásilky budou provázeny osvědčením původu, vydaným úřady španělskými, jichž seznam bude stanoven vzájemnou dohodou.

2. československé úřady uznají vysvědčení o rozboru vydaná v řádné a předepsané formě oficielními španělskými úřady podle dohody mezi oběma vládami. Československé úřady budou míti právo přezkoumati rozbor dovážených vín.

 

1.200

ex 131 a) konservy z rajských jablek.........................................

ex b) ryby v oleji..............................................................

ex b) sardinky v čistém oleji olivovém............................

c) ovocné konservy..........................................................

ex d) konservy zeleninové...............................................

320

450

360

560

600

  143 Kyz železný (pyrit).......................................................... beze cla
  144 Rudy výslovně nejmenované, též upravené..................... beze cla
  148 Barevné hlinky:

a) přírodní........................................................................

b) pálené, mleté, plavené atd............................................

beze cla

30

  366 Korkové zátky, podešve a podobné zboží, též spojené s obyčejnými hmotami:

a) korkové zátky.............................................................

b) podešve a ostatní zboží, též spojené s obyčejnými hmotami, s výjimkou výrobků, jichž součástky jsou chemického složení..........................................................

 


300

 

180

  Poznámka: Korek patřící do čísel 363, 364 a 365 sazebníku československého bude požívati nejvyšších výhod a v žádném případě nebude platiti vyšší cla než 28, 56 a 119 Kč.  

 

Čísla československého celního tarifu

Pojmenování zboží

Kč za 100 kg

488 Obecné kovy, surové, staré ve zlomcích nebo v odpadcích:

a) olovo, též slitiny atd.....................................................

b) cín atd...........................................................................

c) zinek atd........................................................................

d) měď (též čištěná) atd....................................................

e) nikl...............................................................................

f) hliník, hořčík atd...........................................................

g) obecné kovy výslovně nejmenované...........................

h) slitiny z obecných kovů výslovně nejmenované.........

 

14,40

beze cla

24

beze cla

beze cla

beze cla

beze cla

beze cla

ex 592 Kuchyňská sůl čistá (kamenná i mořská)........................ 14
  647 Knihy a tiskopisy atd........................................................ beze cla

 

Seznam B.

Celní sazby platné pro zboží pocházející a přicházející z území československého při dovozu na poloostrov a na ostrovy Baleárské.

Čísla španělského celního tarifu

Pojmenování zboží

Zlaté pesety

  64 Sklo,křišťálové a polokřišťálové, barevné, broušené atd. Tara 100 kg

100

ex 73 Skleněné perličky, zboží z nich a skleněné třásně pro ozdobu lustrů................................................................... netto 1 kg

0.80

  86 Tepelná zařízení, krby, umývadla, klosety atd................. netto 100 kg

30

Pozn. ad 86 Pozn. ad 86.

Vany, umývadla, klosety a ostatní předměty, sloužící k zařízení bytu, budou vyclívány dle čisté váhy.

 
  92 Bílý porculán pro stolní soubory atd................................ Tara 100 kg

57

  93 Porculán barevný nebo s okrajem, ozdobami atd............. Tara 100 kg

67

  98 Železniční pražce.............................................................. btto 100 kg

1.04

  191 Hnací řemeny kožené pro transmise atd........................... netto 1 kg

3.20

  259 Ocel tungstenová, vanadiová atd...................................... netto 100 kg

120

  288 Předměty lité z oceli a z kujného železa atd. od 1 do 25 kg včetně.......................................................................... netto 100 kg

30

ex 354 Sporáky, kamna (potagers) a plynové samovařiče ze smaltovaného plechu nebo s ozdobami z jiných látek..... netto 100 kg

78

  377 Kuchyňské náčiní a domácí nářadí leštěné atd................. netto 100 kg

150

  466 Cínové listy k výrobě šešulek na lahve atd....................... netto 100 kg

85

  467 Cínové předměty potištěné atd. a šešulky na lahve a jiné nádoby.............................................................................. netto l00 kg

115

  510 Parní turbiny nad 10.000 kg.............................................. btto 100 kg

32

  537 Stroje na obrábění kovů od 4001 kg do 10.000 kg........... btto 100 kg

45

ex 567 Rozmetadla hnojiv............................................................ btto 100 kg

40

  577 Mlýnské stroje atd............................................................. btto 100 kg

68

 

