Schůze zahájena ve 12 hodin 28 minut.

Přítomni:

Předseda: dr Soukup.

Místopředsedové: Donát, dr Heller, Trčka, Votruba.

Zapisovatelé: dr Karas, Pichl.

97 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: ministři: dr Meissner, dr Slávik.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupce dr Trmal.

Místopředseda Votruba (zvoní): Zahajuji schůzi.

Dal jsem dovolené: na dnešní schůze sen. Bergmanovi, Hanckovi, Wenzelovi a na tento týden sen. Navrátilovi.

Z předsednictva přikázáno.

Žádám o přečtení.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte): Výborům soc.-politickému a živnostensko-obchodnímu:

Tisy 640. Vládní návrh zákona o uzavírání krámů dne 21. prosince každého roku (na Štědrý den) o 17. hodině.

Výboru rozpočtovému:

Tisk 641. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1465) o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 1473).

Výborům soc.-politickému a rozpočtovému:

Tisk 642. Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1466) o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (tisk 1474).

Místopředseda Votruba (zvoní): Konstatuji, ze senát je způsobilý se usnášeti. Navrhuji, aby bylo uloženo výborům, aby o vládním,návrhu č. tisku 640 podaly zprávu ve lhůtě 5 denní a o usneseních poslanecké sněmovny č. tisku 641 a 642 do příští schůze, která se koná dne 28. listopadu o 10. hodině.

Kdo s návrhem mým souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj se přijímá.

Navrhuji, aby příští schůze se konala v sobotu dne 28. listopadu 1931 o 10. hodině s tímto pořadem jednání:

1. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla usnesení poslanecké sněmovny:

a) k vládnímu návrhu zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem, tisk 641;

b) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě, tisk 642.

2. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 641) k vládnímu návrhu zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem. Tisk 643.

3. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 642) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě. Tisk 644.

4. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 626), kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví. Tisk 639.

Jsou snad námitky proti tomuto pořadu jednání? (Nebyly.) Námitek není.

Končím schůzi.

Konec schůze ve 12 hod. 32 min.