Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

1. zasedání.

Tisk 46.

Naléhavá interpelace

senátorů Ant. Šolce, Josefa Klečáka, Thoře, Trčky, dra Soukupa, Jaroše,

dra Šrobára, Donáta, dra Reyla, dra Procházky, dra Facka,

dra Němce a druhů

panu ministrovi národní obrany

o katastrofálním výbuchu třaskavin v Praze.

V pátek dne 5. března t. r. o 11. hodině dopolední stala se Truhlářská ulice v Praze jevištěm hrozného neštěstí, kterému padly za oběť 2 lidské životy příslušníků naší branné moci a vedle toho několik desítek raněných civilních občanů.

Podle úředních zpráv vzniklo prý toto neštěstí výbuchem ručních granátů vzoru 21 vezených na obyčejném dvouspřežním voze z muničního skladiště v Hostivicích, jednak na Pohořelec, jednak do skladiště pomocné roty v Karlíně.

Škody na životech a majetku způsobené jsou veliké. Řada domů v celé téměř ulici od náměstí Petrského až do třídy Revoluční byla značné poškozena a pobořena, okenní rámy vytrhány, okenní tabule roztříštěny a nábytek občanů v těchto domech bydlících rozbit a přeházen.

Je nevyhnutelně nutno, aby příčiny tohoto děsného neštěstí byly přesně zjištěny.

Z toho důvodu dotazují se podepsaní:

1. Která opatření pan ministr národní obrany učinil a které jsou výsledky provedeného úředního vyšetřování o příčinách tohoto politováníhodného neštěstí,

2. která opatření stala se pro zjištění a potrestání viníků jakož i pro zamezení možnosti dalších podobných událostí?

V Praze, dne 9. března 1926.

Ant. Šolc, Josef Klečák, Thoř, Trčka, dr. Soukup, Jaroš, dr. Šrobár, Donát,
dr. Reyl, dr. Procházka, dr. Facek, dr. Němec,
dr. Veselý, Pánek, Reíchstadterová, dr. Klouda, Čipera, Píchl, dr. Krouský,
Plamínková, Wagner.