Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1921.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 112. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 14. října 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Přípisy vlády o ukončeni jarního a svolání podzimního zasedání.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Zpráva I. výboru ústavně-pravního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 493), kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne l 6. prosince 196; č. 238 Sb. z. a n., ,a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (tisk 568).

Řeč zpravodaje výboru ústavně-právního sen. dr Havelky.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. J. Krejčího.

Stanovení lhůty řečnické.

Řeč sen. Kříže.

Řeč sen. Mikulíčka.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Prohlášení předsedy vlády Udržala o nynější hospodářské krisi a jejím řešení.

Návrh sen. Donáta a druhů.

Návrh schválen.

2. Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 564) o zcizeni některých státních nemovitostí v Praze VII (tisk 584).

Řeč zpravodaje sen. Pánka.

Řeč sen. Ant. Nováka.

Řeč sen. Stejskalové.

Doslov zpravodaje sen. Pánka.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Výklad ministra financí dr Trapla o státním rozpočtu pro rok 1932.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Stanoven pořad jednání příští schůze.