Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 121. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v pátek dne 27. listopadu 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené:

Z předsednictva přikázáno.

Výborům dána lhůta.

Stanoven pořad jednání příští schůze.