Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1931.

III. volební období.

5. zasedání.

Těsnopisecká zpráva

o 122. schůzi senátu Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v sobotu dne 28. listopadu 1931.

Obsah:

Sdělení předsednictva:

Dovolené.

Projev předsedy senátu o událostech ve 120. schůzi.

Tiskem rozdáno.

Z iniciativního výboru přikázáno.

Pořad jednání:

1. Návrh, aby podle §u 55 jedn. řádu řízením zkráceným projednána byla usnesení poslanecké sněmovny:

a) k vládnímu návrhu zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem, tisk 641;

b) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě, tisk 642.

Pilnost odůvodněna.

Zkrácené řízení přiznáno.

2. Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 641) k vládnímu návrhu zákona o přechodní přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 643).

3. Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 642) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (tisk 644).

Návrh na sloučené projednávání obou předloh v jediné debatě přijat.

Stanovení celkové doby a lhůty řečnické.

Řeč zpravodaje sen. dr Fáčka k č. t. 643.

Řeč zpravodaje výboru sociálně-politického sen. Pánka k č. t. 644.

Řeč zpravodaje výboru rozpočtového sen. J. Krejčího k č. t. 644.

Řeč sen. Tichiho.

Řeč sen. Janíka.

Řeč sen. inž. Havlína.

Řeč sen. Köhlera.

Řeč sen. Stolberga.

Řeč sen. Mikulíčka.

Řeč sen. Johanise.

Řeč sen. Kindla.

Řeč sen. Hakena.

Debata skončena.

4. Hlasování o osnově zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 643).

Pozměňovací návrh sen. Mikulíčka a druhů.

Způsob hlasování.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

5. Hlasování o osnově zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (tisk 644).

Pozměňovací návrh sen. Kindla a druhů.

Způsob hlasování.

Osnova zákona přijata ve čtení prvém.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Hlasování o resolucích.

6. Druhé čtení zprávy ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 626), kterým se prodlužuje účinnost a mění některá zákonná ustanovení v oboru trestního soudnictví (tisk 639).

Zpravodaj sen. dr Milota opravuje tiskové chyby.

Osnova zákona přijata ve čtení druhém.

Pořad schůze vyřízen.

Sdělení předsednictva:

Změny ve výborech.

Předsednictvo zmocněno s volati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání, a odchylný návrh sen. Mikulíčka zamítnut.

Příloha.