Skupina II.

Nemovitosti.

  1. Nemovitosti na území republiky Rakouské.
 Vídeň:

I. Hegelgasse 7 |

Lothringerstrasse 3

Brandstátte 4

 }

činžovní domy

Elisabethstrasse a Nibelungengasse ( Schillerhof ), kancelář, Gauermanngasse 2 a 4, úřad,
IV., Mayerhofgasse 11, činžovní dům.
IX., Franz Josephbahnstrasse 1 a 3, činžovní dům, byty pro zřízence.
Universitatsstrasse 10, činžovní dům.
Kremže n. D.: Obytný dům pro úředníky.
Inšpruk: Viaduktgasse 27 a 29, obytný dům pro úředníky.
Villach: Tirolerstrasse 6 -12, 4 obytné domy pro úředníky.
Celovec: Jesserniggstrasse 31 a 33, obytné domy pro úředníky.
Knittelfeld: Roseggerstrasse, obytné domy pro úředníky.
Vídeň:

 

 

XIII., Hackingerstrasse 39 a 39a

XIX., Eisenbahnstrasse 15 a 15a Eisenbahnstrasse 11 a 13

} Obytné domy pro zřízence pronajaté za zaplacení stavebních výloh obecně prospěšnému stavebnímu a bytovému družstvu ve Vídni XIII. podle umoř. plánu.
IV., Gusshausstrasse 19 (včetně pozemku v Eckartsau), činžovní dům.
VII., Neubaugiirtel 14/16 a Stollgasse 10/12;tři činžovní domy, z části kanceláře-
 XV., Felberstrasse 14/16

XIV., Nobilegasse 28 (Sturzgasse 19)

XX., Klosterneuburgerstrasse 115/117

Brigittenauerlande 134/136

Verlangerte Engerth a Leystrasse

}

obytné domy pro zřízence.

XIII., Hackingerstrasse 55/59, 4 obytné domy pro zřízence pronajaté stavebnímu družstvu.
XIV., Sturzgasse 17, obytný dům pro zřízence.
St. Polten: 2 kolonie se 36 obytnými domy pro zřízence, nezastavěné pozemky.
Brunn u Pöchlarn: 3 obytné domy pro zřízence.
Kremže n. Dun.: 3 obytné domy pro zřízence.
Attnang-Puchheim: obytný dům pro zřízence.
Linec: obec Lustenau: 17 obytných domů pro zřízence.
Wels: 2 obytné domy pro zřízence.
Inšpruk: 4 obytné domy pro zřízence, Andréas Hoferstrasse 53/55, Staatsbahnstrasse 2/4,
Sonnenburgstrasse 20/22.
4 obytné domy pro zřízence, Staatsbahnstrasse 12/13.
Bischofshofen: 2 obytné domy pro zřízence.
Landeck: Nezastavěné pozemky.
St. Veit a. Glan: Obytný dům pro zřízence, čp. 45.
5 obytných domů pro zřízence, čp. 114/118.
Knittelfeld: 3 obytné domy pro zřízence, Judenburgstrasse 209 a Murvorstadt, Hauptstrasse 132/133.
Ainbach: Statek.
Villach: 16 obytných domů pro zřízence v Meerbothgründen.
Celovec: Obytný dům pro zřízence.
Leitendorf u Lubna: 5 obytných domů pro zřízence.
Zell am See: Pozemek.
Vídeň: II., Zirkusgasse 47, činžovní dům.
Nordbahnstrasse 50, správní budova.
Haberhof, Mühlfeldgasse 15

Mühlfeldgasse 16

}kanceláře
Praterstrasse 68, činžovní dům.
Grosse Mohrengasse 25, činžovní dům.
Grosse Pfarrgasse 28 -30, činžovní dům.
Kaiser Josephstrasse 32 a Aloisgasse 5, činžovní dům (z části kancelář).
Taborstrasse22

