Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 115. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 21. října 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Z iniciativního výboru přikázáno.

Z předsednictva přikázáno.

Pořad jednání:

Pokračování v rozpravě o prohlášení pana předsedy vlády.

Řeč sen. dr Feierfeila.

Řeč sen. Stöhra.

Řeč sen. Tichiho.

Řeč sen. Kotrby.

Řeč sen. dr Kovalika.

Řeč sen. Trnobranského.

Řeč sen. Teschnera.

Řeč sen. Habrmana.

Řeč sen. Hakena.

Řeč sen. J. Krejčího.

Řeč sen. Füssyho.

Řeč sen. Nedvěda.

Řeč sen. Kroihera.

Rozprava skončena.

Prohlášení pana předsedy vlády schváleno.

Sdělení předsednictva:

Tiskem rozdáno.

Změny ve výboru.

Dovolené.

Předsednictvo zmocněno svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Příloha.