Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

  1. zasedání.

Tisk 31.

Zpráva

výboru imunitního

o žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze za souhlas k trestnímu

stíhání senátora Antonína Šolce pro přestupky proti bezpečnosti

cti podle §§ 491, 496 tr. z. (čís. 187 a 472/26 předs.).

Soukromý žalobce Otakar Hašek, tajemník v Praze IV., Úvoz 168, žaluje na senátora Antonína Šolce v Praze II., Václavské náměstí č. 42, u okresního soudu pro přestupky v Praze, pro přestupek proti bezpečnosti cti, jehož senátor Antonín Šolc prý dopustil se tím, že se o soukromém žalobci před více lidmi vyjádřili, že jest denunciant, padouch a pisatel anonymních listin k veřejným úřadům.

Okresní soud pro přestupky v Praze žádá, aby senát v této trestní věci svolil k trestnímu stíhání senátora Antonína Šolce.

Senátor Antonín Šolc doznal výrok o denunciantství a pisatelství anonymních listin k veřejným úřadům, popřel, že se vyjádřil o soukromém žalobci, že jest padouch, nastoupil v řízení prováděném před volbami do senátu o prvnějším obvinění důkaz, pravdy, a sám žádal, aby senát k jeho trestnímu stíhání v této věcí udělil souhlas a umožnil mu provedení důkazu pravdy před soudem.

Návrh:

Imunitní výbor navrhuje, aby senát k žádosti okresního soudu pro přestupky v Praze odd. IV. ze dne 31. prosince 1925 č. j.

T IV 432/25-20 vyslovil v této věcí souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Šolce pro přestupek proti bezpečností cti.

Důvody:

Imunitní výbor podle obsahu žaloby i podle doznání senátora Antonína Šolce a obsahu spisů jest toho přesvědčení, že v daném případě jde o obvinění z přestupku proti bezpečnosti cti, jež nemá co činiti s parlamentní činností senátora Antonína Šolce.

Není proto příčiny, proč by neměl býti dán volný průchod soudnímu řízení, tím méně, žádá-li senátor sám za souhlas k trestnímu stíhání.

V Praze dne 24. února 1926.

Dr. Ot. Krouský v. r.
předseda.

Rudolf Wagner v. r.
zpravodaj.