Příloha

k těsnopisecké zprávě o 116. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze ve středu dne 4. listopadu 1931.

Řeč sen. Lokoty.