Novaragasse 31

} činžovní dům
Holzhausergasse 1. činžovní dům (z části kancelář).
XXI., 14 obytných domů pro zřízence, čp. 1473, Immen.-Kuenburg, Gerichts- a
Bahnsteggasse. -
I., Schwarzenbergplatz 3, kancelář.
XI., 11 obytných domů Laarberggasse, Geisselbergstrasse, Penziongasse, Hauffgasse,
pronajaté stavebnímu družstvu, 9 parcel.
II., Taborstrasse 68 -70, kancelář.
b) Nemovitosti na území království Italského.
Terst: Obytné domy pro zřízence, Chiarbola inferiore, školní budova.
Pulj: 2 obytné domy pro zřízence.
c) Nemovitosti na území republiky Polské.
Krakov: Obytný dům pro úředníky, ulica Blich č. 6.
Lvov: Správní budova s adaptací a přístavbou, ulica Krasickich 2 -4.
Obytný dům pro úředníky, ulica Sapiehy a Gleboka.
Nová správní budova, ulica Zygmuntowska.
Dépendance pro úředníky, ulica Zygmuntowska.
Přemysl: Obytný dům pro zřízence, ulica Krasiňskiego 13, 13a a 13b.
Nowy Sacz: 2 kolonie se 6 ti domy jednoduchými a 96 domy dvojitými.
Krakov: Obytný dům pro zřízence, ulica Blich 7-9 a ulica Dwernickiego 2.
Lvov: Obytný dům pro zřízence, ulica Grodecka 131 a spojovací křídlo.
Obytný dům pro zřízence, ulica Grodecka 127.
Tarnopol: Tři obytné domy pro zřízence.
Chodorów: Dva obytné domy pro zřízence.
Stanislawów: Obytný dům pro zřízence.
Obytný dům pro úředníky.
Správní budova.
Dziedzice: Obytný dům pro úředníky, čp. 482.
Zebrzydowice: Obytný dům pro úředníky, čp. 231.
Zabierzów: Obytný dům pro zaměstnance, čp. 159.
Szczakova: Obytný dům dvojitý pro zřízence, čp. 359-360.
Krakov: Dva obytné domy dvojité pro zřízence, čp. 342a a b, a 352a.
Obytné domy pro úředníky, čp. 316 a

3 obytné domy pro zřízence, čp. 362-364

}u Předního nádraží
3 obytné domy pro zřízence, čp. 162a, b a c, ulica Bosacka.
Obytný dům pro úředníky, čp. 361b, ulica Lubicz.
Oswiecim: Pět obytných domů pro zřízence.
Bielsko: Obytný dům dvojitý pro úředníky čp. 306, 307, ulica Franciszka Jozefa.
Tři obytné domy pro zřízence, čp. 308-310, Górne Przedmiescie.
d) Nemovitosti na území království Rumunského.
Cernauti: Tři obytné domy pro úředníky, strada Garii.
Tři obytné domy pro zřízence, strada Clocucica.
Obytné domy pro zřízence, strada Caliceanca.
Obytný dům pro zřízence, u nádraží v Cernauti (veřejný sad).
e) Nemovitosti na území republiky Československé.
Praha: Správní budova, Hoowerova 6, resp. Hybernská 46.
Dva činžovní domy, Hoowerova 2/4, resp. Bolzanova 9.
Plzeň: Správní budova.
Deset obytných domů pro zřízence, V. Zlobežská, čp. 676/7.
 Rybáře u Karlových Varů: Obytný dům pro zřízence, čp. 348.
Louny: Dvě kolonie, čp. 784-820 a 900-952.
Chomutov: Dva obytné domy pro zřízence, čp. 1307/08.
Záběhlice: Pozemková parcela č. 232, vložky zemsk. desk čís. 1586.
Praha-Bubna: Kolonie.*)
Břeclava: čtyři obytné domy pro zřízence, čp. 876-879.
čtyři obytné domy pro zřízence, čp. 1009-1012.
Mor. Ostrava-Přívoz: Tři obytné dvojité domy pro zřízence, čp. 744-749.
Bohumín: Dva obytné dvojité domy pro zřízence, čp. 394-397.
Obytný dům pro úředníky, čp. 171.
čtyři obytné domy pro zřízence, čp. 172-175.
Přerov: Obytný dům pro úředníky, čp. 1625.
Dva obytné domy pro zřízence, čp. 1604-1605.
Dva obytné domy pro úředníky, čp. 1696-1697.
Šest obytných domů pro zřízence, čp. 1826-1831.
Olomouc: Obytný dům pro úředníky, čp. 263.
Čtyři obytné domy pro zřízence, čp. 152-155.
Hulín: Obytný dům pro zřízence, čp. 494.
Česká Lípa: Obytný dům pro zřízence, čp. 844, s pozemkovou parcelou vložka čís. 1388/2.
Benešov: Pozemky.
Střekov: Obytný dům pro úředníky a zřízence.
čtyři obytné domy pro úředníky a zřízence.
Liberec: Obytný dům pro úředníky, čp. 611/III.
Pozemky.
Děčín: čtyři obytné domy pro zřízence.
Trutnov: Dva obytné domy pro zřízence.

