Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1925.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 13.

Zpráva

výboru rozpočtového

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 8) k vládnímu návrhu zákona o výši daně z cukru.

Slavný senáte!

Zdanění cukru bylo upraveno posledně zákonem ze dne 19. prosince 1924, č. 293 Sb. z. a n., s platností do konce roku 1925.

Rozpočtem na r. 1926, schváleným již Národním shromážděním, schváleno vybírání dosavadních daní z cukru - 38 Kč daně a 16 Kč válečné přirážky na r. 1926. Proto návrh vlády o zákoně samostatném má spíše ráz formální než věcný a výbor rozpočtový doporučuje schválení usnesení poslanecké sněmovny, jak jest obsaženo v senátním tisku č, 8.

V Praze dne 18. prosince 1925.

Frant. Jan Kroiher v. r.
předseda.

Dr. J. Karas v. r.,
zpravodaj.