No

Noms des titres

Nombre

Valeur nominale Couronnes

Avec coupon du

Evaluation

resp.cours

du15.X.

1923

Valeur selon évaluation resp. cours Couronnes autrichiennes

20. -Ung. Pram.-Anl. v. J. 1870, in fl. 1 200 200 200
1 100 - 100 100
21. 4% Galiz. Landesanl. v. J. 1893 43.900 1./11. 19 200 87.800
22.

 

4% Eisenbahn-Schuldsch. d.Böhm.-

Landesbank, 78jähr.

 

 

 

 

224.200

 

1./3. 24

 

155.000

 

347.510.000

23.

 

4% Eisenbahn-Oblig. d. galiz. Lan

desbank, 57 1/2 jähr.

 

 

 

 

689.000

 

1./4. 24

 

500

 

3.445.000

24. 4% Wr. Verk. Anlg. Anl., Em. I, II

und 1900.

 

4.607.800

1./4. 24 110 5.068.580
25.

 

4% Anlehen d. Stadt Lemberg v. J.

1896.

 

 

 

 

70.000

 

1./11. 19

 

200

 

140.000

26.

 

4% Kommunal-Oblig. d. galiz. Lan-

desbank, IV. Em.

 

 

 

 

80.000

 

1./4. 24

 

200

 

160.000

27.

 

 

4% Kommunal-Schuldsch. d. Böhm. Landesbank, 78 jähr.  

 

 

 

 

1.136.000

 

 

1./2. 24

 

 

175.000

 

 

1.988.000.000

 

Rentes.

28.

 

4% einh. konv. strfr. Kronenrente

Mai -November

 

 

 

 

3.010100

 

l111. 19

 

 

 

 

3.010.100

29.

 

4% ost. Kronenrente März -September  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.560.900 1./3. 20  

 

11.560.900
30. 4% einh. konv. strfr. Kronenrente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jänner -Juli  

 

1.554.600 1./7. 19  

 

1.554.600
31. 4% einh. konv. strfr. Kronenrente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni - Dezember  

 

361.200 1./6. 19  

 

361.200
32. 4 2% einh. Silberrente  

 

140.000 1./10. 19  

 

140.000
33. 4% ung. strfr. Kronenrente  

 

255.700 1./6. 19  

 

255.700
34, 31/2% ost. Investitionsrente  

 

64.000 1./8. 19  

 

64000
35. 4 2% einh. Notenrente  

 

703.000 1./2. 20  

 

703 000
 

 

Priorités.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 4% der K. F.-Nordbahn in fl. 11.015.600 t) 85.000 9.363.260.000
37. 4% der K. Fr. J.-Bahn, Em. 1884  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in fl.  

 

40.000 1./4. 19 95.000 38.000.000
38. 4% der Südnordd, Verb.-Bahn Em.
1892 in fl. 182.800 1./7. 19 135.000 246.780 000
39. 4% der Buschtìhrader Eisenbahn,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em. 1896.  

 

544.800 1./4. 24 135.000 735.480 000
40.

 

3% der Dux -Bodenb. Eisenbahn, Em. 1893.  

 

 

 

170.000

 

1./1. 24

 

110.000

 

187.000 000

 

 

t) Em. 1891 avec coupons du.1./4. 1919

1887.........1./5. 1919

1888........ 1./6. 1919

1904.........1./6. 1919

1898.........1./8. 1919

1886.........1./9. 1919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Noms des titres

Nombre

Valeur nominale Couronnes

Avec coupon du

Evaluation

resp.cours

du15.X.

1923

 

Valeur selon évaluation resp. cours Couronnes autrichiennes

 

 

 

 

 

 

fl. or  

 

per 50 fl. or  

 

41. 5% der Südbahn-Ges. in Gold......  

 

190.000 1./7. 19 130.000 494.000.000
42 4% der Pilsen-Priesener Bahn in fl.  

 

126.000 1./7. 19 140.000 177.660.000
43. 4% der Albrechtsbahn  

 

24000 1./5 19 1.200 288.000
44. 4% der K. E.-Bahn in Mark  

 

Mk. 24.000 1/4. 24 - -
45. 3 1/2 % der öst. Nordwestbahn 2.467.400 tt) 85.000 2.097.290.000
46. 4% der öst. Nordwestbahn 76.000 1/4. 19 95.000 72 200.000
47. 4% der Mähr.-schles. Zentralbahn.. 1.672.800 1/7. 19 120 000 2.007.360.000
48. 4% der ung.-galiz. Eisenbahn, Em.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1887 in fl. 30.000 1/7. 19 50.000 15.000.000
49. 3 1/2 % der ung.-galiz. Eisenb., Em.  

 

 

 

 

 

 

 

1870, konv. 1.001.200 1./9. 19 50.000 500.600.000
50. 3 1/2 % der ung.-galiz. Eisenb., Em.  

 

 

 

 

 

 

 

1878, konv. 22.000 1./9. 19 50.000 11.000.000
51. 3 1/2 % der ung.-galiz. Eisenb., Em.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1903.  

 

131.000 1./9. 19 50.000 65.500.000
52. 4% der Vorarlbergerb. in fl. 66.000 1./3. 24 110 72.600
53. 4% der Bregenzerwaldbahn 2.908.800 1./2. 24 100 2.908.800
54. 4% d. Lemberg-Czernowitz -Jassy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisenb., Em. 1884  

 

180.600 1./5. 19 20.000 36.120.000
55. 4% d. Lemberg-Czernowitz -Jassy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisenb., Em. 1894 614.800 1./7. 19 20.000 122.960 000
56. 4 % der Czernowitz-Nowosielitza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahn (Bukow. Lb.) 175.600 1./7. 19 12.000 21.072.000
57. 36% der Lemberg-Czernowitz-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jassy Eisenb., E. 1884 45.000 1./5. 19 18.000 8.100.000
58. 4% der Lokalb. Eisenerz-Vordern  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

berg in fl. 1.150.800 l./l. 24 110 1.265.880
59. 4% der Lokalb. Absdorf-Stockerau 1.031.600 1./2. 21 85 876.860
60. 4% der Kaschau-Oderberger Bahn,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em. 1889, gem. Str. 1.536.000 l./l. 24 125.000 1.920.000.000
61. 4% der Kaschau-Oderberger Bahn,  

 

 

 

 

 

 

 

Em. 1889, öst. Str. 20.000 l./l. 24 125.000 25.000.000
62. 4% der Böhm. Westb., E. 1895 1.274.400 1./7. 19 140.000 1.784.160.000
63. 4%.................................1885 12.000 1./7. 19 135.000 16.200.000
64. 4% der galiz. C. L.-Bahn in fl. 1.385 200 1./7. 19 5.000 69.260.000
65. 4% der Mahr. Grenzbahn. 1.720.800 1./9. 19 135.000 2.323.080.000
 

 

tt)

lit. A avec coupons du 1./9.1919

" B........................1./5.1919

 

 

 

 

 

 

 

 

36.240.190.170