Skupina III.

Pohledávky

vyjma pohledávky za c.k. erárem a c.k. státními drahami rakouskými a vyjma pohledávky mezi zúčastněnými fondy navzájem.
Půjčky a pohledávky vůči různým dlužníkům v různých nástupnických státech v úhrnné částce podle stavu ze dne 31. října 1918: 4,671.563 70 bývalých korun rakousko- uherských.

Zápis.

Podepsaní, předloživše své plné moci, podepsali tento zápis, připojený k návrhům úmluv mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922, jakož i k návrhu úmluvy mezi Rakouskem, Itálií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě odpočivných požitků zemských, obecních a okresních.

Zástupce republiky Rakouské, zástupci království Srbů, Chorvatů a Slovinců a zástupce republiky Československé podepsali zmíněné úmluvy.

Zástupci ostatních smluvních států se zavazují, že doporučí svým vládám, aby schválily, příslušné úmluvy a že budou pečovati o pozdější podepsání úmluv řádně oprávněnými zmocněnci.

Polský zástupce prohlašuje, že si jeho vláda vyhrazuje ke druhé z obou výše uvedených úmluv později přistoupiti.

Ve Vídni dne 30. listopadu 1923.

Za

Rakousko:
Dr. Kienböck v. r.

Itálii:
Dr. Riccardo Ottaviani v. r.
Dr. Fausto Pizzichelli v. r.

Polsko:
Dr. Zbigniew Šmolka v. r.

Rumunsko:
C. M. Mitilineu v. r.

Království Srbů, Chorvatů a Slovinců:
Dr. Ivan Rupnik v. r.
M. Cvetnic v. r.

Československo:
Dr. Bohumil Vlasák v. r.

 Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

K tisku 21.

Dodatek

k vládnímu návrhu,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé

Úmluva sjednaná ve Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922.

(Francouzský text zápisu.)

Protocole.

Les soussignés apres avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs ont apposé leurs signatures au présent proces-verbal, annexé aux projets de conventions entre l'Autriche, l'Italie, la Pologne, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie concernant le reglement de diverses catégories de pensions, qui n'ont pas été réglées par la convention de Rome en date du 6 avril 1922 ainsi qu'au projet de convention entre l'Autriche, l'Italie, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et la Tchécoslovaquie concernant le reglement des pensions provinciales, communales et de districts.

Le plénipotentiaire de la République d'Autriche, les plénipotentiaires du Royaume des Serbes, Croates et Slovenes et le plénipotentiaire de la République Tchécoslovaque ont signé lesdites conventions.

Les délégués des autres Etats contractants s'engagent a recommander les projets de conventions en question a l'approbation de leurs Gouvernements et a pouvoir a la signature ultérieure des conventions par des plénipotentiaires dument autorisés.

Le délégué polonais déclare que son Gouvernement se réserve d'adhérer ultérieurement a la deuxieme des deux Conventions susindiquées.

Pour

L'Autriche:

Dr. Kienböck.

L'Italie:

Dr. Riccardo Ottaviai,

Dr. Fausto Pîzzichelli.

La Pologne:

Dr. Zbigniew Šmolka.

La Roumanie:

C. M. Mitilineu.

Le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes:

Ivan Roupnik,

Milan Cvetnich.

La Tchécoslovaquie:

Dr. Bohumil Vlasák.