Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

4. zasedání.

 

Těsnopisecká zpráva

o 100. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 27. května 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolená

Tiskem rozdáno

Pořad jednání

1. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu projednáno bylo usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (tisk 472)

Pilnost odůvodněna

Zkrácené řízení přiznáno

2. Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 472) o vládním návrhu zákona, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (tisk 474).

Stanovení celkové doby a lhůty řečnické.

Řeč zpravodaje sen. Pánka.

Řeč sen. Nedvěda.

Řeč sen. Teschnera.

Řeč sen. dr Hellera.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

3. Ad 2. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal státní půjčku (tisk 472).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce výborová přijata.

4. Zpráva I. výboru ústavně - právního, II. výboru národohospodářského, III. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 459) o vládním návrhu zákona, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (malý zákon přídělový) - (tisk 462).

5. Zpráva I. výboru ústavně - právního, II. výboru národohospodářského k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 460) o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 463).

Pokračování ve sloučené rozpravě.

Řeč sen. Mezö.

Řeč sen. Hubky.

Řeč sen. Fidlíka.

Řeč sen. Petříka.

Sen. Mezö volán dodatečně k pořádku.

Řeč sen. Stránského.

Sen. Kindl volán k pořádku.

Řeč sen. Sechtra.

Řeč sen. Füssyho.

Řeč sen. Jančeka.

Doslov zpravodaje výboru ústavně - právního sen. dr Havelky.

Doslov zpravodaje výboru rozpočtového sen. J. J. Krejčího.

Doslov zpravodaje výboru národohospodářského sen. Ušáka.

6. Ad 3. Hlasování o osnově zákona, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) - (tisk 462).

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

7. Ad 4. Hlasování o osnově zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 463).

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

8. Návrh, aby zkráceným řízením podle §u 55 jedn. řádu projednány byly osnovy zákonů:

a) kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový), tisk 462;

b) kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, tisk 463.

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

9. Ad 5 a. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) - (tisk 462).

10. Ad 5 b. Druhé čtení osnovy zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (tisk 463).

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech.

Dovolené.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.