Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 32.

Zpráva

imunitního výboru

o žádosti okresního soudu ve Vlašimi za souhlas k trestnímu

stíhání senátora Antonína Adamovského pro přestupek §u 312

trestního zákona (čís. 12.870/25 předs.).

Podle žádostí okresního soudu ve Vlašimi dopustil se senátor Antonín Adamovský zmíněného činu trestního tím, že Josefa Havlíčka, poštmistra v Načeradci, urazili ve službě výrokem: >Dám k tomu ještě pár facek a jestli chcete, nafackuji vám hned. Vy jste blázen, stěžujte si na mne.<

Čin byl spáchán dne 18. června 1925. Trestní oznámení došlo okresního soudu ve Vlašimi dne 30. června 1925. Soud tento žádal dne 1. července 1925 poslaneckou sněmovnu o vydání dne 19. října 1925 oznámil předseda poslanecké sněmovny, že Národní shromáždění bylo dekretem presidenta republiky rozpuštěno, a že poslanecká sněmovna o žádosti nerozhodla.

Imunitní výbor navrhuje, ježto v činu trestném jest obsažen zajisté i trestný čin povahy soukromoprávní, aby senát dal souhlas k trestnímu stíhání senátora Antonína Adamovského pro přestupek §u 312 tr. zák.

V Praze dne 24. února 1926.

Dr. Ot. Krouský v. r.,
předseda.

Dr. Baxa v. r.
zpravodaj.