Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 113. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 4. října 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z předsednictva přikázáno.

Stanoven pořad jednání příští schůze.