Čísla španělského celního tarifu

Pojmenování zboží

Zlaté pesety

  586 Pumpy (čerpadla) od 500 do 5.000 kg............................ btto 100 kg

64

  591 Stroje jinde nejmenované od 50 do 500 kg..................... btto 100 kg

80

  592 Tytéž stroje od 500 do 1.500 kg.................................... btto 100 kg

70

  593 Tytéž stroje nad 1.500 kg............................................... btto 100 kg

50

ex 593 Stroje pro ledárny a chladírny nad 1.500 kg.................... btto 100 kg

48

  593 ter Stroje k drcení nerostů................................................... btto 100 kg

12

  Poznámka: V této položce jsou zahrnuty drtiče nerostů,

uhlí, vápna, cementu, kamene a hlíny.

 
  919 Kyselina mravenčí........................................................... btto 100 kg

54

ex 1471 Knoflíky z rohu, kosti, slonové kosti, perleti, z umělého

rohu, porculánu nebo skla...............................................

netto 1 kg

6.50

ex 1471 Knoflíky kamenáčové..................................................... netto 1 kg

6

  1476 Kartáče žíněné neb štětinové, neupravené atd................. netto 1 kg

3

  1477 Kartáče žíněné neb štětinové s držadlem nebo upravené atd...................................................................... netto 1 kg

7

  1529 Dřevěné nebo kartónové hračky...................................... netto 1 kg

5

  1539 Kancelářské (psací) potřeby v jiných položkách nejmenované atd............................................................... netto 1 kg

4

 

(modus vivendi)

(Originál.)

Ministerio de Estado.

L M.

5 - COMERCIO Núm. 34.

Madrid 16 de Julio de 1925.

Excmo Seňor:

Muy senor mio: Con referencia a la Nota de V. E. no 1549, de 20 de Junio último, tengo la honra de participarle que el Gobierno de S. M. no tiene inconveniente en que, mientras no se concierte un Convenio de Comercio entre Espana y Checoeslovaquia y pueda éste ser puesto en vigor, se estipule un "Modus vivendi" con arreglo a las clausulas siguientes:

l. Habrá plena y recíproca libertad de comercio entre los territorios de Espana y el de la República checoeslovaca.

En todo lo concerniente al comercio y a la industria, trátese de personas o de productos, las dos Partes contratantes se garantizan mutuamente el trato de la Nación más favorecida.

2. Los productos naturales o fabricados originarios y procedentes de los territorios espanoles, enumerados en la Lista A aneja al presente "Modus vivendi", no estarán sujetos, a su importación en el territorio de la República checoeslovaca, al pago de derechos superiores a los especificados en la citada Lista, y beneficiarán de cuantas reducciones de derechos u otras ventajas hubiere concedido o conceda, en lo succesivo, la República checoeslovaca a los productos similares de otros países.

3. El resto de la producción espanola gozará en el territorio de la República checoeslovaca, del trato de la Nación mas favorecida, tanto en lo que respecta a los derechos de importación como a los derechos internos o a cualquier otro beneficio análogo concedido o que se concediese por la misma a un tercer país.

4. Los productos naturales o fabricados originarios y procedentes de la República, checoeslovaca, enumerados en la Lista B. igualmente aneja al presente "Modus vivendi", no satisfarán a su importación en Espana derechos superiores a los establecidos en dicha Lista.

5a. Los demás productos originarios y procedentes de la República checoeslovaca, adeudarán a su importación en Espana los derechos de la segunda tarifa del Arancel que en cualquier tiempo esté en vigor.

6a. Los productos naturales o fabricados originarios y procedentes de Checoeslovaquia no serán sometidos a su importación en Espana a ningún recargo o aumento, así como a ningún coeficiente existente en la actualidad o que en lo succesivo se establezca, y cuyo percibo suponga una elevación de los derechos de Aduanas.

7a. Las dos Partes contratantes se garantizan el trato de la Nación más favorecida en lo referente a los viajantes de comercio y sus muestrarios; a los derechos o impuestos de exportación, régimen de los puertos francos, depósito, tránsito, formalidades aduaneras, prohibiciones o restricciones de importación o exportación, derechos locales y de puertos, ya se perciban estos derechos o impuestos por cuenta del Estado, de las provincias, de los Municipios o de cualquier ramo de la Administración pública.