Schůze zahájena v 17 hodin 35 minut.

Přítomni:

Místopředsedové: Donát, dr Heller, Trčka.

Zapisovatelé: Johanis, Stržil.

100 senátorů podle presenční listiny.

Zástupci vlády: min. předseda Udržal; ministr dr Matoušek.

Z kanceláře senátní: tajemník senátu dr Šafařovič, jeho zástupce dr Trmal.

Místopředseda Trčka (zvoní): Zahajuji schůzi.

Z předsednictva přikázáno: Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Výboru rozpočtovému:

Tisk 651. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1410) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona pro rok 1932 (tisk 1460).

Místopředseda Trčka (zvoní): Navrhuji, aby předsednictvo bylo zmocněno ve smyslu §u 40 jedn. řádu svolati příští schůzi písemně nebo telegraficky a stanoviti její pořad jednání.

Jsou námitky (Nebyly.) Námitek není.

Končím schůzi.

Konec schůze v 17 hod. 36 min.