Číslo

Jméno titru

P

o

č

e

t

Jmenovitá hodnota korun

S kuponem ze dne

Ocenění příp.

kurs ze

due

15./X.

1923

Hodnota podle

ocenění příp.

kursu korun

rakouských

20. uh. prem. půjčka z r. 1870 ve zl. 1 200 - 200 200
 

 

 

 

1 100 - 100 100
21. 4% halič, zemská půjčka z r. 1893  

 

43.900 1./11. 19 200 87.800
22.

 

4% železn. dluhop. České zemské banky, 78 1eté  

 

 

 

224.200

 

1./3. 24

 

155.000

 

347.510.000

23.

 

4% železn. oblig. Halič, zemské banky, 571/2 leté  

 

 

 

- 689.000

 

1./4. 24

 

500

 

3.445.000

24. 4% vídeň. doprav, půjčka (Wiener Verk. Anlg. Ani.) em. I, II a 1900  

 

 

4.607.800

 

1/4. 24

110  

5.068.580

25. 4% půjčka města Lvova z r. 1896  

 

70.000 l./11. 19 200 140.000
26. 4% komun, oblig. Halič, zemské banky, IV. em.  

80.000

1./4. 24 200 160.000
27. 4% komun, dluhop. České zemské banky, 781eté  

 

1.136.000 1./2. 24 175.000 1.988.000.000
 

 

Renty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. renta květen-listopad  

 

3.010.100 1./11. 19  

 

3.'010.100
29. 4% rak. korun, renta březen-září 11.560.900 1./3. 20  

 

11.560.900
30. 4% sjednoc. konv. daněprostá korun. renta leden-červenec. 1.554.600 1./7. 19

 

 

 

 

1.554.600

31.

 

4% sjednoc. konv. daněprostá korun. renta červen-prosinec  

 

 

 

361.200

 

1./6. 19

 

 

 

 

361.200

32. 4-2% sjednoc. renta stříbrná  

 

140.000 1./10. 19  

 

140.000
33. 4% uh. daněprostá korun, renta  

 

255.700 1/6. 19  

 

255.700
34. 31/2 % rak. invest. renta  

 

64.000 1/8. 19  

 

64.000
35. 4-2% sjednoc. papírová renta  

 

743.000 1./2. 20  

 

703.000
 

 

Priority.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36. 4% Sev. dráhy cís. Ferdin., ve zl.  

 

11.015-600  

 

85.000 9.363.260.000
37. 4% dráhy cís. Frant. Josefa, em. 1884 ve zl. 40.000 1./4. 39 95.000 38.000.000
38. 4% Jihoseveroněm. spoj. dráhy, em. 1892 ve zl. 182.800 1./7. 19 135.000 246.780.000
39. 4% Buštěhradské dráhy, em. 1896. 544.800 1./4. 24 135.000 735.480.000
40. 3% Duchcovsko-Podmokelské dráhy, em. 1893. 170.000 1./1. 24 110.000 187.000.000
 

 

t)

Em. 1891 s kupony z 1./4. 1919

1887......1./5. 1919

1888.........1./6. 1919

1904......1./6. 1919

1898......1./8. 1919

1886.........1./9. 1919

 

 

 

Číslo

Jméno titru

P

o

č

e

t

Jmenovitá hodnota korun

S kuponem ze dne

Ocenění příp. kurs ze dne 15./X. 1923

Hodnota podle ocenění příp. kursu korun rakouských

 

 

 

 

zl. ve zlatě po 50 zl. ve zlatě
41. 5% spol. Jižní dráhy, ve zlatě 190.000 1./7. 19 130.000 494.000.000
42. 4% dráhy Plzeň -Březno ve zl. 126.900 1./7. 19 140.000 177.660.000
43. 4% dráhy Albrecht. 24.000 1./5. 19 1.200 288.000
44. 4% dráhy cís. Alžběty, v markách. Mk. 24.000 1./4. 24 - -
45. 3 1/2 % rak. Severozáp. dráhy 2.467.400 tt) 85.000 2.097.290.000
46. 4% rak. Severozáp. dráhy 76.000 1./4. 19 95.000 72.200.000
47. 4% Moravsko-slezské ústř. dráhy  

 

1.672.800 1./7. 19 120.000 2.007.360 000
48. 4% Uh.-haličské dráhy, em. 1887  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve zl. 30.000 1./7. 19 50.000 15.000.000
49. 3 1/2% Uh.-halič. dráhy, em. 1870,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

konv.......................... l.00l'.200 1./9. 19 50.000 500.600.000
50. 31/2 % Uh.-halič. dráhy, em. 1878,  

 

 

 

 

 

 

 

konv. 22.000 1./9. 19 50.000 11.000.000
51. 31/2 % Uh.-halič. dráhy, em. 1903. 131.000 1./9. 19 50.000 65.500.000
52. 4% dráhy Vorarlberg ve zl. 66.000 1./3. 24 110 72.600
53. 4% dráhy Bregencského Lesa. 2.908.800 1./2. 24 100 2.908.800
54. 4% dráhy Lvov-Černovice-Jassy,  

 

 

 

 

 

 

 

em. 1884 180.600 1./5. 19 20.000 36.120.000
55. 4% dráhy Lvov-Černovice-Jassy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

em. 1894. 614.800 1./7. 19 20.000 122.960.000
56. 4% dráhy Černovice-Nowosielica  

 

 

 

 

 

 

 

(Bukov. místní dr.) 175.600 1./7. 19 12.000 21.072.000
57. 3-6% dráhy Lvov-Černovice-Jassy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

em. 1884. 45.000 1./5. 19 18.000 8.100.000
58. 4% místní dráhy Eisenerz-Vordern-  

 

 

 

 

 

 

 

berg, ve zl. 1.150.800 1./1. 24 110 1.265.880
59. 4% místní dráhy Absdorf-Štokrava 1.031.600 1./2. 24 85 876.860
60. 4% dráhy Košicko-Bohumín., em.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1889, spol. trať  

 

1.536.000 1./1. 24 125.000 1.920.000.000
61. 4% dráhy Košicko-Bohumín., em.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1889, rak. trať 20.000 l./l. 24 125.000 25.000.000
62. 4% čes. Záp. dráhy, em. 1895  

 

1.274.400 1./7. 19 140.000 1.784.160.000
63. 4%................ em. 1885 12.000 1./7. 19 135.000 16.200.000
64. 4% Halič, dráhy Karla Ludvíka,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ve zl. 1.385.200 1./7. 19 5.000 69.260.000
65. 4% Moravské pohran. dráhy. 1.720.800 1./9. 19 135.000 2.323.080.000
 

 

ff)

lit A s kupony z 1./9.1919

" B " " z 1./5. 1919

 

 

 

 

 

 

 

 

36.240.190.170