Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 114. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 20. října 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

1. Druhé čtení zprávy I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového o vládním návrhu zákona (tisk 493), kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z. a n., a kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace (tisk 568).

Zpravodaj sen. dr Havelka opravuje tiskovou chybu.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce výboru rozpočtového schválena.

2. Druhé čtení zprávy rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 564) o zcizení některých státních nemovitosti v Praze VII (tisk 584).

Zpravodaj sen. Pánek opravuje tiskovou chybu.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Resoluce výboru rozpočtového schválena.

Naléhavé interpelaci sen. Lokoty a druhů (č. t. 580) pilnost nepřiznána.

3. Rozprava o prohlášení pana předsedy vlády.

Řeč sen. dr Grosschmida.

Řeč sen. Luksche.

Řeč sen. dr Hellera.

Řeč sen. Bergmana.

Řeč sen. Pichla.

Jednání přerušeno.

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech.

Stanoven pořad jednání příští schůze.

Příloha.