Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 120. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 27. listopadu 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Tiskem rozdáno.

Jednací zápisy schváleny.

Z předsednictva přikázáno.

Sen. Schwamberger vzdává se mandátu.

Odpovědi předsedy na dotazy sen. Trnobranského.

Prohlášeni ministra vnitra dr Slávika o srážce četníků s demonstranty u Frývaldova.

Návrh sen. Donáta a druhů a sen. Hakena.

Hlasování o návrzích.

Pořad jednání:

I. Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 626), kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví (tisk 639).

Řeč zpravodaje sen. dr Miloty.

Stanovení lhůty řečnické.

Odchylný návrh sen. Hakena zamítnut.

Řeč sen. Hakena.

Schůze přerušena.

Schůze opět zahájena.

Řeč sen. Hakena (pokračování).

Schůze přerušena.

Schůze opět zahájena.

Řeč sen. Habrmana.

Řeč sen. Merty.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

2. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 18. dubna 1931, č. j. Tk VI a 1370/27-36, za souhlas k stíhání sen. dr Farkasa pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3 odst. II, č. 1 a 2 a §u 9, č. 6 zák. čl. XLI/1914 (čís. 3853/1931 předs.) - [tisk 633].

Řeč zpravodaje sen. dr Miloty.

Návrh výboru imunitního schválen.

3. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Moravské Ostravě ze dne 29. července 1931, č. j. Nt X-9/31/20, aby bylo dáno svolení k trestnímu stíhání sen. Kindla pro zločin podle §u 1 odst. 1 zákona na ochranu republiky (č. 4629/1931 předs.) - [tisk 635].

Řeč zpravodaje sen. Berkovce.

Návrh výboru imunitního schválen.

4. Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Praze ze dne 27. srpna 1931, č. j. Nt XIX-7/1931-2, aby senát dal svolení k trestnímu stíhání sen. Niessnera pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (čís. 4690/1931 předs.) - [tisk 636].

Řeč zpravodaje sen. Berkovce.

Návrh výboru imunitního schválen.

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Pilné interpelaci sen. Janíka a druhů rozprava nepřiznána.

Stanoven pořad jednání příští schůze.