Seznam A.

Cla při dovozu do území Československého.

 

Číslo sazebníku československého

Název zboží

Dovozní clo

 

 

 

 

za 100 kg
35 a) Vinné hrozny, čerstvé:  

 

 

 

od 1. prosince do 31. července................................ 240,-
 

 

od 1. srpna do 30. listopadu.................................. 300,-
ex 37 Ovoce výslovně nejmenované,  

 

 

 

čerstvé:  

 

ex a)

jemné ovoce stolní:  

 

 

 

broskve: od 1. června do 31. října.............................. 80,-
ex 43 Zelenina výslovně nejmenovaná a jiné rostliny pro ku-  

 

 

 

chyňskou potřebu, čerstvé:  

 

ex a)

Jemná zelenina stolní:  

 

 

 

chřest, od 1. listopadu do 31. května.......................... 130,-
 

 

špenát, od 1. listopadu do 31. března.......................... 156,-
ex 56 živoucí rostliny (také v obyčejných květináčích,
 

 

kbelíkách a podobných nádobách):  

 

c)

květinové cibule, hlízy a odenky (rhizomy, bulvy).......... 48,-

ex e)

ostatní, též sazenice, rouby, odnože a výhonky:  

 

 

 

azalky indické............................................................. beze cla

57

Kořen čekankový, sušený (nepražený), též krájený...... 35,-
ex 201 Technické potřeby:  

 

c)

hnací řemeny........................................................... 1190,-
ex 207 Tkaniny z příze lněné nebo ramiové (z čínské kopřivy),  

 

 

 

nevzorkované (o jedné toliko vazbě základní):  

 

ex a)

surové:  

 

3

přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm........................................................................ 3000,-

ex b)

bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané:  

 

3

přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm.................................................................... 3000,-

208

Tkaniny z příze lněné nebo ramiové (z čínské kopřivy),  

 

 

 

vzorkované (o střídavých vazbách základních nebo ji-  

 

 

 

nak vzorkované vyjma damašky):  

 

   

číslo sazebníku československého

Název zboží

Dovozní clo

 

 

 

 

za 100 kg

a)

surové:  

 

1

až o 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm................ 1900,-

2

přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm..................................................................... 3000,-

b)

bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané:  

 

1

až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm......................................................................... 2000,-

2

o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm............... 3000,-

3

přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm........................................................................... 3800,-
209 Damašky všeho druhu, též surové:  

 

a)

surové:  

 

1

až. o 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm...................................................................... 1900,-

2

přes 160 nití v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm........................................................................ 3000,-

b)

bílené, loužené, barvené, potištěné, pestře tkané:  

 

1

až o 80 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm........................................................................ 2000,-

2

o 81 až 160 nitích v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm................ 3000,-

3

přes 160> nití v osnově a v útku ve čtverci o straně  

 

 

 

2 cm................ 3800,-
ex 219 Zboží provaznické a potřeby technické:  

 

d)

hnací řemeny........................................................... 900,-
ex 226 Příze mykaná a příze výslovně nejmenovaná, na způsob  

 

 

 

mykané předená:  

 

a)

surová, jednoduchá.................................................:. 195,-

b)

surová, dvoj nebo více pramenná............................... 300,-
ex 239 Technické potřeby:  

 

d)

hnací řemeny.............................................................. 1000,-
ex 291 Papír pergamenový:  

 

 

 

nepravý..................................................................... 260,-
ex 292 Papír připravený k účelům fotografickým:  

 

b)

citlivý.................................................................... 600,-

  

Číslo sazebníku československého

Název zboží

Dovozní clo

 

 

 

 

za 100 kg
ex 320 Technické potřeby:  

 

d)

hnací řemeny............................ 1000,-
ex 328 Kůže hovězí a koňská, vydělaná na způsob podešvic (též  

 

 

 

na hnací řemeny):  

 

ex a)

hřbety (croupons):  

 

1

činěné tříslem v mezích kontingentu 150 q ročně .... 493 -
 

 

Poznámka. Odbavování těchto kruponů za sazbu  

 

 

 

uvedenou omezuje se na jediný celní úřad, který bude  

 

 

 

stanoven.  

 

ex 329 Kůže hovězí a koňská, vydělaná jinak než na způsob podešvic,  

 

 

 

též úplně upravená, avšak nelakovaná.  

 

 

 

Poznámka. Kůže na výrobu mykacích povlaků (včetně  

 

 

 

hřbetů mykacích a pásů mykacích) na dovolovací list  

 

 

 

pod dozorem a za podmínek stanovených nařízením.. 300,-

332

Kůže ovčí (skopovice) a jehněčí (jehnětina), vydělaná,  

 

 

 

nebarvená, bez další úpravy:  

 

a)

po rubu poltěná......................... 100,-

b)

jiná.................................. 300 -
 

 

Poznámka. Ovčí a jehněčí kůže pouze načiněné, bez  

 

 

 

další úpravy, k výrobě usní určených pro brašnářství,  

 

 

 

ozdobnictví, knihařství atd., avšak s vyloučením kůží  

 

 

 

určených k výrobě obuvi a rukavic, na zvláštní povolení  

 

za podmínek, které budou stanoveny nařízením .... 100,-
ex 342 Kožené zboží výslovně nejmenované:  

 

ex a)

pouze z kůže nebo spojené s obyčejnými nebo jemnými  

 

 

 

hmotami:  

 

 

 

pásky do klobouků..................... l1300,-
ex 344 Technické potřeby:  

 

b)

hnací řemeny ploché, též řemeny metací:  

 

1

z kůže činěné tříslem...................... 910,-

2

z kůže činěné tukem anebo minerální solí, jakož  

 

 

 

i z kůže surové......................... 1040,-

c)

hnací šňůry kožené, oblé nebo hranaté, též kroucené 900,-